Tisková zpráva – Vojenské Investiční Medaile ocenily muzeum „NA KOČIČÁKU“

Přibližná doba čtení: min.

23.12.2020 Martin Marek Podnikání

Projekt Vojenské Investiční Medaile udělil výroční cenu za rok 2020 muzeu „NA KOČIČÁKU“ sídlící v Chomutově za výjimečný přínos v oblasti propagace československého vojenství ve formě provozu tematického muzea novodobého opevnění a další rozsáhlé činnosti s tím související. Součástí ocenění je plaketa, stříbrná medaile „Řopík“ emisního čísla 40 a finanční dar ve výši 10.000 Kč. Příjemcem ocenění je Muzeum čs. opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z.s.

LO vz.37 s překážkou

Lehký objekt vz.37 č.10/K-51/A-160 v držení muzea s překážkovým systémem

Muzeum čs. opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z.s. je spolkem, který se dlouhodobě a intenzivně věnuje připomínce obrany hranic republiky z konce třicátých let dvacátého století. Stojí za rekonstrukcí několika objektů linie lehkého opevnění nedaleko Chomutova. V těchto objektech provozuje muzeum. Objekty jsou přístupné veřejnosti, přičemž návštěvníkům je podáván zasvěcený výklad členy spolku v dobových uniformách. Muzeum disponuje řadou historických artefaktů. Kromě toho se spolek stará o provoz naučné stezky, která nejen seznamuje s novodobými fortifikačními objekty, ale zahrnuje též překážkový systém ČS stálého opevnění. Spolek dále organizuje příměstský tábor s tématikou obrany hranic. Členové spolku se nad to zapojují do další osvětové činnosti, jako účast na pietních aktech, vydávání publikací, realizaci tematických přednášek a vedení zájmového kroužku „MLADÝ BUNKRÁK“.

kocicak_2

Na příměstských táborech se děti dozvědí o historii a zažijí i netradiční zábavu

Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím muzejních projektů vojenského charakteru. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na Česká a Československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou.

kocicak_3

Spolek provozuje naučnou stezku v nedaleko Chomutova  

Vojenské Investiční Medaile

Web: http://www.investicnimedaile.cz/

Facebook:  https://www.facebook.com/vojenskeinvesticnimedaile?ref=hl

Muzeum čs. opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z.s.

Web: http://www.kocicak.cz/

Facebook:  https://www.facebook.com/www.kocicak.cz

Fotografie byly poskytnuty Muzeem čs. opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z.s.


Tagy:

ČS armáda Historie Mobilizace Podnikání Tisková zpráva

Podobné články:

  • follow us in feedly