Rozhovor: Znovuobjevený Oldřich Kestler

Přibližná doba čtení: min.

31.03.2021 Martin Marek Historie

Při průjezdem malebné obce Štěnovice na jižním Plzeňsku si lze přímo v jejím středu všimnout důstojného památníku. Stojí před budovou obecního úřadu a je věnován obětem světových válek. Místním připomíná spoluobčany, jejichž život ukončil některý ze dvou světových konfliktů dvacátého století. Společně se jmény padlých vojáků z Velké Války na kolemjdoucí shlížejí též jména zavražděných židovských občanů. V jejich společnosti se nachází ještě jedna pamětní deska. Zdobí jí známý znak československých letců. Okřídlený meč na lipovém věnci se státním znakem. Nese jméno stíhacího pilota Oldřicha Kestlera. Svůj mladý život položil za věc svobody v roce 1941.

o_kest_11x

Oldřich Kestler se stíhačkou Hawker Huricane v době služby u 605. perutě RAF (1)

Bohužel postupem let jeho životní příběh z obecného povědomí poněkud vyprchal, avšak z veřejného prostoru zcela nezmizel. Především díky štěnovickým kronikářům. Nejprve o něm psal pan docent Vojtěch Laštovka. Následně ho do svých článků a sborníků zařadila paní PhDr. Alena Vlčková. V druhé dekádě nového milénia se situace začala výrazně měnit. Oldřich Kestler se dočkal svého obrazného „znovuobjevení“. Tím, kdo ho vrátil na pomyslný žebříček zájmu veřejnosti se stal štěnovický občan a dlouholetý zastupitel, pan inženýr Kamil Kosnar. A protože mě jako novousedlíka celá věc upoutala, využil jsem příležitosti k rozhovoru s panem Kosnarem právě na toto téma.

Kdy jste se začal o Oldřicha Kestlera hlouběji zajímat?

Se jménem Oldřich Kestler jsem se setkal již v dětství. Poprvé jsem ho určitě zaregistroval na pomníku padlým a obětem obou válek a také jsem ve čtvrté třídě základní školy denně chodil kolem pamětní desky Oldy Kestlera v přízemí školy (dnes Obecního úřadu), která často poutala mou pozornost. Počítal jsem, kolik mu bylo let, když padl a bylo mi to líto.

V mládí jsem se věnoval modelářství, vždy mě zajímala historie. Když jsem kolem 40ti let hledal další formu odreagování hlavy od svého zaměstnání, rozhodl jsem se oprášit právě modelářství. A vzhledem k tomu, že mě nedávno předtím zaujala pasáž týkající se právě Oldy Kestlera ve sborníku z roku 2013 naší kronikářky PhDr. Aleny Vlčkové, rozhodl jsem se, že postavím model letadla, ve kterém v Anglii létal. A tím odstartovala i moje nesmírně zajímavá historická pátračka ohledně příběhu Oldy Kestlera.

Co pro Vás bylo na jeho životním příběhu přitažlivé?

Samozřejmě na prvním místě určitě odvaha, se kterou se vydal v červnu 1939 ilegálně opustit Protektorát s odhodláním bojovat proti nacistickému Německu. Nemyslím tím jen hrdost, čest a bojové odhodlání vojáka mocněné frustrací z mnichovské zrady. Myslím tím i vědomí, že jeho odchod do zahraničí může vážně ohrozit jeho rodiče a sourozence, což se nakonec bohužel i stalo. To, co musel tedy zvažovat a k čemu se nakonec rozhodl, odvahu rozhodně chtělo. Myslím, že v dnešní době by něco takového málokdo dokázal!

rep_kamil_2

Kamil Kosnar se svými modely, inspirovanými mimo jiné osudem Oldřicha Kestlera (2)

Jaké zdroje informací jste ke svému bádání využil?

Jak jsem již uvedl, nejprve jsem se věnoval letadlu. Informace ze sborníku od paní kronikářky odstartovaly pátrání po dalších důležitých skutečnostech, a to zejména na internetu. Tak jsem si potvrdil typ letadla, ve kterém letěl Oldřich Kestler naposledy – Hawker Huriccane MkIIa. Důležitá byla informace o výrobním čísle letadla – to mi dovedlo k výpisu dodávek výrobce letadla pro RAF. Odtud zjištěný rok výroby letadla (dle výrobního čísla) je klíčový pro provedení kamufláže letadla. To jsem se dopátral v tehdejších předpisech britského ministerstva války. . . . a dále samozřejmě přes číslo 605. perutě RAF (kde Oldřich Kestler před smrtí sloužil), kódové označení perutě „UP“, které muselo být na trupu letadla – to vše proto, aby model byl věrohodný.

A v souvislosti s tímto pátráním jsem začal získávat i další informace o Oldřichovi Kestlerovi samotném. Nicméně naprosto zásadní byly informace včetně fotografií z publikací Západočeského aeroklubu, které mi věnoval bývalý místostarosta obce Oldřich Havlíček, který se o svého jmenovce v minulosti zajímal též. Na základě těchto informací jsem mohl pátrat dál, jak na internetu v článcích o vzpomínkách dalších československých pilotů v RAF, tak i v knihách. Například mi dalo práci sehnat po antikvariátech knihu od Viléma Bufka – „Bombardér T-2999 se odmlčel“, ve které je zajímavá pasáž týkající se pobytu Oldy Kestlera v r. 1940 v marocké Casablance po pádu Francie. Důležitou informací bylo jméno lodi, na které odplul s ostatními piloty a vojáky do Anglie – no a díky jménu lodi se mi podařilo na internetu objevit i její fotografii . . .

Když jste shromáždil potřebná data, co jste s nimi udělal?

Vše, co se mi podařilo dát dohromady, jsem soustředil do uceleného článku. Tento článek vyšel přílohou Štěnovických listů, tuším v květnu 2015, bohužel to bylo ale redakcí trochu ukvapené. Otiskla se totiž narychlo pouze moje pracovní verze článku i s několika vnořenými odkazy na zdroje a bez připravených scanů fotografií Oldřicha Kestlera a fotografií dokončeného modelu Huriccane Mk IIa výrobního čísla Z 2318 s vybádanou kamufláží.

rep_kamil_3

Informační panel připravený Kamilem Kosnarem v budově Obecního úřadu Štěnovice (3)

Napravit se to podařilo následující rok, kdy bylo 75. výročí smrti Oldy Kestlera a pod záštitou obce se zorganizovala o víkendu 8.4. vzpomínková akce na něj, včetně pietního aktu. Součástí této akce byly i přednášky v aule základní školy – jedna pro žáky a druhá pro občany. Pro tuto příležitost jsem si připravil prezentaci mapující životní příběh Oldy Kestlera a myslím, že to posluchače zaujalo včetně zmiňovaného modelu letadla.

Jaký měla tato vaše inciativa v obci ohlas?

Domnívám se, že kladný. Upřímně jsem čekal větší účast občanů na vzpomínkové akci jako celku, i vzhledem k přítomnosti historických vozidel i veteránských organizací. Ale naše doba je zřejmě už taková, bohužel lhostejná k podobným osudům . . .  Radost jsem měl ze žáků ve škole, tak doufám že nejen pro ně, ale i pro mnoho občanů přestal být Oldřich Kestler jen jménem na památníku. A také obec se s jeho památkou, podle mého názoru, více ztotožnila.

rep_kamil_4

Kamil Kosnar připomíná O.Kestlera na pietním aktu v roce 2016 (4)

Pokud se ohlédnete zpět a zhodnotíte, kolik času a úsilí jste věnoval oživení památky O. Kestlera pro Štěnovice věnoval, myslíte, že se to vyplatilo?

Rozhodně ano. Zmiňované vzpomínkové akce si dokonce všiml regionální tisk. Vzniklo několik článků publikovaných ve Štěnovických listech či na internetu. Začalo se o Oldřichu Kestlerovi více mluvit na sociálních sítích, a právě díky Tobě vznikla nová verze článku obohacená o další „střípky“ z působení Oldřicha Kestlera ve Francii a v Anglii. Velice přínosný byl překlad tohoto článku do angličtiny a jeho publikace na odborných webech věnujících se památce a odkazu československých pilotů bojujících za naši vlast nejen v řadách RAF. Nikdo z nich – ať to byli piloti nebo vojáci bojující na západní či východní frontě – si nezaslouží, aby upadli v zapomnění. Právě díky jejich přičinění a obětem si můžeme dnes užívat naši svobodu a mluvit mezi sebou česky!

rep_kamil_5

Zástavy při vzpomínkové akci za O.Kestlera před pomníkem válečných obětí ve Štěnovicích v roce 2016 (5)

Děkuji za čas věnovaný našemu rozhovoru a jako štěnovický občan též za velmi záslužný počin, díky němuž jsem se také já dozvěděl spoustu nových věcí.

Fotografie:

*1- Ladislav Vitík, „LETECTVÍ A MĚSTO PLZEŇ“3. část, obrazová příloha

*2- Kamil Kosnar © 2021

*3-5 – Obec Štěnovice © 2016


Tagy:

Bitva o Británii ČS letci ČS perutě RAF Historie Oldřich Kestler RAF Štěnovice

Podobné články:

  • follow us in feedly