Vojenské Investiční Medaile podpořily Spolek pro zachování odkazu českého odboje.

Vojenské Investiční Medaile zahájily spolupráci se Spolkem pro zachování odkazu českého odboje. Předmětem spolupráce je poskytnutí peněžního daru a dále vzájemná propagační podpora. Darovaná částka ve výši 10.000 Kč byla poskytnuta jednorázově a bude použita v souladu s cíli práce spolku. Spolek pro

Ohlédnutí za vzpomínkovým aktem na vrchu Vítkově.

Vyrazil jsem s manželkou do Prahy. Naším cílem se stal Národní památník na Vítkově. Zde se odehrávalo tradiční připomenutí vzniku Československa. Jan Žižka zhlíží na své následovníky z největší jezdecké sochy v Evropě. Tentokrát se oslavy nesly ve znamení dvou magických