Tisková zpráva - Vojenské Investiční Medaile podpořily „Mezinárodní nevládní organizaci Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci“

Přibližná doba čtení: min.

05.12.2016 Martin Marek Podnikání

Vojenské Investiční Medaile zahájily spolupráci s „Mezinárodní nevládní organizací Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci“. Předmětem spolupráce poskytnutí peněžního daru a dále vzájemná propagační podpora. Darovaná částka ve výši 5000 Kč byla poskytnuta jednorázově a bude použita v souladu s cíli charitativní činnosti.

Zástupci obou projektů, Jiří Stanislav a Martin Marek.

Zástupci obou projektů, Jiří Stanislav a Martin Marek stvrzují stiskem ruky spolupráci.

„Mezinárodní nevládní organizace Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci“ je přímým nástupcem originálního řádu Křižovníků s červeným srdcem, který má staleté tradice jako řád špitálnický. Věnuje se především charitativní činnosti. Organizuje kulturní, neziskové a benefiční akce pro potřebné v kombinaci se související osvětovou činností. Kromě toho je nájemcem zámku v Jemnice, přičemž organizuje jeho poměrně nákladnou rekonstrukci. Přímo se účastní na projektu Mezinárodního vojenského a rehabilitačního centra a muzea leteckého maršála RAF a armádního generála RNDr Karla Janouška umístněného tamtéž. V čele řádu Cyriaků stojí Generální převor Jiří Stanislav.

Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím projektů vojenského charakteru jako je muzejní činnost, pietní a připomínkové akce. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na česká a československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou.

Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci Navštivte Cyriaky na internetu:
Web: http://www.cyriaci.com/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/%C5%98%C3%A1d-k%C5%99i%C5%BEovn%C3%ADk%C5%AF-s-%C4%8Derven%C3%BDm-srdcem/386166921571537?fref=ts&rf=1635125790058091  

 

Vojenské Investiční Medaile Logo Navštivte Vojenské Investiční Medaile na internetu:
Web: http://www.investicnimedaile.cz/
Facebook:  https://www.facebook.com/vojenskeinvesticnimedaile?ref=hl


Tagy:

Podnikání Společnost

Podobné články:

  • follow us in feedly