Moje malá úvaha na téma: Jak si (ne)nechat vykrást firmu vlastními zaměstnanci

Přibližná doba čtení: min.

05.02.2016 Martin Marek Podnikání

Při letu do Londýna v rámci služební cesty jsem narazil v tiskovině Business Life na poměrně zajímavou informaci. Podle ní až 55% zaměstnanců ve spojeném království považuje za normální, že při přechodu k jinému zaměstnavateli s sebou odnesou kontakty a další relevantní výsledky svojí práce, za kterou byli samozřejmě celou dobu placeni. Pokud toto číslo vynásobíte počtem pracující populace ve Velké Británii, vyjde poměrně astronomická hodnota. A to se bavíme o rozvinuté západní demokracii s tradicemi, zásadami a až na malé výjimky nepřerušeným obdobím tržní ekonomiky. Jak takové věci musí pak vypadat například u nás? Myslím, že stejně. Rozsahem se nebudou vymykat obvyklé situaci.

zlodej

Zloděj firmy se obvykle skrývá v bezprostředním okolí a nezřídka se jedná o letité kamarády

Kdo někdy nějakou firmu budoval, byl úspěšný a podnikání se mu rozrůstalo, pravděpodobně přišel do kontaktu s podobným jevem. Dlouholetí zaměstnanci, mnohdy přátelé, se najednou začnou chovat jinak. Navenek přestanou odporovat. Přejdou do tiché opozice. Náhle si nerozumíte a máte z nich divný pocit. Začne lehká stagnace v zakázkách. Obrat firmy neroste, spíš má setrvalou tendenci nebo mírný pokles. Zatím ve vás nic nevyvolá pocit nebezpečí, protože trh prostě není stabilní věc. Pak se objeví první z vašich lidí s výpovědí ukrytou za vysvětlením o mnoho let plánovém stěhování, kdo ví kam. Jako na potvoru druhý den přijde další. Ten zase potřebuje řešit něco jiného. Během krátké chvíle máte v ruce rezignace zásadní části personálu. Do toho obdržíte naprosto nečekanou výpověď z provozovny, kterou již léta obýváte, přičemž s majitelem doteď nebyl problém. Jestliže se něco takového začalo dít, nehledejte za tím zásah osudu nebo vliv konstelace planet. Zcela jistě čelíte otevřené snaze o ukradení části vaší společnosti skupinou zaměstnanců. Rozsah této snahy je přímo úměrný počtu zapojených lidí a velikosti vaší firmy.

Průběh

Nejprve se přirozeně snažíte situaci stabilizovat. Hledáte náhradníky. Při tom pro vás stále musí pracovat ti odcházející, kterým chtě nechtě umožníte přístup k citlivým datům. Ačkoli to na povrchu tak nevypadá, využívají této pozice pro posílení sebe sama a oslabení vás. Nakonec jim vyprší výpovědní lhůta. Odejdou. Najednou jste v kontaktu s realitou. Vyprázdněné šanony. Vymazaná telefonní čísla v mobilech. Záhadně zmizené nabídky. Prázdné disky v počítačích.  Od zákazníků se znenadání dovídáte plno detailů z interního „špinavého prádla“.  Objem zakázek začne dramaticky klesat. Náhle nevíte co dřív. Ztrácíte klienty a do toho se pokoušíte rychle vycvičit sestavu nových lidi, kteří nedokážou ty odchozí rychle nahradit. Na trhu se záhy objeví nový subjekt podnikající přesně ve vašem oboru. Jeho personální obsazení tvoří z velké části vaši bývalí zaměstnanci. Máte skutečně velký problém.

sanony

Prázdné šanony jsou typickou ukázkou bezmoci okradeného a rozsahu krádeže

Příčiny

Příčin bývá mnoho. Nelze prostě jen říct, že si za to můžete sami. Změny na trhu, různé tlaky a životní situace hrají podstatnou roli. Mezi nejhlavnější důvody obvykle patří různé osobní újmy resp. omezení neoprávněných individuálních výhod, nespokojenost se služebním postupem, nedocenění celkového rámce odváděné práce, nízká motivace ať finanční nebo morální, ztráta sounáležitosti s firmou a v neposlední řadě profesní nenaplněnost.

Jaký profil lidí se do podobné akce zapojuje?

V prvé řadě se jedná o různé typy „vyčůránků“, kterým prostě nějakým způsobem sáhnete na jejich výhody. Podvodníci, parazitující za vašimi zády na firmě cítící, že se „ucho“ může brzy utrhnout.  Lidé s osobností „teroristů“, jímž se nechce přizpůsobovat novým trendům. Ovšem těchto vyjmenovaných bývá obvykle menšina. Zásadní je skupina demotivovaných zaměstnanců. Finančně, morálně nebo profesně.  Za běžné situace by tvořili pevnou součást týmu. Dosáhne li ovšem jejich nespokojenost kritické hranice, začnou být náchylní k naslouchání.  Minoritní skupina, vedená „nekalými“ zájmy se snadno stane rozbuškou. Nabídne zdánlivě jednoduché řešení, které je sice mimo běžně vnímanou etiku, nicméně v porovnání s existujícím stavem je prostě osobně přijatelnější. Dojde k morálnímu odtržení tzv. slušných zaměstnanců od firmy. Věci se dají do pohybu.  Obě skupiny se dostanou na stejnou loď a jakýkoliv krok zpět je prakticky nemožný. Proto se v praxi většina snah o udržení alespoň někoho z hromadně odcházejících lidí naprosto míjí účinkem.

penize+pouta2

Zapojte policii včas do řešení vaší situace

 

Doporučení

Chcete-li výše popsané situaci zabránit, nespoléhejte se jen na represivní prostředky, zákazy a omezení. Jejich účinnost je diskutabilní. Lze je obejít. Soustřeďte se na prevenci.

Vytvořte takové prostředí ve firmě, kdy minimálně 80% zaměstnanců nebude mít důvod si ušpinit ruce poškozením svého zaměstnavatele.

Podporujte vytvoření pocitu sounáležitosti k firmě, lidé musí být hrdí na to, kde pracují.

Do vedoucích pozic dosazujte osoby, které mají profesionální respekt a jsou schopni nejen poradit ale také odhalit nepřístojnosti v podřízeném týmu.

Mluvte se svými lidmi, snažte se zachytit náznaky a signály počátku nějakého problému. Zjištěnými věcmi se opravdu zabývejte.

Zabezpečte, aby odpovědní manažeři neseděli ve svých pohodlných kukaních. Musí být účastni dění ve firmě a opravdu rozumět tomu, co podnik dělá.

Uvědomte si, že bez zapojení části klientů (u obchodních firem i dodavatelů), nemá podraz takového formátu šanci.  Podle jejich důležitosti s nimi musíte osobně pracovat a být v kontaktu.

Jestliže již situace nastane, jednejte rázně a rozhodně. Nerozhodnuté jedince to odradí.  Vágním přístupem poškodíte jen sami sebe.

Otevřeně a jasně o situaci komunikujte. Nebojte se nazvat věci pravými jmény.  Nejasná a nedostatečná komunikace podlomí nohy jen vám.

Buďte důslední při odchodu zaměstnanců. Trvejte na předání všech věcí. Trvejte na předání informací. Využijte všech možností daných zákony.

Máte-li v ruce nějaké relevantní podklady umožňující vyšetřování trestného činu nebo přestupku, neváhejte a využijte je. Většina lidí se toho podvědomě bojí, a protože Vás podceňuje, tak to ani nečeká. Kromě toho, že se budete zasazovat za svá práva, skoro jistě jim způsobíte noční můru s dopady do jejich „nové“ práce.


Tagy:

Podnikání

Podobné články:

  • follow us in feedly