Martin Marek

PODNIKATEL, NADŠENEC

Martin Marek

Narodil jsem se a více než padesát let svého života strávil ve své vlasti, Čechách.

Přes třicet let mě na životní cestě doprovází manželka.

Jsem „husákovo dítě.

Můj životní příběh se začal psát v malém městečku na česko-německých hranicích v Krušných horách. Neměl jsem to štěstí, abych dětství strávil na jednom místě. Rodiče se stěhovali za prací. Základní školu jsem proto změnil třikrát. Spolu se školou také kamarády, kterých skutečně moc nemám.

Neminula mě móda pionýrských táborů ani branných cvičení s igelitovými pytlíky. Ačkoli jsem v rámci dobových zvyklostí byl Jiskrou i pionýrem, seznámil jsem se ve čtrnácti letech s institutem posudkové komise na okresním výboru Komunistické Strany Československa.

Dodnes nevím, čím jsem nevyhověl. Doporučení ke studiu na střední škole jsem nedostal. Reálně mi hrozilo brzké zapojení do pracovního procesu. Díky známým se podařilo alespoň zajistit umístění na odborné učiliště s maturitou. Nebyl jsem zcela disciplinovaný student, nicméně po čtyřech letech jsem složil maturitní zkoušku ze čtyř předmětů za „šest“.

Studiu na vysoké škole nepřála osudová konstelace, proto jsem zkusil alespoň její vojenskou variantu. Nevyhovující zdravotní klasifikace další mé pokusy znemožnila. Několik měsíců před listopadovým sametem roku 1989 jsem se stal kvalifikovaným příslušníkem dělnické třídy.

Nadcházející společenské změny jsem zažil jen krátce. Povolávací rozkaz ze mě učinil příslušníka pozemních jednotek ČS letectva.

Návrat do civilního života byl návratem do jiného světa. Většina věcí nebyla na svém místě a jistoty pozbyly své pevnosti. V následujících letech jsem se seznámil s tím, jak se pracuje pro zahraniční i český kapitál. Nakonec se ze mě stal podnikatel, a dokonce malý český kapitalista. Musel jsem se naučit mnoho nových věcí. Začít mluvit cizím jazykem. Vypracoval jsem se až do vrcholového vedení české pobočky mezinárodní distribuční firmy. Po mnoha letech jsem se vrátil do oboru, kde jsem začinal a to do výrobní společnosti..

Stal jsem se mimo jiné opět drobným podnikatelem. Tentokrát spíš pro zábavu. Ve volném čase se věnuji publicistice i vojenské historii Československa od roku 1914. Díky tomu se účastním různých vzpomínkových akcí na účastníky válek. Pořádám a spolupořádám přednášky. Zároveň provozuji soukromý projekt na podporu českého vojenství především formou finančních darů či propagací na sociálních sítích.

Samozřejmě jsem aktivní také v oblasti charity. Vždy si však pečlivě vybírám, aby věnované finanční prostředky byly použity pro občany v naší zemi. Často se jedná o novodobé válečné veterány.

Mám rád naše tradice i svoji zem.

Na státní svátek vyvěšuji vlajku.

Jsem hrdým občanem České republiky a děkuji Vám za návštěvu mé internetové stránky.