OSUDOVÉ OSMIČKY: Před sto lety se vzduch stal naším mořem

Přibližná doba čtení: min.

10.04.2018 Martin Marek Historie

Náš národ se opírá o mnoho dějinných tradic. Jednou z nich je také dobývání zdánlivě nekonečných výšin nad našimi hlavami. V době bouřlivého rozvoje aviatiky na počátku dvacátého století jsme nemohli stát stranou. Nejznámější osobností českého vzduchoplavectví byl inženýr Jan Kašpar. V letech těsně před vypuknutím Velké války dokázal s letounem vlastní konstrukce nejen létat, ale stal se průkopníkem dálkových letů. Zatím pod vlajkou starého mocnářství. Pak přišla válečná apokalypsa. Mnoho českých lidí přivedl jejich talent pro techniku do leteckých útvarů Rakousko-Uherska. Ta skutečně česká, respektive československá historie aviatiky, se ovšem začala psát až později a úplně jinde. Dokonce v době, kdy česká státnost ještě čekala na své obnovení. Stalo se tak na ruském nebi. Československé vojenské jednotky se v této rozlehlé zemi utvářely už od srpna 1914. Postupně se rozrostly v „Československé vojsko na Rusi“ tvořené třemi divizemi. V rámci těchto jednotek vzniklo 17. února 1918 tzv. „Čechoslovácké aviatické oddělení“.  Místem založení této první ČS. letecké jednotky se stal Kyjev. Město, kde na samém počátku války vznikla legendární „Česká družina“. V čele aviatického oddílu stanul legionářský poručík, Vlastimil Fiala. Rozhodně se nejednalo o žádného vzduchoplaveckého nováčka. Svoji kariéru začal jako pozorovatel u Rakousko-Uherského K. u K. Luftfahrtruppe přesněji u Flik 1. Tam se naučil létat a zúčastnil se také přiznaného sestřelu ruského dvouplošníku.  Nakonec se sám dočkal stejného osudu a byl zajat. Od vstupu do legií usiloval o založení vlastního leteckého oddílu. Nakonec se mu to přes velké potíže povedlo. Mohl se pustit do budování vzdušné jednotky. Za svého zástupce si vybral dalšího, původně Rakousko-Uherského důstojníka, podporučíka Lva Melče. Útvar zahájil činnost s pestrou směsicí techniky. Převážná část byly letouny zanechané v Kyjevě Francouzkou vojenskou misí. V rukou našich aviatiků se ocitly Nieuporty, Morane Saulnier Parasol nebo Sopwith ½ Strutter.

Vagón_vlaku_čs._legií

Typický vagón ČS legionářů (1)

S ohledem na rozpad fronty začal oddíl ustupovat po železnici směrem na východ, přičemž vlastní odjez z Kyjeva probíhal za dramatického ostřelování postupujícími Němci. Cestou se ještě podařilo ukořistit další tři stroje na opuštěném letišti Lubny. Oddíl čítal celkem 113 příslušníků. Se vším všudy se vešel na 37 vagónů. A málem hned přišel o velitele. Vlastimil Fiala totiž ústup z Kyjeva zahájil po vlastní ose. Jednotky ukrajinských nacionalistů ho ovšem cestou zajaly. K uvěznění byl převezen shodou okolností také do Luben. Zde skončil v žaláři s dvěma bolševiky. Těm se podařilo záhy uprchnout. Na svobodu se dostal až po zásahu náčelníka štábu II č-s. střelecké divize. Štáb divize v té době sídlil v Jagotíně, zhruba sto kilometrů na severozápad od Luben. Jakmile náčelník štábu obdržel informaci o zajetí Fialy, poslal do města ultimátum požadující jeho okamžité propuštění, pod pohrůžkou rozstřílení města. Ukrajinci Vlastimila Fialu propustili. Oddíl se mezitím pod vedením Lva Melče přesunul o dalších 140 kilometrů na východ do Poltavy. V. Fiala musel za ním. Jeho nepřítomnost se stala předmětem mnoha spekulací. Mezi mužstvem se objevila fáma, že přeběhl na stranu bolševiků s hotovostí ve výši desetitisíc rublů. Po připojení k jednotce byl nucen nejprve rázně zasáhnout proti rozvratným tendencím a obnovit svoji autoritu. Dokonce si k tomu vyžádal nezbytnou asistenci střeleckého oddílu. Ústup po kolejích se zastavil nejprve v Charkově, kde se oddíl soustředil a od 9. března 1918 zahájil pravidelnou činnost ve formě letecké výuky. Ani zde ovšem jeho cesta neskončila. Cestu provázelo neustálé vyjednávání s bolševiky. Za průjezd vlaku vyžadovali „bratrské dary“ ve formě zbraní či techniky. 21. března 1918 se postup na východ zastavil v Serdobsku.

serdobsk

Příslušníci leteckého oddílu se Sopwith ½ Strutter ve Serdobsku v dubnu 1918 (2)

Zastávka to byla nedobrovolná. Protáhla se na celý měsíc. Nicméně právě zde se odehrál naprosto první let ČS. letectva. Konkrétně 10. dubna 1918. Posádka ve složení pilot, podporučík Melč a pozorovatel, praporčík Skála, odstartovala se strojem Sopwith ½ Strutter. Tento letoun byl prvním britským typem vyzbrojeným synchronizovaným kulometem. Spolu s letouny Airco DH.2 a R.A.F. F.E.2 se zasloužil o zlomení nadvlády německých letadel na počátku Velké války. V tom tkví jeho výjimečnost. Bezprostředně po vzletu Čechoslováků došlo k poruše řízení. Nos letadla začal směřovat stále více doprava. Melč se pokoušel stroj dovézt obloukem do prostoru startu, tedy uzavřít okruh. To se mu již nepovedlo. Následoval pád z výšky zhruba třiceti metrů do břízového háječku. Letci vyšli z nehody bez zranění. Na pilotovi nezanechala havárie očividně žádnou stopu. Zatímco k nim běželi přihlížející spolubojovníci, Melč se vysoukal ven, zapálil si cigaretu a začal zjišťovat, proč kormidlo nefungovalo. Stroj s číslem 1203 byl těžce poškozen. Momentálně bezvýznamná epizoda se zapsala do našich dějin.

RAF_Sopwith_1_1-2_Strutter

Sopwith ½ Strutter ve službách RAF (3)

Havárie při prvním letu neodradila ani jednoho protagonistu od dalšího létání. Oddíl však během své cesty na dálný východ musel platit bolševikům další „výpalné“ za volný průjezd. Záhy se ocitl bez provozuschopné techniky. Nakonec byl po příjezdu do Vladivostoku 19. června 1918 rozpuštěn. Mužstvo přešlo na jiná určení. Část se vrátila k novému leteckému oddílu, jenž vznikl na konci září téhož roku. V jeho čele stanul opět Vlastimil Fiala. Po skončení ruské anabáze se v hodnosti kapitána vrátil do vlasti. Stal se otcem známé herečky Květy Fialové a také autorem knihy „Náš vzduch-naše moře“. Právě touto knihou bylo inspirováno heslo „Vzduch je naše moře“, významně ovlivňující budování letectva meziválečného Československa. Jména jako Avia, Letov nebo Aero měla v Evropě dobrý zvuk. Českoslovenští piloti dokázali se svými stroji sbírat mezinárodní ocenění. Z malé země vzešla mnohá letecká esa, která získala své vavříny ve válečných letech. Při obraně Polska nebo Francie, v Bitvě o Británii či na východní frontě. Tradice pokračovala i v době světové bipolarity a trvá do dnes, byť ve formě letectev dvou nezávislých republik.

Fotografie:

*1 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vag%C3%B3n_vlaku_%C4%8Ds._legi%C3%AD.jpg
* 2- http://1.air_war.sweb.cz/anabaze/anabaze.htm
*3 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopwith_1%C2%BD_Strutter#/media/File:RAF_Sopwith_1_1-2_Strutter.jpg

Seznam použitých zdrojů:

Počátky ČS Letectví, Adam Jist, Lidové noviny  7.8.1936
Jiří Rajlich, Křídla legií nad Ruskem, Válka REVUE leden-únor 2015
ttp://forum.valka.cz/topic/view/95440/Fiala-Vlastimil http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopwith_1%C2%BD_Strutter
http://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/personalie/4.htm
http://vvpdedice.net/jednotky/letiste/index.html

 


Tagy:

Československé legie Československé letectvo ČS letci Historie

Podobné články:

  • follow us in feedly