Štenovický skandál s prohraným soudem

Přibližná doba čtení: min.

05.08.2022 Martin Marek Společnost

Do schránky mi přišel výtisk Štenovického zpravodaje, konkrétně jeho devatenácté číslo. Zpravodaj vydává Osvěta Štěnovice z.s., přičemž jeho stránky využívají především osoby s opozičním názorem na vedení obce. Hned na úvodní straně jsem narazil na článek dvou zastupitelů – pana Laštovky a pana Steinbacha – o prohraném soudním sporu, jehož náklady dosahující téměř sta tisíc korun půjdou z veřejných peněz. Ačkoli starostu pana Petra Slavíka osobně znám a je těžké kauze uvěřit, opravdu mě to nadzvedlo ze židle. Kauza je popsaná dvojicí zastupitelů takovým stylem, že zavání skandálem.


Štenovický obecní úřad 

Skandál na spadnutí.

O čem článek pod názvem „Obec prohrála další soud. Pan starosta Slavík jednal na vlastní pěst“ hovoří? Popisuje případ, kdy byl z rozhodnutí starosty obce – zmíněného pana Slavíka – odebrán pracovníkovi místního stavebního úřadu panu J. Tomášovi příplatek za jeho vedení. Ten se poté obrátil na soud. Obec spor prohrála. Všechny nezbytné výlohy zaplatí obecní kasa. Dle pánů Steinbacha a Laštovky starosta jednal bez vědomí zastupitelstva, naprosto svévolně, celé to tutlal a veřejně se k tomu vůbec nevyjádřil. Obdobně postupoval místostarosta pan Jan Polívka. Do toho ještě přimíchali informaci o tom, že manželka starosty naopak příplatek za vedení matriky pobírá. Tolik z obsahu předmětného článku.

Pohled z druhé strany.

K mému překvapení existuje další verze. Dozvěděl jsem se jí při jednání s jiným členem zastupitelstva. Na obecní úřad dorazila před několika měsíci kontrola ze středočeského kraje. Proč ze středních Čech, když Štěnovice jsou v kraji Plzeňském? Protože středočeský krajský úřad obdržel podání, že dochází k vědomému porušování pracovního práva,na již zmíněném obecním úřadu. Obsahovalo celkem patnáct bodů. Provedená kontrola kromě jednoho – poskytnutí stravenky za služební cestu – ostatní uznala jako neoprávněné. Našla ovšem jinou závadu. Nesprávné poskytování příplatku za vedení stavebního úřadu s odkazem na skutečnost, že dotčený pracovník pan J. Tomáš, nemá podřízené a fakticky nic nevede. V souladu se závěry kontroly neměl starosta jinou možnost než zajistit nápravu zjištěných závad, včetně odebrání zmíněného příplatku. S tím však pan Jindřich Tomáš nesouhlasil. Podal žalobu na obec. Soud nebral ohled na rozhodnutí nadřízeného orgánu. Dal za pravdu žalující straně. Obec soud prohrála a související výlohy zaplatí.


Ilustrační obrázek

A teď babo raď.

Je tady jasně hovořící článek pánů Laštovky a Steinbacha versus vysvětlení dalšího člena zastupitelstva. Obojí vede ke stejnému závěru, ale příběh za ním je zcela jiný. Dikce stati ve Štěnovickém zpravodaji se vymezuje proti dvojici starosta-místostarosta. Tohle není překvapivé. Oba pánové - zastupitelé - to dělají často. V zápisu z veřejných zasedání zastupitelstva obce je vidět, jak hlasují většinou proti, nebo se zdrží hlasování. Jsou opozice. Opozice toto dělá. Je to její role. Přesto jejich interpretace dost zavání překrucováním situace před volbami. V porovnání s verzí o závěrech kontroly ze středočeského kraje mám podezření na účelovou manipulaci. Samozřejmě se mohu mýlit. Nepohlížím na působení současného vedení obce prizmatem opozičních zastupitelů. Správným řešením je projednání kauzy na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva. Obě strany tam mohou občanům vysvětlit své podložené závěry. Je to férovější postup než argumentační přestřelka v místních zpravodajích či šeptanda mezi lidmi.

Fotografie a grafika:

Martin Marek © 2022


Tagy:

Plzeňský kraj Společnost Štěnovice

Podobné články:

  • follow us in feedly