Vojenské Investiční Medaile pokračují ve spolupráci s jihomoravským MINIMUZEEM Čs. opevnění

Přibližná doba čtení: min.

13.02.2016 Martin Marek Podnikání

Vojenské Investiční Medaile pokračují i v roce 2016 v partnerské spolupráci se spolkem MINIMUZEUM československého opevnění 1935 – 1938, z.s. Předmětem spolupráce je především peněžní dar a dále vzájemná propagační podpora. Darovaná částka 8000 Kč poskytnutá v průběhu roku bude využita k provozu muzea.

MM

Řopík ve stavu z roku 1938 s překážkami

MINIMUZEUM československého opevnění 1935 – 1938 je nezisková organizace zabývající se pohraničním opevněním, které bylo v druhé polovině třicátých let dvacátého století stavěno na obranu Československa proti vnějším nepřátelům. Provozuje areál tvořený dvěma lehkými objekty vz.37 ve III. armádním sboru úseku 16 - Moravský Krumlov. Objekty jsou doplněny ukázkou překážek a příslušných průseků. Návštěvníkům je poskytován odborný výklad. V roce 2015 se s expozicemi MINIMUZEA seznámilo téměř 400 lidí.  Muzeum se nachází v katastru Městyse Olbramovice, na Jižní Moravě. Mimo pevnůstek provozuje vlastní webové stránky a profil na sociální síti facebook.

Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím projektů vojenského charakteru jako je muzejní činnost, pietní a připomínkové akce. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na česká a československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou.

 

Logo MINIMUZEUM československého opevnění 1935 – 1938

Navštivte MINIMUZEUM na internetu:

Web: http://www.minimuzeum.com/
Facebook: https://www.facebook.com/minimuzeum?fref=ts

Vojenské Investiční Medaile Logo

Navštivte Vojenské Investiční Medaile na internetu:

Web: http://www.investicnimedaile.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vojenskeinvesticnimedaile?ref=hl

 


Tagy:

Bunkry ČS opevnění Historie Podnikání

Podobné články:

  • follow us in feedly