Soutěž pro mladé modeláře „Memoriál Oldřicha Kestlera“

Přibližná doba čtení: min.

29.07.2021 Martin Marek Ke kontrole

 

Vojenské Investiční Medaile společně s obcí Štěnovice

Vyhlašují soutěž pro  modeláře

Memoriál Oldřicha Kestlera

Memoriál je věnován vzpomínce na československého letce, stíhacího pilota, působícího v řadách britské RAF, plukovníka in memoriam Oldřicha Kestlera.

soutez_1x

Soutěž bude probíhat ve dvou hlavních tematických okruzích, přičemž každý bude mít pět oceněných. Jeden model získá cenu starosty obce.

Místo konání: -----

Datum: ------

Příjem modelů: -----

Otevření pro veřejnost: -----

Podmínky soutěže

 1. Registrace modelu do soutěže na info@investicnimedaile.cz 
 2. Věkové rozmezí 12-18 let (dovršení v roce 2021) jako Junior, 18+ jako Senior.
 3. Pouze plastikové modely.
 4. Měřítko modelu = bez určení, dle dostupných stavebnic.
 5. Typ a zbarvení modelu dle jednoho z následujících hlavních tematických okruhů.

 Československé letectvo a Polsko

 • Avia B-534/IV výrobní série – standardní kamufláž, doporučené označení: Letecký pluk číslo 3.
 • Letov Š-16 - standardní kamufláž, doporučené označení: Letecký pluk číslo 1.
 • Letov Š-328– standardní kamufláž, doporučené označení: Letecký pluk číslo 3.
 • RWD-14 Czapla – standardní kamufláž z roku 1939
soutez_CS_PL2

Francie a RAF

 • Curtiss H-75A Hawk – kamufláž francouzského letectva první polovina roku 1940.
 • D.H.82 - Tiger Moth – kamufláž RAF z roku 1940.
 • Miles Magister I - kamufláž RAF z roku 1940.
 • Hawker Hurricane Mk.I - kamufláž RAF z roku 1940, doporučené označení: 111.peruť nebo 605.peruť.
 • Hawker Hurricane Mk.IIA - kamufláž RAF první polovina 1941, doporučené označení: 605.peruť

soutez_raf4  

Přípustné jsou modely dalších typů československého letectva pro období 1930-1938 a též letouny spojenců pro období 1939-1945. Tyto budou zařazeny do doplňkového tematického okruhu – Křídla spojenců.

Pouze modely splňující uvedené podmínky budou zařazeny do soutěže o ceny pro tematické okruhy.

Modely nesplňující stanovené podmínky na typ, měřítko a kamufláž, mohou být pořadatelem připuštěny do nesoutěžní části memoriálu – výstavy.

soutez_banner_kestl

Ceny za umístění

Hodnotící komise jmenovaná pořadatelem určí pět modelů pro ohodnocení v každém z hlavních tematických okruhů (celkem 10). Model s autentickým volacím znakem a kamufláží viz seznam výše, získá vyšší ohodnocení v soutěži. Stanovení vítězové hlavních tematických okruhů získají ceny dle umístění a to:

1 místo – šek na nákup modelářského zboží v hodnotě 2000 Kč + sponzorský paket.

2 místo – šek na nákup modelářského zboží v hodnotě 1000 Kč + sponzorský paket.

3 místo – šek na nákup modelářského zboží v hodnotě 700 Kč + sponzorský paket.

4 místo – šek na nákup modelářského zboží v hodnotě 500 Kč + sponzorský paket.

5 místo – šek na nákup modelářského zboží v hodnotě 500 Kč + upomínkové předměty od sponzorů.

Sponzorský paket bude obsahovat knihu „Na křídlech za lva“ + dary od sponzorů.

Pro doplňkový tematický okruh – Křídla spojenců – vyhlásí pořadatel ocenění v den pořádání soutěžní výstavy. Vyjma výše uvedených cen obdrží každý z oceněných diplom potvrzující jeho umístění.

Jeden vybraný model získá navíc „Cenu starosty obce Štěnovice“ ve formě stříbrné investiční medaile vydané u příležitosti 100 let od narození československého stíhacího pilota, Františka Fajtla. Cenu starosty obce Štěnovice může získat model ze soutěžní i nesoutěžní části.

soutez_banner_fajtl

Na účast v soutěži nevzniká registrací žádný právní nárok.

Účastí v soutěži nevzniká žádný právní nárok na výhru či úhradu jakýchkoliv nákladů.

Registrace a účast v soutěži je výhradně dobrovolná.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže model, u kterého vznikne podezření na podvod (model nepostavil registrovaný soutěžící apod.)

O připuštění modelu do soutěže rozhoduje výhradně pořadatel.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu podmínek registrace i soutěže bez předchozího upozornění.

Pořadatel soutěže:

Martin Marek, Polní 484, 332 09 Štěnovice, IČO: 64374891, www.investicnimedaile.cz

Memoriál Oldřicha Kestlera podporují:

soutez_banner_podpora2

Pokyny k registraci

Zájemce o účast v soutěži provede registraci modelu odesláním e-mailu s předepsanými informacemi, které jsou:

 • Jméno a příjmení
 • Rok narození nebo věková kategorie Junior (12-18), Senior 18+.
 • Tematický okruh, v němž bude soutěžit: Československé letectvo nebo Polsko, Francie a RAF, Křídla spojenců.
 • Typ letounu
 • Výrobce stavebnice

e-mailová adresa k zaslání registrace: info@investicnimedaile.cz

Registrace musí být prokazatelně odeslána nejpozději do 1.11.2021 23:55 hod. Registrace po stanovené lhůtě nemusí být uznána jako soutěžní.

Po zaslání registrace obdrží přihlášený potvrzení o registraci se soutěžním číslem do 72 hodin. Neobdrží-li zájemce potvrzení o registraci do 72 hodin od zaslání registračního e-mailu, musí neprodleně kontaktovat pořadatele, a to buď na výše uvedené e-mailové adrese nebo na telefonním kontaktu dle internetové stránky: www.investicnimedaile.cz

Registrace modelu, který nebude odpovídat vyhlášeným podmínkám může být pořadatelem odmítnuta.

Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit příjem registrací, pokud počet přihlášených modelů přesáhne kapacitu výstavních ploch.

Na účast v soutěži nevzniká registrací žádný právní nárok.

O připuštění modelu do soutěže rozhoduje výhradně pořadatel.

POZOR: Pokud bude účastník soutěžit s více modely, musí každý registrovat samostatně.

Registrovaní účastníci obdrží s dostatečným předstihem organizační pokyny.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu podmínek registrace bez předchozího upozornění.

Osobní údaje získané v rámci registrace budou použity pouze pro potřeby soutěžní evidence a po skončení soutěže skartovány, přičemž se pořadatel soutěže zavazuje neposkytnout tyto informace třetím stranám.

Pro další informace a aktuality sledujte speciální stránku na facebooku:

  _fb_hlavicka_opravene_cislo


Tagy:

Bitva o Británii Československá obec legionářská Československé letectvo ČS letci ČS perutě RAF Modeláři Modelářství Modely Oldřich Kestler RAF Štěnovice

Podobné články:

 • follow us in feedly