Aktivity

Aktivity

Profesní činnost

FPC je česká firma působící více než dvě dekády na poli výroby testovací techniky pro elektroniku a kabeláž. Mojí odpovědností je práce s významnějšími zákazníky.

Podnikání v oblastech Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Obchodní činnost Velkoobchod a maloobchod, Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků.

Prodej specializovaného sortimentu investičních mincí a medailí především s vojenskou tématikou pro fanoušky militarií, numismatiky, sběratele i širokou veřejnost. Orientace na tradice českého a československého vojenství od roku 1914.

Veřejná činnost

Momentálně nejsem členem žádné politické strany nebo hnutí ani zvoleným zástupcem občanů na žádném stupni politického systému.

Společenské organizace

Nepolitický, neziskový a obecně prospěšný spolek, sdružující veterány československého zahraničního a domácího odboje z doby 2. světové války, válečné veterány Armády České republiky – účastníky zahraničních vojenských misí, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání. ČsOL je historickým pokračovatelem ČsOL založené v roce 1921.

Posláním této kulturní organizace – občanského sdružení – je činnost v rámci vědního oboru numismatika a v příbuzných vědních disciplínách. Sdružuje sběratele, vědecké pracovníky i tuzemské a zahraniční kulturní a vědecké instituce.

Klub je dobrovolným občanským sdružením založeným roku 1980, které se zabývá jak teoretickým bádáním o problematice novověkého pevnostního stavitelství z období od 16. do 20. století, Jeho členy jsou dobrovolní nadšenci z řad historiků, architektů, inženýrů, muzeálních pracovníků, pedagogů a ze široké řady dalších profesí, které spojuje společná záliba.

Klub Vojenské Historie Task Force Raiders, je subjektem, v jehož rámci existuje military airsoft jednotka věnovaná 2. pěší divizi US Army. Jeho členové se kromě nácviku reálií z vojenského života věnují též propagační, ukázkové a sběratelské činnosti.

Nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem.

ČaSOD se specializuje na historické tradice československého raketového vojska a dělostřelectva. Pořádá přednášky. Zaměřuje se na publikační činnost. Podporuje rozvoj vztahů mezi vojáky v činné službě, v záloze, vojenskými veterány a civilní veřejností.

Podporuji

Charitativní fond podporující příslušníky ozbrojených sil ČR, kteří utrpěli při službě trvalé následky nebo pro jejich potomky, v případě že takový příslušník položil ve službě život.

Nejstarší nezisková organizace pomáhající v Česku ohroženým dětem.