Tisková zpráva – Vojenské Investiční Medaile podpořily nákup exponátu pro muzeum ČS armády

Přibližná doba čtení: min.

23.10.2015 Martin Marek Podnikání

Projekt Vojenské Investiční Medaile v rámci své podpory muzejní činnosti zaměřené na propagaci českého a československého vojenství podpořil MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY sídlící v Kolíně Sendražicích. Muzeu byl poskytnut finanční dar ve výši 10.000 Kč na nákup houfnice 38/74 ráže 122 mm, která byla ve výzbroji československých vojáků více než čtyřicet let.

CSLA_1a
Zakladatel projektu Vojenské Investiční Medaile Martin Marek s ředitelem Muzea ČS armády Pavlem Vladykou

Houfnice 38/74 je sovětského původu. Vznikla na kreslících prknech konstrukční kanceláře F. F. Petrova v roce 1938 jako vzor 38. Při návrhu bylo využito všech nejmodernějších poznatků tehdejší doby. Mohlo být využito k plnění různých úkolů. A skutečně se povedla. Vynikala spolehlivostí i palebnou účinností. Vysloužila si tak oblibu obsluh. Především však respekt nepřátel. Vyráběla se v letech 1940 až 1955. Produkce dala vzniknout celkem devatenáctitisícům kusů. Díky tomu se objevila na frontách druhé světové války. Nechyběla ani v konfliktech následujících po ní. Do československých služeb vstoupila v roce 1943. Stala se součástí výzbroje dělostřeleckých pluků Prvního československého armádního sboru v SSSR. Houfnice byly taženy z větší části americkými nákladními vozy Studebaker US6 nebo sovětskými vozy GAZ AA. Významným dnem se stal patnáctý leden 1945, kdy se naši dělostřelci vyznamenali v bitvě u Jasla. Tři československé dělostřelecké pluky získaly čestný název „Jaselský“, přičemž salvy ze 122 mm hlavní těchto houfnic na tom měly podstatný podíl. Po válce byla tato zbraň zavedena do výzbroje československé armády, kde představovala nejrozšířenější dělostřelecký prostředek (v roce 1960 – 1479 kusů). Od padesátých let dvacátého století československý vojenský průmysl přešel z velké části na licenční výrobu sovětských vzorů výzbroje. Týkalo se to i houfnice 38. Mezi roky 1953 až 1957 zkompletovaly tehdejší závody V.I.Lenina (bývalá ŠKODA) v Plzni celkem 1361 ks. V Československé armádě sloužily 122 mm houfnice vz. 38 až do poloviny 70. let 20. století, kdy byly postupně modernizovány na variantu 38/74. Tato verze pak v armádě sloužila až do přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Celková váha zbraně je 2,5 tuny. Počáteční rychlost střely činila 515 m/s  při dostřelu 11,8 km.

CSLA_2
Zakoupená houfnice po přepravě do muzea v pozadí s legendární Pragou V3S

Jeden exemplář houfnice 38/74 ráže 122 mm nyní rozšířil sbírkové fondy MUZEA ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY. Zde projde patřičnou renovací. Vlastní muzeum je provozováno Klubem vojenské historie Československé armády, který je řádně registrovaným občanským sdružením. Za dobu své existence shromáždil širokou řadu zajímavých exponátů a ucelených sbírek výstroje a výzbroje československé armády. Díky vstřícnému přístupu vedení města Kolína i komise pro příměstské části se podařilo získat v roce 2012 prostory pro umístění veřejně přístupných expozic. Muzeum si vytklo za cíl přiblížit návštěvníkům vojensko-historický vývoj naší armády, technické prostředky či vojenskou službu našich otců, dědů a pradědů.  Těší se zájmu malých i velkých návštěvníků. Samozřejmě má co nabídnout také badatelům. V rámci muzea jsou provozovány internetové stránky s poměrně vysokou návštěvností. Souběžným projektem je web zabývající se ČSLA a také klub zabývající se historií lidové armády pod názvem KVH ČSLA.

CSLA_3
Ochutnávka exponátů vystavených v prostorách muzea

Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím muzejních projektů vojenského charakteru. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na Česká a Československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou.

 

muzeum_banner  

Vojenské Investiční Medaile


Web: http://www.investicnimedaile.cz/
Facebbok:  https://www.facebook.com/vojenskeinvesticnimedaile?ref=hl
 

MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY

Web: http://muzeum.csla.cz/index.htm
Web ČSLA http://www.csla.cz/
KVHA ČSLA http://www.kvhcsla.cz/


Další informace o houfnici 38/74 122 mm http://www.csla.cz/technika/delostrelectvo/122mm_h_vz3874.htm            


Tagy:

ČS armáda Dělostřelci Historie houfnice Podnikání Tisková zpráva

Podobné články:

  • follow us in feedly