Třístovka vojáků základní služby z letiště Bory

Přibližná doba čtení: min.

20.11.2022 Martin Marek Historie

Dlouhá desetiletí provázela naše muže povinnost vykonat základní vojenskou službu. Většina z nich začala už od prvního dne v uniformě počítat, kolik dní jim zbývá do vytouženého civilu. Vznikla určitá forma specifické kultury věnované tomuto fenoménu. Talentovaní jedinci mohli uplatnit své umělecké vlohy. Vznikaly říkanky, písničky, tabla nebo specifické kresby. V poválečné armádě dosáhla mantra „čísla” nevídaného rozměru. Zasahovala prakticky všechny útvary. Nejznámějším se stalo stříhání metru, věnované poslední stovce dní. Ostatní milníky měly také své vyjádření, například vydáváním kreslených bankovek. Jejich smyslem bylo upozornit na dosažení zásadní mety. Zbývajících pětiset dní, tří set dní a podobně. Bankovy si vydávaly nástupní ročníky na útvarech, dokonce mohly být různé po rotách/letkách. Vzniklo jich nepřeberné množství. Protože v té době existoval velmi omezený přístup ke kopírovacím technologiím – pro vojáky základní služby fakticky nulový – množení bankovek probíhalo nafocením a následným přenesením na fotopapír. Metoda sice poněkud komplikovaná, nicméně kusů se vydával omezený počet. Propojovacími prvkem těchto vojenských bankovek byl vždy počet dní do civilu. Jeho význam se lišil podle délky služby především po roce 1990. Další shodným rysem se stalo ztvárnění žen, obvykle spoře oděných, ve vyzývavých sexuálních polohách. Shodou okolností mám k dispozici jeden originál. Pochází z roku 1990 od VÚ 5621, který tehdy sídlil na letišti Plzeň-Bory. Tato letecká základna byla tehdy domovem 11. vrtulníkového pluku, používající uvedené krycí číslo.

Ilustrace má rozměr 34 cm x 24 cm. Ústředním motivem je náhrobek s hodnotou tříset, za ním stojí postava ženy sahající si smyslně do klína. Celá scenérie je umístěna na hřbitov – kostry, náhrobky, kostel. Na pravé straně je náhrobek s číslem 548. V roce 1990 došlo ke zkrácení povinné vojenské služby na osmnáct měsíců. Výchozí hodnota dní do civilu se snížila z více než sedmi set na uvedených pět set čtyřicet osm. Vlevo nahoře se nachází informace o tom, kterým vojákům třístovka patřila. Kresba vrtulníku Mi-24 spolku s krycím číslem je jasná identifikace. Číslo obsahuje za lomítkem jedničku, což je první letka zmíněného vrtulníkového pluku. Ten měl v roce 1990 letky tři. Dvě – první a druhá – byly vyzbrojený bitevními vrtulníky Mi-24, třetí dopravními Mi-17. Jak k množení mohlo dojít není těžké odhadnout. Buď museli vojáci využít služeb některého civilního podniku – tehdy známá Fotografia v.d.– případně najít pomoc v rámci útvaru. U leteckého pluku se přímo nabízel tzv. SOK, tedy skupina objektivní kontroly. Ta pro svoji činnost využívala fotografickou techniku. Prováděla mimo jiné množení pomoci nafocení. Stačilo najít ochotného příslušníka SOKu, nabídnout mu cigarety či lahev a množení mohlo proběhnout po odchodu vojáků z povolání ze zaměstnání.


Stojánka vrtulníků Mi-24V na letišti Plzeň-Bory v lednu 1991

V pravém rohu se nachází pro tato dílka poměrně nezvyklá věc. Je jím značka autora, rok a dokonce copyright. Přesněji řečeno JUKO & Max Graph. Kdo je uvedený autor již lze dnes obtížně určit. Podle vyvedené značky můžeme odhadnout, že popisovaná kresba nebyla jeho jedinou produkcí pro vojáky útvarů dislokovaných na letišti Plzeň-Bory.

 
Detail copyrightu


Zajímavou je druhá strana bankovky. Nachází se na něm propagandistický leták věnovaný tradicím Dukly. Z formy lze usoudit, že mohl být určen pro nástěnky, které patřily k sledovaným nástrojům politické výchovy mužstva ČSLA. Text je psán slovenštinou. Je prodchnut dikcí tehdejší propagandy. Termíny „internacionalismus“ a „socialismus“ jsou téměř v každém odstavci. Provedení na křídovém papíře odpovídá tehdejším standardům pro podobné tiskoviny. V roce 1990 se jednalo o již nepotřebný materiál. Po změně společenských poměrů došlo na restauraci potlačovaných tradic armády, především ve spojení se západními jednotkami. Tradice jednostranně orientované na východ ztratily svojí dominanci. Nepotřebný propagandistický materiál se buď likvidoval, případně našel jiné využití, jako v tomto případě.


Druhá strana třístovky - propagandistický leták

Popisovaná třístovka je nostalgickým reliktem minulých let. Pro mnohé muže je i dnes doba strávená povinnou vojenskou službou předmětem vzpomínek. Bude tomu tak ještě několik dekád.

Fotografie:

Martin Marek (c) 2022

Odkazy:

http://www.csla.cz/vojenskasluzba/jakjsmesebavili/index.htm
http://www.vojak.cz/vojenske-bankovky/
https://specku.estranky.cz/fotoalbum/-na-vizu-/dukla-cheb/tristovka.html
http://www.vojensko.cz/hajnice-r-1980-82?image=18
https://limlejn.rajce.idnes.cz/1976_1978_VOJNA/14304018
http://www.vojensko.cz/cetviny-r-1978-80?image=1


Tagy:

ČS armáda ČSLA Historie

Podobné články:

  • follow us in feedly