Vojenské Investiční Medaile podporují jihomoravské MINIMUZEUM

Přibližná doba čtení: min.

17.05.2015 Martin Marek Podnikání

Vojenské Investiční Medaile navázaly partnerskou spolupráci se spolkem MINIMUZEUM československého opevnění 1935 – 1938, z.s. Předmětem spolupráce je především peněžní dar a dále vzájemná propagační podpora. Darovaná částka 6000 Kč poslouží hlavně k vybudování přístřešků v okolí provozovaných objektů.

Členové sdružení před objektem LO v dobových uniformách
Členové sdružení před objektem LO v dobových uniformách

MINIMUZEUM československého opevnění 1935 – 1938 je nezisková organizace zabývající se pohraničním opevněním, které bylo v druhé polovině třicátých let dvacátého století stavěno na obranu Československa proti vnějším nepřátelům. Provozuje areál tvořený dvěma lehkými objekty vz.37 ve III. armádním sboru úseku 16 - Moravský Krumlov. Jeden z objektů, A-140 ev.č. 6084 prošel rekonstrukcí a byl uveden do plánované podoby z roku 1938. Návštěvník může vidět lafety s osazenými zbraněmi i další části vnitřní výbavy.

Řopík stylizovaný do roku 1938
Řopík stylizovaný do roku 1938

Akční ukázka z interiéru
Akční ukázka z interiéru

Druhá pevnůstka, A-120 ev.č. 6083 byla také rekonstruována ovšem jako součást obrany železné opony. Návštěvník má tak možnost vidět rozdíly ve výbavě a výzbroji.

Řopík ve službách železné opony
Řopík ve službách železné opony

Návštěva objektů je doprovázená odborným výkladem. Na vše si lze sáhnout, vyzkoušet. Výsledný dojem podporují také ukázky několika provedení překážkového systému. Počet návštěvníků meziročně roste. Jen v roce 2014 se s expozicemi MINIMUZEA seznámilo více než 400 lidí. Kromě obou aktivních objektů má MINIMUZEUM v používání ještě další objekt sloužící jako technické zázemí. Pečuje také o jednu základovou desku a stavební výkop. V následujícím období se členové sdružení budou věnovat rekonstrukci palebných a pozorovacích průseků i výstavbě venkovních expozic. Muzeum nenachází v katastru Městyse Olbramovice na Jižní Moravě. Mimo pevnůstek provozuje vlastní webové stránky a profil na sociální síti facebook.

Ukázka překážkového systému
Ukázka překážkového systému

Stavební úsek 16 - Moravský Krumlov budovaný v rámci III. armádního sboru. Začíná u silniční křižovatky asi 1 km západně od obce Kubšice, kde navázal na úsek 15 Pohořelice. Odtud vedl ve dvou sledech na západ. Severně od Bohutic překračoval železniční trať a měl dále pokračovat západním směrem s cílem navázat na plánované opevnění úseku 17-Moravské Budějovice. Skládal se z objektů vz. 37 tzv. „Řopíků“. Výstavba úseku byla zadána 16. 7. 1938 stavební firmě V. Stavíček, Brno. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen škpt. Václav Černý. Z plánovaných 103 objektů se ovšem podařilo stavebně dokončit jen 20. Záhy po mnichovském diktátu následovalo zastavení opevňovacích prací. Vybetonované bunkry skončily v hrubé stavbě. Většina neměla dokončené záhozy, omítky či osazené některé ocelové prvky jako ventilační mřížky, pancéřové dveře), periskopy. Obrana proti vpádu Wehrmachtu do této oblasti tak byla zcela improvizovaná s využitím polních postavení. Úsek patřil k odstoupenému území. Pevnůstky padly do rukou nepřítele bez boje. Jejich další využití přišlo krátce po skončení války. Staly se vítanou posilou budované hráze proti západnímu imperialismu. Došlo k jejich stavebnímu dokončení. Dočkaly se nových univerzálních lafet pro instalaci moderních zbraní a ženijní výbavy. Jako vojenské objekty se zakázaným vstupem zůstaly připravené k boji do začátku 90 let dvacátého století. Po vyklizení armádou zůstaly jako nepotřebné a opuštěny. Ponechané svému osudu postupně chátrají.

Základová deska v péči MINIMUZEA
Základová deska v péči MINIMUZEA

Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem Martina Marka zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím muzejních projektů vojenského charakteru. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na Česká a Československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou.

Navštivte Vojenské Investiční Medaile na internetu:

Logo Vojenské Investiční Medaile Logo

Navštivte MINIMUZEUM na internetu:

Logo MINIMUZEUM československého opevnění 1935 – 1938


Tagy:

Bunkry ČS armáda ČS opevnění Historie Podnikání Tisková zpráva

Podobné články:

  • follow us in feedly