Blovice vzpomínaly na legionáře Jaromíra Kašpárka.

Přibližná doba čtení: min.

23.06.2019 Martin Marek Historie

Ve čtvrtek dvacátého června, se v Blovicích na jižním Plzeňsku, konala vzpomínková akce na příslušníka ČS zahraničního vojka, italského legionáře, Jaromíra Kašpárka. Akci pořádalo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. společně s ČSOL jednotou Plzeň, za podpory města Blovice. Datum nebylo vybráno náhodně. Přesně před 100 lety, tedy 20.6.1919, položil Jaromír Kašpárek svůj život v těžkých bojích na Slovensku. Svojí obětí zaplatil za budoucnost vznikajícího státu.

kasparek_1

Pamětní deska na domě č.p.176.

Vzpomínková akce měla dvě části. Nejprve vlastní pietní akt, který se uskutečnil na Masarykově náměstí v Blovicích před domem č.p.176. Na tomto domě je umístěna pamětní deska J.Kašpárka. Její osud jako by kopíroval nelehkou pouť legionářských veteránů. Na dům byla umístěna v roce 1937, za opravdu velké slávy. V době protektorátu musela zmizet. Těžká léta války přečkala uschována před okupanty. Na své místo se vrátila v poválečném období. Ovšem „legionářská“ renesance trvala necelé tři roky. Po únoru se odkaz legií ideologicky „přemodeloval", aby odpovídal novému pojetí historie. Od roku 1950 začalo vymazávání legionářů ze společenského povědomí. Deska tedy opět musela pryč. Dnes je však zpět.

kasparek_2

Symbolický památník před domem s čestnou stráží ČSOL.

Před domem č.p. 176 byl vytvořen symbolický památník umístěním statní vlajky ČR a praporu města Blovice. Čestnou stráž drželi členové Plzeňské jednoty ČSOL v uniformách italských legionářů. Následně pronesli krátkou řeč zástupci města a Muzea jižního Plzeňska, přičemž přítomní posluchači měli možnost seznámení s životní dráhou Jaromíra Kašpárka až do jeho smrti.

kasparek_3

Představitelé města, muzea a církve.

kasparek_6

Přítomní občané na pietním aktu.

V další části došlo k položení květin u symbolického pietního místa, zástupci města, ČSOL, muzea a přítomných občanů, jichž se sešlo zhruba dvě desítky. Květiny byly položeny již před vlastním aktem také na hrob J.Kašpárka na městském hřbitově členy ČSOL.

kasparek_4

Kladení květin zástupci blovického muzea.

kasparek_5

Vzdání pocty J.Kašpárkovi členy ČSOL.

Po pietní části následovala část druhá, věnovaná přednášce na téma bojů o Slovensko na začátku dvacátých let dvacátého století. Přednáška se konala v zasedací místnosti městského úřadu. Pan Petr Tolar z Plzeňské jednoty ČSOL, provedl posluchače celým obdobím československo-maďarské války. Zmínil jak klíčovou úlohu dobrovolníků, především Sokolů, tak samozřejmě legií, které sehrály naprosto zásadní roli. Neopomněl však připomenout, že první část konfliktu ležela na bedrech tzv. domácího vojska, tj. bývalých jednotek Rakousko-Uherské armády, složené převážně z Čechů a Moravanů. U mnohých přítomných tak uvedl na pravou míru vědomosti, často pokroucené ideologickou masáží normalizačních dekád.

kasparek_7

Dočasný památník po skončení pietního aktu.

Fotografie:

Martin Marek (c) 2019

Odkazy:

ČSOL, Jednota Plzeň - http://www.csol.cz/plzensky-kraj
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. - https://www.muzeum-blovice.cz/
Město Blovice - https://www.blovice-mesto.cz/


Tagy:

Československá obec legionářská Československé legie ČSOL Historie Plzeňský kraj

Podobné články:

  • follow us in feedly