Boje o československé pohraničí náplní přednášky pro základní školy

Přibližná doba čtení: min.

28.09.2015 Martin Marek Společnost

V rámci projektu Vojenské Investiční Medaile vznikla přednáška pro základní školy pod názvem „S nepřítelem v zádech“. Jejím cílem je atraktivní formou podpořit výuku dějepisu na druhém stupni. Primárně se zaměřuje na obranu československého pohraničí v září roku 1938, tedy období od začátku měsíce do vyhlášení mobilizace. Žákům objasňuje problematiku v širší perspektivě. Seznamuje je s rolí republiky v první dekádě její existence. Popisuje mezinárodní vazby. Stručnou formou také vojenské plány R.Č.S. V další části vysvětluje změnu politicko-vojenské situace v Evropě ve třicátých letech a následnou reakci vedení státu na vyplývající rizika. Žáci mají možnost získat poznatky o  modernizaci ozbrojených sil, výstavbě opevnění i ustavení obranných linií.

Seznámení s aspekty modernizace československé branné moci
Seznámení s aspekty modernizace československé branné moci

To vše je úvodem pro vysvětlení politického vývoje v pohraničí Čech a Moravy, především co se týká tehdejší německé menšiny. V kontextu je podán výklad o zajištění výkonu státní správy prostřednictvím ozbrojených sborů jako FINANČNÍ STRÁŽ, ČETNICTVO nebo UNIFORMOVANÁ STÁTNÍ POLICIE. Finále se detailněji věnuje průběhu bojů v pohraničí. V závěru jsou žáci seznámeni důsledky zářijové krize, vypovídající statistikou i formou připomínání těchto pohnutých událostí v dnešních dnech.

Výklad problematiky obranných postavení
Výklad problematiky obranných postavení

Pro zvýšení zaujetí je součástí přednášky vědomostní kvíz. Část cen lze vyhrát již v průběhu výkladu. Vždy po určité části prezentace se zobrazí otázka svázaná s přednášeným tématem. Žáci mají možnost se přihlásit a soutěžit. Pro nejrychlejší se správnou odpovědí jsou přichystány sady pohlednic „Československé ozbrojené sbory“.

Soubor 12-ti pohlednic představuje všechny ozbrojené sbory, které působily na území Československa v letech 1918 až 1938: armáda, policie, četnictvo, finanční stráž a stráž obrany státu. Pohlednice jsou vkusně doplněny reprodukcemi znaků složek nebo souvisejících odznaků toho daného sboru.

ČS ozbrojené sbory - pohlednice

Na konci pak probíhá soutěž o knihu „Velitelé praporů SOS“ z pera Radana Láška. Stačí vyplnit formulář kvízu, mít štěstí při losování a odpovědět na vše dobře. Otázky jsou samozřejmě přizpůsobeny tak, aby bylo možné uplatnit vědomosti žáků osmých nebo devátých tříd v kombinaci s výkladem, který odpovědi v mnohých směrech přináší. Ceny jsou poskytnuty zdarma a financovány z projektu Vojenské Investiční Medaile.

Velitelé praporů SOS - publikace

Družstva a prapory SOS byli těmi, kdo nesl hlavní tíhu bojů o pohraničí československého státu v krizových letech 1938-1939. Publikace přináší osudy 31 velitelů, z nichž mnozí z nich splnili své povinnosti a zaplatili cenu nejvyšší, ovšem jsou veřejnosti prakticky neznámí.

Výklad vedu sám za použití znalostí, které jsem získal za posledních 30 let, kdy se problematice bojů o naše pohraničí věnuji. Pro zvýšení atraktivnosti je prezentace doplněná ukázkou ČS. vyznamenání, mezi nimiž dominují válečné kříže 1918 a 1939.

Žáci štěnovické školy vyplňují při výkladu kvízové otázky
Žáci štěnovické školy vyplňují při výkladu kvízové otázky

Premiérová přednáška se odehrála na základní škole ve Štěnovicích. Její realizaci umožnil skvělý přístup a podpora ředitele školy pana Mgr. Petra Lišky a paní učitelky Mgr. Lenky Mazancové, kterým patří velký dík. Společné hodiny dějepisu se zúčastnily dvě deváté třídy, celkem téměř čtyřicet žáků. Během výkladu bylo zřejmé, že většina přítomných se zaujetím poslouchala. Při otázkách docházelo k aktivnímu zapojení jak dívek, tak chlapců. Vyplněné kvízové lístky odevzdalo dvacet sedm žáků. Pan ředitel vylosoval šťastnou výherkyni publikace. Zpětná vazba ze školy je velmi potěšující. Průběh i podané informace se dočkaly kladného hodnocení.  Lze tedy konstatovat, že přednáška splnila svůj účel.

Přednáška je k dispozici také pro další základní školy v Plzeňském kraji.

Fotografie poskytla paní Mgr. Lenka Mazancová.

Více informací o ZŠ Štěnovice najdete zde: http://www.zsstenovice.cz/


Tagy:

1938 ČS armáda Historie SOS Štěnovice

Podobné články:

  • follow us in feedly