Jarní sraz KVH Praha zamířil tentokrát na jih Slovenska.

Přibližná doba čtení: min.

11.05.2015 Martin Marek Historie

Prodloužený víkend spojený s oslavou sedmdesáti let od skončení druhé světové války využili členové pražského klubu historie a vojenství k tradičnímu jarnímu srazu, který se odehrál ve formě studijní cesty za opevněním jižního Slovenska. Autobus s celkem třiceti osmi účastníky vyrazil po ránu sedmého května z Prahy směrem na Komárno. Těžiště celé studijní cesty se mělo odehrát v okolí právě toho města, s nímž je historie opevňování spjata již několik století. Bezprostředně po příjezdu a ubytování vyrazila cela skupina na první vycházku. Cílem byl jediný stojící objekt z éry československého opevňování a to srub Ko-S 3 „Ústředna“. V minulosti byl znehodnocen přestavbou na garáž. Dnes se nachází na soukromém pozemku. Je nepřístupný. Okolní zeleň ho prakticky celý zakrývá. Možnosti fotografování jsou omezené. Průzkum nemožný. Vzhledem k tomu, že další sruby se nedochovaly, pokračovala výprava k rakouské strážnici z devatenáctého století u železničního mostu přes Dunaj. Strážnice je v polorozbořeném stavu a silně zarostlá vegetací. Proto se vrcholem odpolední vycházky stal pohled na fort Sanberg (maďarsky Monostor) ležící na druhém břehu v Maďarsku.

Rakouská strážnice u železničního mostu
Rakouská strážnice u železničního mostu

Stejná pevnost se stala první navštívenou pevnostní stavbou v maďarském Komarom kam výprava dorazila druhý den ráno. Po uhrazení nezbytného vstupného jsme se pustili do individuální prohlídky. Pevnost je dobře zachovalá.

Na cestě k pevnosti Sandberg
Na cestě k pevnosti Sandberg

Pevnost Sandberg
Pevnost Sandberg

Jako důležitá součást maďarské historie dostává odpovídající finanční podporu. Díky tomu disponuje provozním zázemím a několika expozicemi. Návštěvník má možnost získat přehled o historii, výstavbě i běžném životě vojáků za Rakouska-Uherska. Nechybí výstava dobových uniforem. V malém kinosále běží filmová smyčka s povedeným klipem popisujícím základní fakty. Zvídavý návštěvník se seznámí s několika lahůdkami, jako jsou stáje jezdectva nebo kruhové latríny pro šest osob.

Ukázka dobové rekonstrukce
Ukázka dobové rekonstrukce

Protože od konce druhé světové války sloužila jako největší muniční sklad sovětských vojsk ve východní Evropě, ukázky nemohou vynechat ani na toto období. Vše si lze projít, přičemž rozsáhle prostory chodeb, místnosti a bastiony znamenají několik kilometrů chůze.

CIMG7199
Interiér pevnosti Sandberg

Na venkovní ploše se nachází výstavka vojenské techniky z arzenálu maďarské armády sovětského původu v lehce zanedbaném stavu.

Ukázka techniky
Ukázka techniky

Další zastávkou se stal nepoměrně menší fort Igmand (maďarsky Igmánd). Opět jsme měli možnost se seznámit s prostory pevnosti, která ovšem není udržována jako předchozí pevnost Sandberg. Zajímavostí byly části starořímských artefaktů rozložených vně i uvnitř stavby.

CIMG7230
Římské artefakty v pevnosti Igmand   

Pohled na pevnost Igmand
Pohled na pevnost Igmand

Poslední pevnost na maďarské straně a to Dunajské předmostí (maďarsky Csillag) jsme nenavštívili. Je v soukromém vlastnictví. Prohlídku se nepodařilo dojednat.  Museli jsme se smířit s pohledem z ulice.

CIMG7251
Dunajské předmostí nám zůstalo uzavřeno

Po návratu na slovenskou stranu jsme vyrazili k objektům palatinské linie stojícím na severním obvodu města. Část je obsazena soukromými subjekty a různě využita. Od prodeje stavebnin přes fit centrum po restaurace a lapidárium. Některé úseky jsou přístupné jiné značně poničené. Jeden z bastionů je ovšem v držení soukromé osoby investující nemalé úsilí spolu s financemi do obnovy objektu. Velmi zajímavou se ukázala rekonstrukce padacího mostu včetně funkčního mechanismu.

Objekty palatinské linie
Objekty palatinské linie

Sobotní dopoledne bylo věnováno prohlídce staré a nové pevnosti přímo v Komárně. Prohlídku korunoval výklad místního znalce a nadšence pana Grafela.

Před branou pevnosti Komárno
Před branou pevnosti Komárno

Oproti objektům na protilehlém břehu je pevnostní komplex v daleko horším stavu. Stavebně značně chátrá. Navíc i tento fort sloužil dlouho sovětskému vojsku. Do roku 1968 v něm byl umístěn ženijní pluk ČSLA. Z té doby se zde zachoval unikátní bazén pro výcvik potápěčů.

Zde se cvičili potápěči ČSLA
Zde se cvičili potápěči ČSLA

Po vystřídání sověty následovala přeměna na skladiště munice. Tím se stala především stará pevnost, zatímco novější sloužila jako kasárna pro vojáky i techniku.  Dochované stopy dokumentují toto období. Největší je bezpochyby velká betonová plocha pro nástupy a cvičení, jíž vévodí tribuna s vyvedeným znakem gardové jednotky. Nechybí zbytky instruktážních nápisů nebo maleb.

Nástupní plocha udivuje svojí rozlohou
Nástupní plocha udivuje svojí rozlohou

Tribuna z níž zaznívaly rozkazy sovětských důstojníků
Tribuna z níž zaznívaly rozkazy sovětských důstojníků

Příklad vtělený do malby pro zvýšení morálky
Příklad vtělený do malby pro zvýšení morálky

Najdou se různé speciality dokumentující stravovací návyky, například kádě pro skladování solených okurek a kysaného zelí. Nepřekvapí všelijaké vzkazy vyryté na zdech.

Kádě na skladování okurek
Kádě na skladování okurek

Lidová tvořivost alá sovětští vojáci
Lidová tvořivost alá sovětští vojáci

Co naopak překvapí je neuvěřitelná míra devastace způsobena odchodem sovětských vojsk. V jeho rámci byly kompletně vytrhány inženýrské sítě, rozvody elektřiny. Odmontování neunikly vodovodní baterie. Zůstala samozřejmě ekologická zátěž.

Zdevastovaný interiér po odchodu sovětů
Zdevastovaný interiér po odchodu sovětů

Výraznější opravou na počátku devadesátých let minulého století prošel jen tzv. kapitánský dům uvnitř pevnosti, kde nějaký čas působila Slovenská armáda. Po jejím odchodu i tento objekt chátrá. Bohužel se občas vyskytují nájezdy vandalů či zlodějů.

Kapitánský dům podléhá vandalům
Kapitánský dům podléhá vandalům

Přesto se nadšencům pod vedením pana Grafela podařilo některé části rekonstruovat, jako Leopoldovu bránu anebo budovu prachárny. Další rekonstrukce se chystají v návaznosti na dostupné finance.

Prostory po rekonstrukci
Prostory po rekonstrukci

Brána do tzv. staré pevnosti již také prošla opravami
Brána do tzv. staré pevnosti již také prošla opravami

Téměř dvouhodinová prohlídka se zasvěceným výkladem byla výjimečným zážitkem za což si pan Grafel na konci vysloužil potlesk přítomných.

Poutavý výklad pana Grafela
Poutavý výklad pana Grafela (zcela vlevo)

Zbytek odpoledne využila většina skupiny k další návštěvě palatinské linie, testování správné teploty piva v jedné blízké hospůdce případně k seznámení s pomníkem M.R.Štefanika na stejnojmenném náměstí. Několik metrů od tohoto monumentu se nachází jiný pomník a to sovětským námořníkům postavený k dvacátému výročí konce druhé světové války. Je samozřejmě poplatný době vzniku, nicméně připomíná osvobozování od nacismu.

Památník M.R.Štefánika
Památník M.R.Štefánika

Poslední den výpravy začal pietním shromážděním u pomníku padlým ČS. legionářům z roku 1919. Pomník byl obnoven v po roce 1991. S ohledem na stanovisko městského úřadu nemůže být označen žádným datem ani znakem připomínajícím československou státnost. Prostý pomník tak kromě jmen obsahuje jen nápis „PADLÝM ZA SLOBODU“. Všech 25 jmen je českého původu. Po krátké zastávce, očištění římsy a zapálení několika svíček cesta pokračovala za opevněními v předpolí Bratislavy.

Pomník legionářů na městském hřbitově v Komárně
Pomník legionářů na městském hřbitově v Komárně

Zde jsme navštívili především pěchotní srub B-S 8 „Hřbitov“. Byl vybudován v třicátých letech minulého století jako součást opevňování republiky proti vpádu Německa. Stojí cca 200 metrů od hranice s Rakouskem. V současné době je provozován jako muzeum. Zajímavosti je jeho přezbrojení z původních ČS. 4cm protitankových kanonů vzor 36 Škoda, na poválečně ráže 85 mm podobně jako sruby na jižní Moravě. Vzhledem k provedení jejich zástavby se jedná o nepřehlédnutelný prvek.

B-S 8 „Hřbitov“
B-S 8 „Hřbitov“

V sousedství objektu se nachází protitanková zeď. K vidění je ukázka dřevo zemního postavení, fragment oplocení z éry železné opony, nebo vojenský hřbitov. Kromě srubu B-S 8 „Hřbitov“ lze navštívit nedaleké tzv. protitankové stěny sloužící jako kryt protitankových kanónů, kulometné pevnůstky i torzo atrapy tanku z betonu a cihel.

CIMG7372
Ochranná stěna pro protitankový kanón

CIMG7380
Torzo zajímavé atrapy tanku

Návštěvou opevnění na bratislavské Petržalce program jarního srazu dospěl ke svému konci. Následoval návrat do Prahy a cesta účastníků do svých domovů.

 Logo Klub vojenské historie   Klub Vojenství a Historie Praha je dobrovolným občanským sdružením založeným roku 1980, které se zabývá jak teoretickým bádáním o problematice novověkého pevnostního stavitelství z období od 16. do 20. století, Jeho členy jsou dobrovolní nadšenci z řad historiků, architektů, inženýrů, muzeálních pracovníků, pedagogů a ze široké řady dalších profesí, které spojuje společná záliba. http://www.kvh-praha.cz/

Fotografie:

Martin Marek © 2015

Seznam použitých zdrojů:

http://www.erod.hu/en/informacio/fort-monostor
http://www.pevnost-komarno.sk/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C3%BAsek_Kom%C3%A1rno
http://www.bunker.bs8.sk/
http://www.vets.cz/vpm/10487-pomnik-legionarum/


Tagy:

Bunkry ČS armáda Historie

Podobné články:

  • follow us in feedly