RECENZE: „ČESKOSLOVENSKÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ“

Přibližná doba čtení: min.

29.12.2016 Martin Marek Faleristika

Z aukce pro členy České Numismatické Společnosti se mi podařilo získat poměrně zachovalý kus publikace o československých řádech a vyznamenáních. Jedná se o rozměrově rozsáhlejší dílo autorské dvojice Dr. Vladimíra Macháčka a pplk. Václava Amorta, vydané nakladatelstvím Naše vojsko v roce 1964 nákladem sedmi tisíc kusů pod názvem „ČESKOSLOVENSKÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ“. Číslo publikace v řadě: 2985. Dle informace uvedené přímo v knize, byla do tisku zadána již v roce 1962. Nicméně obsahuje data i z let 1963/64, což vyvolává dojem doplnění informací před finálním tiskem. Obsah je poplatný době vzniku, přesněji řečeno tehdejším politickým poměrům.

vyzn_2
Stav knihy po zakoupení z aukce

Kniha se skládá ze tří částí. Její rozměr je skutečně úctyhodný. Obsah je vložen ve složce z tvrdšího papíru s chlopněmi o rozměrech 30 x 43 cm. Složka je oboustranně barevně potištěná. Nechybí socialistická symbolika. Na zadní straně je uvedena informace o dobové ceně faleristického díla, která činila celých 40 Kčs. Vlastní obsah je rozdělen do dvou částí. Jednu reprezentuje 18 listů – tabulí – s ilustracemi řádů a vyznamenání, ve formátu AA 10,69. Druhá je sešit v brožovaném provedení s doplňkovými informacemi o 28 stranách v rozměru AA 14,85.

vyzn_1
Přední strana složky

vyzn_3
Zadní strana složky s vyjádřením dobové ceny publikace

Listy s ilustracemi mají jednotnou formu, kdy jedna strana zobrazuje avers uvedené medaile/řádu s popiskem. Graficky je sjednocená podkladem a rámem. Druhá strana pak obsahuje reverzní strany vyznamenání, pokud takové existují. Zatímco přední strana listu je plnobarevná, zadní disponuje kresbami výhradně ve stupních šedi na bílém podkladě bez rámu. Listy obsahují tři, respektive čtyři ilustrace, celkem zde najdeme padesát sedm vyobrazení. Konceptu se zcela vymyká list věnovaný řádu „Bílého lva I. třídy“.  Ten se s ohledem na význam řádu věnuje pouze jemu. Autorem ilustrací je Milan Míšek.

vyzn_4

Sešit je plný doprovodných informací. Kromě ideologicky zabarveného úvodu, kde si mimo jiné můžeme přečíst definici významu vyznamenání jako - cituji „….uznání socialistické společnosti, kráčející ke komunismu“, se zde dozvíme poměrně široké penzum základních informací spojených s problematikou vyznamenání v Československu. Na prvních stranách jsou uvedena pravidla udělování, nošení i postup pro případ ztráty. Samozřejmě nechybí pravidla pro odnětí a ochranu. Následuje seznam řádů a vyznamenání. Výčet obsahuje třicet devět v té době aktivních. Následuje sedm vyznamenání, která se již neudělovala. Aktivní jsou v následujících kategoriích:

Historická vojenská vyznamenání, pamětní medaile a odznaky *Vojenská vyznamenání udělovaná za vojenské zásluhy na osvobození Československa *Vojenské pamětní medaile a odznaky *Pamětní odznaky, udělované za zásluhy o osvobození Československa mimo organizované vojenské jednotky Vojenská vyznamenání, která se v současné době udělují za vojenské zásluhy a hrdinské činy Vyznamenání za občanské zásluhy Vyznamenání za vzornou dlouholetou a nepřetržitou práci v oboru Československý řád pro cizince

vyzn_5
Ukázka podrobných popisů řádů a vyznamenání

Jako další jsou uvedeny statě věnované čestnými titulům a jejich odznakům, čestným uznáním, čestným odznakům i pamětním medailím. Nejzajímavější je bezesporu popisná část detailně věnovaná čtyřiceti dvěma položkám – tedy méně, než badatel nalezne na listech s ilustracemi. Odstavec vždy obsahuje vyobrazení popisované položky ve stupních šedi - averz/reverz -, historii, zákonný podklad a podrobnější popis. Nejrozsáhlejší je samozřejmě popis řádu „Bílého lva“ pro cizince. U oborových ocenění ilustrace ovšem chybí. Následuje výčet právních podkladů pro řády a vyznamenání. Zcela na konci se nachází obsah s doplněním právních norem vydaných v období těsně před tiskem publikace, tj. léta 1963 a 1964.

vyzn_6
Ilustrace řádu "Bílého lva"

Kniha přináší zajímavé informace. V kombinaci s popisem a ilustracemi je poměrně dobrou ukázkou oblasti vyznamenávání v socialistické republice na počátku šesté dekády dvacátého století. Ukazuje také vztah tehdejší politické garnitury k „předsocialistickému období“.  Ačkoli ČS legie a první republika patřily jednoznačně k problematické době, s níž se vládnoucí strana popasovala propagandistickým způsobem, ideologicky nezávadná vyznamenání v publikaci nechybí. Jako příklady uveďme ČS válečný kříž 1914-1918 (a), ČS revoluční medaili (b), Bachmačskou pamětní medaili (c) či Zborovskou pamětní medaili (d), kde se nalézá dokonce reliéf hlavy T.G.Masaryka. Uprostřed záplavy rudých hvězd je výjimečnou také Československá pamětní medaile (e) odkazující kromě jednotky v SSSR na útvary ve Francii, Velké Británii nebo na Středním východě. Naopak zcela postrádá Štefánikův Řád sokola a další podobná vyznamenání. V každém případě je toto knižní dílo cenným zdrojem informací pro fanoušky faleristiky či našeho vojenství.

vyz_ob 001
Obsah brožovaného sešitu

Abecední seznam řádů a vyznamenání na listech s ilustracemi:

 • Bachmačská pamětní medaile
 • Bronzová medaile ČS. Vojenského řádu "Za svobodu"
 • Bronzová medaile ČS. vyznamenání práce
 • Bronzová medaile řádu 25. února 1948
 • Československá Jánošíkova medaile
 • Československá revoluční medaile
 • Československá státní novinářská cena Václava Kopeckého
 • Československá medaile za chrabrost před nepřítelem
 • Československá vojenská medaile za zásluhy bronzová
 • Československá vojenská medaile za zásluhy stříbrná
 • Československá vojenská pamětní medaile
 • Československý řád Bílého lva I.třída
 • Československý válečný kříž 1914-1919
 • Československý válečný kříž 1939
 • Dukelská pamětní medaile
 • Hvězda I. Stupně ČS. Vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"
 • Hvězda II. Stupně ČS. Vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"
 • I. Stupeň vyznamenání "Za zásluhy - 10 let lidových milicí"
 • I. třída řádu "Slovenského Národního Povstání"
 • II. Stupeň vyznamenání "Za zásluhy - 10 let lidových milicí"
 • II. třída řádu "Slovenského Národního Povstání"
 • Kříž ČS. Vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"
 • Medaile ČS. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova
 • Medaile za službu vlasti
 • Medaile za zásluhy o obranu vlasti
 • Odznak československého partyzána
 • Pamětní medaile řádu "Slovenského Národního Povstání"
 • Pamětní odznak druhého národního odboje
 • Pamětní odznak osvobozených politických vězňů
 • Řád Klementa Gottwalda – Za budování socialistické vlasti
 • Řád práce
 • Řád republiky
 • Řád rudé hvězdy práce
 • Řád rudé zástavy
 • Řád rudého praporu práce
 • Sokolovská pamětní medaile
 • Stříbrná hvězda ČS. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova
 • Stříbrná hvězda řádu 25. února 1948
 • Stříbrná medaile ČS. Vojenského řádu "Za svobodu"
 • Stříbrná medaile ČS. Vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"
 • Stříbrná medaile ČS. vyznamenání práce
 • Stříbrná medaile řádu 25. února 1948
 • Stužka laureáta státní ceny Klementa Gottwalda
 • Vyznamenání medaile J.A.Komenského
 • Vyznamenání medaile J.E.Purkyně
 • Vyznamenání za pracovní obětavost
 • Vyznamenání za pracovní věrnost
 • Vyznamenání za statečnost
 • Vyznamenání za vynikající práci
 • Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
 • Zborovská pamětní medaile
 • Zlatá hvězda ČS. Vojenského řádu "Za svobodu"
 • Zlatá hvězda ČS. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova
 • Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
 • Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce
 • Zlatá medaile ČS. Vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"
 • Zlatá medaile ČS. vyznamenání práce

Poznámky:

a – zřízena 7.11.1918
b – zřízena 2.12.1918
c – zřízena 5.3.1948
d – zřízena 13.5.1947
e – zřízena 15.10.1943

Fotografie:

Martin Marek  


Tagy:

Historie

Podobné články:

 • follow us in feedly