Značka Thymolin propagovala Československou armádu.

25.12.2018
Martin Marek

Příprava na válku nebo válka samotná, je prakticky vždy provázená propagandou. Jednou podněcuje chuť obyvatel k boji. Jindy má vystrašit protivníka. Případně popularizuje armádu mezi širokými vrstvami veřejnosti. Prvorepublikové Československo také nestálo stranou. Tím, jak se po roce 1935 zintenzivnily práce posilující obranu státu, rostl objem propagandy ve spojení s Brannou moci Československou. Zatím co prvních patnáct let se stavělo na výchově k vlastenectví a tradicím, poslední předválečná léta jsou dobou systematické práce propagandistů. Za největší vrchol můžeme bezesporu považovat armádní dny na všesokolském sletu v červenci 1938. Nicméně armádou pořádané ukázky doprovázelo „promo“ zasahující každodenní život občanů. Do tiskové propagandy se zapojovaly především státní instituce. Neunikl jí soukromý sektor. Koneckonců možnost reklamy bylo potřeba využít. Zatímco „Kolínská cikorka“ vydávala ilustrované kartičky s minimem informací, pražská firma Schnöblig zvolila jinou cestu. Zapojila se do distribuce letáků Ministerstva Národní Obrany. Investovala do reklamních poutačů. K tomu využila jednu ze svých vlajkových lodí, zubní pastu Thymolin.

Zubni-Pasts-Thymolin

Bílým chrupem k obraně vlasti. Nedatovaný plakát Miloše Slováka. (1)

Její majitel, Benešovský rodák František Schnöbling (*), byl známou osobností v oboru léčiv. Farmaceutickou firmu převzal po otci. Stál za jejím podstatnou expanzí. Vlastnil šest pražských závodů, vyrábějících dentální či kosmetické přípravky. Do jeho držení patřilo několik populárních značek hygienických přípravků, včetně zmiňované zubní pasty Thymolin. Z dalších lze zmínit například stále prodávaný Aviril. Provozoval velkoobchod s léčivy i antibakteriálními preparáty, lékárny a lékárenské laboratoře. Držel licence na zahraniční výrobky, jak z oblasti zubní hygieny, tak například veterinářství. Zapojoval se do zviditelnění českých léčiv a kosmetiky v zahraničí. K ČS armádě měl blízký vztah. Nakonec po vzniku republiky působil na čs. vojenském velitelství v oboru vojenského lékárenství. Po roce 1945 se ani jemu nevyhnulo znárodnění. Některé zdroje mluví spíše o zabavení, neboť firma Schnöblig byla označena ze německou. Sám majitel přežil likvidaci své firmy jen krátce. V únoru 1949 v Praze zemřel. Značku pasty Thymolin získala v roce 1951 severočeská SETUZA, tehdy národní podnik. Do dnes je její název symbolem zdravého chrupu. „Thymolinový úsměv“ zdomácněl v hovorové češtině.

thym_vyrez

Detail povolení MNO uvedené na letáku.

Letáky a plakáty o ČS armádě vydávané značkou Thymolin, jsou odvozeny přímo ze zadání Ministerstva Národní Obrany. Tomu odpovídá tištěné povolení MNO vč. čísla jednacího na každém listě. Vycházely od roku 1937.Jejich informační záběr je poměrně široký. Plno barevné letáky velikosti A4, kombinují text s ilustracemi. Každý je číslován.Celkově jsou letáky bohaté. Obsahují popis struktury armády – druhy zbraní, hodnostní označení, pořadovou přípravu bojovou činnost (vrh granátem) a dokonce detaily o střelbě z pušky vz.24. Tento typ informace má pro mě poněkud pikantní příchuť. V době mé služby v ČS armádě, tedy přelom osmdesátých a devadesátých let 20. století, všichni věděli, kolik má SA 58 v zásobníku, avšak na případný dotaz civila se mělo odpovídat syntetickým „plný počet“. Za první republiky to tak asi neviděli.  Vzhledem k tomu, že armádě tak jako tak sloužilo hodně Němců a Maďarů – tedy potenciální nepřítel měl přehled – tyto drobnosti utajení nepodléhaly.

thym_1

Leták č.1

thym_2

Leták č.2

Tisk je proveden jednostranně. Letáky disponují v záhlaví a zápatí hesly. Zápatí má vyčleněn sponzor, v tomto případě Thymolin. Záhlaví je motivační. Při jejich čtení je cítit snaha propagátorů, vzbudit skutečné nadšení pro obranu republiky. Nedokážu si v dnešní době představit moc soukromých subjektů, které by něco takového chtěli zaplatit. V lidech stále je hluboce zakořeněn odpor ke službě v armádě, pocházející z doby vlády jedné strany. Na příslušníky dnešní AČR určitá část občanstva pohlíží jako na žoldáky. Papír použitý na letáky  je standardní, hrubší, bez voskování.

thym_3

Leták č.3

thym_6

Leták č.6

Zatím se mi podařilo vykoupit na různých aukcích letáky čísel jedna, dva, tři, šest, sedm a deset – viz obrazová příloha článku. V nabídce se prokazatelně objevují další čísla. Pořadová příprava (číslo 5), podpůrné jednotky (číslo 8), padák (číslo 11), jízda (číslo 14). Dále byly k vidění listy s dělostřelectvem (2 ks) a jeden věnovaný vyloženě koním.

thym_7

Leták č.7

thym_10

Leták č.10

V následujícím období se pokusím vykoupit další letáky k doplnění série.

Fotografie:

*1 – http://webuyoldposters.com/zubni-pasta-thymolin-boy-holds-tube/

Ostatní – sken vykoupených letáků

Zdroje:

(*) František Schnöbling, , 1885-1949

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0357539-Schnobling-Frantisek-18851949/

https://sever.rozhlas.cz/odol-6916372

https://ekonomika.idnes.cz/odol-odolava-konkurenci-uz-112-let-do8-/ekonomika.aspx?c=A041206_104008_ekonomika_ven

https://jihlava.idnes.cz/zasyp-olej-aviril-velke-mezirici-vyroci-devadesat-90-let-velmezka-sypsi-batole-alpa-gkf-/jihlava-zpravy.aspx?c=A170718_2339418_jihlava-zpravy_mv

 

podpora_VIM_web_zmensene

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>