Dělostřelci v Jincích přivítali zájezd studentů z plzeňské strojní průmyslovky

Přibližná doba čtení: min.

06.06.2018 Martin Marek Společnost

Studenti SPŠS SOŠ profesora Švejcara, navštívili 13. dělostřelecký pluk „JASELSKÝ“, ve středočeských Jincích. Návštěvu zorganizoval klub České a Slovenské Obce Dělostřelecké Plzeň generála Alexandra Beera (dále ČaSOD), ve spolupráci s Plzeňským krajem. A byl to skutečně zajímavý program. Již vlastní návštěva pro ně znamenala dotek historie. Dělostřelecký pluk se svým názvem hlásí k bojovým tradicím dělostřelců 1.ČS armádního sboru v SSSR. Ačkoli jejich hlavním úkolem bylo osvobozovat území republiky, v lednu 1945 bojovali po boku Rudé armády v úvodu Viselsko-Oderské ofenzivy. Měla jasný cíl. Dosažení nástupního prostoru k závěrečné bitvě o srdce fašistického Německa, Berlín. Dělostřelci své zadané úkoly splnili. Jako ocenění získaly zúčastněné jednotky čestné označení, odkazující na místo jejich nasazení, tedy u města Jasla v Polsku.

delostr_1

Studenti vystupují před posádkovým domem v Jincích.

Po společné cestě autobusem z Plzně do Jinců, byli studenti školy nejprve přivítáni členy plzeňského klubu ČaSOD. Poté následoval přesun do sálu místního posádkového domu. Zde k studentům pronesl na úvod krátkou řeč velitel útvaru, pan plukovník Ing. Ivan Mráz, Ph.D. Pana plukovníka vystřídal vzápětí náčelník štábu 13. dělostřeleckého pluku, podplukovník Ing. Roman Smolka. Seznámil přítomné s informacemi o organizaci, výzbroji a úkolech pluku. Načrtl očekávaný plán na přezbrojení moderní technikou. Posluchače zaujalo také porovnání výkonů našich dělostřelců s dělostřelci jiných států NATO, například USA. Kanonýři AČR pracují sice s generačně rozdílnou technikou, ovšem i tak dokáží dosahovat srovnatelných výsledků. Uvedl několik detailů o parametrech zaměřovacích systémů používaných útvarem.

delostr_2

Náčelník štábu 13. dlp, podplukovník Ing. Roman Smolka.

delostr_3

Prezentace techniky pluku provedená pplk.Smolkou.

Neopomenul informovat o roli aktivních záloh a způsobu jejich bojové přípravy. V jeho prezentaci samozřejmě nechyběla část o zahraničních misích. Zmínil se také v krátkosti o tom, jak se stát profesionálním vojákem dnešní AČR. V průběhu prezentace byl studentům rozdán soutěžní lístek s kvízovými otázkami o hodnotné knihy, které sponzorsky zajistily Vojenské Investiční Medaile. Následně se celá skupina přesunula autobusem to technického parku pluku. V jeho areálu probíhal kombinovaný program AČR, Policie, čestné stráže AČR a složek IZS. Program byl přístupný pro další školy, proto se kolem techniky pohybovalo větší množství dětí s doprovodem učitelů. Ústřední roli hrály samohybné houfnice 152 mm ShKH vz. 77 DANA, tvořící hlavní dělostřeleckou výzbroj pluku.

delostr_4

Houfnice DANA přitahovaly zaslouženou pozornost.

Na houfnice bylo možné si rovnou vylézt. Případně usednout do kabiny řidiče, čehož někteří ze studentů hned využili. Kromě toho si zájemci mohli na vlastní kůži vyzkoušet pracovní podmínky obsluhy houfnice v otočné věži.

delostr_5

Vyšplhat na DANU chce šikovnost.

Příslušníci pluku ochotně odpovídali na dotazy.

Příslušníci pluku ochotně odpovídali na dotazy.

Dalšími kousky plukovní techniky byly prostředky pro zjišťování potřebných informací z bojiště. Především moderní radiolokátor ARTHUR, dále průzkumný a pozorovací komplet Sněžka, lehký průzkumný a pozorovací systém LOS či lehké průzkumné obrněné vozidlo na podvozku IVECO.

Pozorovací rameno komplexu Sněžka.

Pozorovací rameno komplexu Sněžka.

delostr_8

Průzkumníci zaujali studenty asi nejvíce.

Pozornost procházejících návštěvníků vzbudil přenosný protiletadlový raketový komplet velmi krátkého dosahu RBS-70,  ze strakonického protiletadlového pluku. Jedná se o  prostředek švédské provenience, soudobých parametrů.

Na první pohled vypadá RBS-70 docela neškodně.

Na první pohled vypadá RBS-70 docela neškodně.

Nemohly chybět ruční zbraně. Moderní útočné pušky Bren, pistole ČZ a belgické kulomety FN, doplňovala ukázka starší výzbroje, reprezentovaná tradiční „osmapadesátkou“ a odstřelovací puškou SVD Dragunov. Příslušníky aktivních záloh dva ze studentů dokonale překvapili, provedením rozborky „kosy“ z jejich arzenálu.

delostr_10

Bren je pro „velký“ kluky…

delostr_11

Studentům šla rozborka jako po másle.

Odvážlivci si mohli potěžkat také legendární RPG-7. Na první pohled nic moc, ale při manipulaci se docela pronese. Vojenská policie doplnila tento arzenál ještě brokovnicí.

delostr_12

Vypadá jen jako roura, nicméně bez svalů to nejde.

Pyrotechnici ukázali ochranný oblek i futuristického robota. Ani Policie ČR se nenechala zahanbit. Vystavený dron byl pro většinu lidí novinkou. Záchranáři zase nabídli možnost vyzkoušení figuríny pro masáž srdce. Předváděli ještě další výbavu, například pro převoz pacientů s poraněním páteře.

delostr_13+1

Být pyrotechnikem chce pevné nervy.

delostr_13

Drony pomáhají už i policistům.

 

K radosti diváků proběhla v oddělené části technického parku ukázka manévrovacích schopností populárního BVP-2. Řidič vysekl výkon jako z rallye, doprovázený patřičným hlukem a čoudem. Živá vystoupení přitáhla bezpečně největší množství zájemců. Dovednosti služebních psů předvedla Vojenská policie.

delostr_14

I čtyřnozí kamarádi chodí do služby.

Příslušníci dělostřeleckého útvaru zase ukázku nácviku boje z blízka. Nastoupili na plochu v kuklách a patřičné výstroji. Už tím vzbudili značný respekt.

delostr_16

Boj za pomoci nože.

delostr_17

Ukázka odzbrojení protivníka.

Vojáky v maskáčích vystřídala čestná jednotka. Kdo by se domníval, že umí jen vybroušený krok, mýlil by se. Její skvěle provedené cvičení se zbraní, za doprovodu stylové hudby, vyvolalo nadšení diváků.

delostr_18

Čestná jednotka při dynamické ukázce.

Zcela na závěr proběhla ukázka postupu pořádkové policie proti agresivním výtržníkům. Roli desperátů sehráli místní dělostřelci. Na místo dorazilo zásahové vozidlo středočeské policie. Skupina těžkooděnců zahájila předepsaný postup eliminace agresivní tlupy. Použila k tomu kromě donucovacích prostředků také pyrotechniku se zvukovými efekty. Následná potyčka přinesla velké překvapení. Děti shromážděné kolem prostoru ukázky nepochopily, že vojáci jsou v tomto případě na špatné straně a začaly je skandováním podporovat proti zasahujícím policistům. Ti se však nedali zmást. V klubku výtržníků záhy nalezli vůdčí osobnost. Provedli jeho zajištění a akci dovedli do úspěšného konce.

delostr_19

Policie se s chuligány vypořádala raz dva..

Poslední část návštěvy u 13. dělostřeleckého pluku patřila nejprve krátkému odpočinku nad obědem ve vojenské kuchyni. Poté odešla skupina na vlajkoviště útvaru, za účelem  focení. Zde byly k vidění dva krásné exempláře 100 mm protitankových kanónů vzor 53.

delostr_20

Vlajkoviště s tématickou kulisou.

Téměř šest set kusů tvořilo hlavní výzbroj protitankových brigád a pluků od roku 1954, do začátku devadesátých let minulého století. Zajistily odpovídající kulisu společné fotografie studentů, učitelů a členů plzeňského klubu ČaSOD.

delostr_21+

Společná fotografie účastníků návštěvy.

Za přítomnosti velitele pluku byl také vyhodnocen kvíz. Studenti odpovídali na celkem pět otázek spojených s naším dělostřelectvem. Hlavní cenou byla publikace Jaroslava ČvančaryAnthropoid – Příběh československých vlastenců“ a sada pohlednic „Československé ozbrojené sbory“. Jeden ze soutěžících zodpověděl všechny otázky správně. Získal tedy hlavní cenu, plus prémii ve formě knihy „KRVAVÁ HRANICE ZÁPADNÍCH A JIŽNÍCH ČECH NA PODZIM 1938“ z pera Miloslava Svitáka. Další dva výherci byli vylosováni z lístků, kde byly alespoň čtyři odpovědi správně. Čvančarovu publikaci obdržel z rukou předsedy plzeňského klubu ČaSOD Ing. Jiřího Beneše pan plukovník Ing. Ivan Mráz, Ph.D., jako poděkování za milé přijetí.

delostr_22

Ing. Jiří Beneš předává knihu veliteli útvaru.

Návštěva skončila před statickou ukázkou zrekonstruované houfnice 38 ráže 122 mm, která doplňuje sbírku výzbroje útvarů, sídlících v průběhu let v Jincích. Houfnice tvořily dlouhá léta významnou sílu československého dělostřelectva. Ve výzbroji jich bylo téměř tisíc pět set kusů. Dočkaly se také modernizace na variantu 38/74. Dosloužily na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Pro pluk v Jincích mají ještě další zásadní význam. Když tři československé dělostřelecké pluky na východní frontě získaly čestný název „Jaselský“, salvy z těchto houfnic na tom měly podstatný podíl. Zbývajícím bodem programu byl už jen návrat do Plzně, kam se lehce unavení účastníci vrátili po čtrnácté hodině.

delostr_23

Houfnice vz.38 připomíná historii pluku.

delostr_24

Zážitky a únava cestou zpět do Plzně.

Povedená akce klubu České a Slovenské Obce Dělostřelecké Plzeň generála Alexandra Beera, je součástí osvětové činnosti, jíž klub přispívá na propagaci českého a československého vojenství mezi občany Plzeňského kraje. Plzeňský kraj také poskytuje klubu laskavou podporu ve formě dotace na činnost, za což mu patří dík. Mediální podporu a sponzorský dar - knihy - věnovaly Vojenské Investiční Medaile.


Fotografie a videoklip:

Martin Marek © 2018

Odkazy:

http://www.casod.cz/
https://klubcasodplzen.webnode.cz/
http://www.plzensky-kraj.cz/
http://www.13dp.army.cz/
http://www.spstrplz.cz/
http://www.25plrb.army.cz/


Tagy:

13.dělostřelecký pluk AČR Dělostřelci houfnice Plzeňský kraj Společnost

Podobné články:

  • follow us in feedly