Vojenské Investiční Medaile podpořily muzeum „NA KOČIČÁKU“

Přibližná doba čtení: min.

27.09.2022 Martin Marek Podnikání

Projekt Vojenské Investiční Medaile v rámci své podpory muzejní činnosti zaměřené na propagaci českého a československého vojenství, poskytl muzeu „NA KOČIČÁKU“ sídlícímu v Chomutově finanční dar ve výši 25.000 Kč.


Martin Marek (vlevo) ve stejnokroji KVH JTF RAIDERS a Jiří Piramovský v historické uniformě ČS vojska po podpisu darovací smlouvy


Muzeum čs. opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z.s. je spolkem, který se dlouhodobě a intenzivně věnuje připomínce obrany hranic republiky z konce třicátých let dvacátého století. Stojí za rekonstrukcí několika objektů linie lehkého opevnění nedaleko Chomutova. V těchto objektech provozuje muzeum. Objekty jsou přístupné veřejnosti, přičemž návštěvníkům je podáván zasvěcený výklad členy spolku v dobových uniformách. Muzeum disponuje řadou historických artefaktů. Kromě toho se spolek stará o provoz naučné stezky, která nejen seznamuje s novodobými fortifikačními objekty, ale zahrnuje též překážkový systém ČS stálého opevnění. Spolek dále organizuje příměstský tábor s tématikou obrany hranic. Členové spolku se nad to věnují další osvětové činnosti, jako účast na pietních aktech, vydávání publikací, realizaci tematických přednášek a vedení zájmového kroužku „MLADÝ BUNKRÁK“. 

Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím muzejních projektů vojenského charakteru. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na Česká a Československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou. 
 

Vojenské Investiční Medaile

Web: https://www.investicnimedaile.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vojenskeinvesticnimedaile

Muzeum čs. opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z.s.

Web: http://www.kocicak.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/www.kocicak.cz


Tagy:

ČS armáda ČS opevnění Podnikání Tisková zpráva

Podobné články:

  • follow us in feedly