RS Componets podpořilo vybavení projektu TULab v Liberci

Přibližná doba čtení: min.

20.01.2022 Martin Marek Podnikání

Naskytla se mi příležitost k další návštěvě Technické Univerzity Liberec. V zastoupení RS Components jsem předal jejím pracovníkům sponzorský dar. Jednalo se především o nářadí a další užitečné věci pro dovybavení tzv. TULabu. Dostalo se samozřejmě i na další projekty v rámci fakulty Elektrotechniky, Mechatroniky a mezioborových studií. Setkání byl přítomen děkan fakulty prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. a několik jeho kolegů.


Předání sponzorského daru

Následovala návštěva již zmíněného TULabu kde mi jeho vedoucí, pan Jan Koprnický vysvětlil k čemu konkrétně slouží.A co je TULab? Před několika lety se na liberecké univerzitě rozhodli vybudovat specializovanou dílnu – laboratoř, která by sloužila studentům jako zázemí pro realizaci jejich projektů. Inspirací byly koncepty výrobních laboratoří neboli FabLabů. S úspěchem je využívají i jiné vysoké školy. Pod názvem TULab je nyní k dispozici pro studenty všech fakult Technické Univerzity Liberec. Jedná se o prostor v suterénu jedné z budov, který je na první pohled dílnou. Ovšem kromě klasické výbavy pro ruční práci v ní najdete i pokročilé technologie jako vyšívací stroj, laserový řezací plotr, práškové, strunové i stereo litografické 3D tiskárny či 3D skener. Elektrotechniky nadchne stroj pro tisk plošných spojů, jeden ze dvou v ČR.


Návštěva TULabu s doprovodem byla opravdu zajímavá

Kapacity tohoto zázemí umožní studentům doslova převést teorii do praxe, různě experimentovat, zkoušet nová řešení a diskutovat. Z toho důvodu je k dispozici audiosystém s dataprojektorem a plátnem. Projekt se v jeho nynější podobě podařilo uskutečnit díky dotacím ze strukturálních fondů ERDF, podpoře sponzorů, a hlavně spolupráci nadšených zaměstnanců univerzity. Mezi sponzory tohoto projektu se zařadilo též RS Components.


Zasvěcený výklad pana Koprnického

Jsem rád, že se podařilo pro libereckou univerzitu podporu získat. Navazuje tak na více než tříleté partnerství mezi RS Components a Technickou Univerzitou Liberec, jemuž se dlouhodobě věnuji. Věřím, že bude nadále pokračovat.

Fotografie:

Ing. Miloš Hernych, Technická univerzita v Liberci©2022

Odkazy:

https://tuni.tul.cz/a/univerzitni-dilna-pro-21-stoleti-tulab-hleda-spolupracovniky-z-rad-studentu-132662.html

https://cz.rs-online.com

https://www.tul.cz/


Tagy:

3D tisk Podnikání RS Components Technická Univerzita Liberec

Podobné články:

  • follow us in feedly