Plzeň odhalila pomník svým letcům z Karlova

Přibližná doba čtení: min.

07.05.2018 Martin Marek Společnost

Součástí programu plzeňských slavností svobody se tentokrát stala zcela výjimečná událost. Sedm bývalých příslušníků britské RAF pocházejících z Československa, se dočkalo po mnoha letech svého vlastního pomníku. Tři z nich padli v průběhu druhé světové války. Čtyři odešli po změně společenských poměrů v únoru 1948 z vlasti. Jejich kroky vedly zpět do Velké Británie.

Karlov_1

Veřejnost a média postupně zaplňují místo konání.

Co je na tom tak výjimečného? Už samotný fakt, že všichni pocházeli z již prakticky zaniklé čtvrti Karlov, v těsné blízkosti areálu Škodových závodů. Dnes už jí připomíná jen jediný objekt. Bývalá Sokolovna. Ostatní bylo pohlceno výstavbou průmyslových podniků, nebo prostě zmizelo. Navíc osud letců z Karlova nebyl širší veřejnosti znám. Dokonce ani badatelům, zaměřeným na ČS letce v zahraničí. O jejich znovuobjevení se zasloužil Filip Procházka, předseda Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF.

Karlov_2

Filip Procházka hovoří před odhalením pomníku.

Vlastní památník stojí u výše zmíněné sokolovny. Za jeho realizaci se zasloužil jmenovaný Filip Procházka, ve spolupráci s městem Plzeň, Plzeňským Krajem a Ministerstvem obrany. Prostředky na vybudování památníku poskytl Grantový program Plzeňského Prazdroje. K jejich získání pomohlo hlasování veřejnosti v anketě, pomocí níž Prazdroj vybíral, komu podporu poskytne. Projekt na realizaci tohoto památníku obdržel dostatek hlasů, aby mohl patřičnou částku z grantového programu získat. I to je bezesporu úspěchem Filipa Procházky, který dokázal svojí činnosti nadchnout fanoušky k zapojení do ankety.

Karlov_4

Válečný veterán Josef Švarc.

Vlastní slavnostní akt se odehrál za krásného počasí, v neděli šestého května. Na místo se dostavili kromě politických představitelů kraje a města, také ministryně obrany spolu s hosty nejvzácnějšími. Válečnými veterány. Jeden zastupoval letce působící v zahraničí – plukovník Alois Dubec. Druhý pak pozemní síly, přesněji řečeno slavnou Československou obrněnou brigáduJosef Švarc z Lanškrouna.

Karlov_3

Čestná stráž AČR a členů vojenských klubů

Vzdušné síly AČR poskytly čestnou stráž. Po jejím boku stáli členové vojenských klubů v historických uniformách RAF. Nepřehlédnutelným byl především soukromý historik Daniel Švec, v nádherné replice uniformy důstojníka československého letectva předmnichovského období. Památník symbolicky odhalili členové rodin Miloslava Petra, Karla Pošty a Stanislava Peroutky.

Karlov_5

Odhalení pomníku rodinnými příslušníky letců.

Následoval přelet dvojice stíhacích letounů vzdušných sil AČR JAS-39 Gripen. Supersonické stroje záhy vystřídal cvičný letoun Classic Trainers. Ten v závěru svého vystoupení předvedl nízký průlet s máváním křídly, za což si vysloužil zasloužený potlesk diváků.

V další části došlo na projevy přítomných osobností. Jako první se chopila mikrofonu ministryně obrany v demisi. Mluvila jasně a srozumitelně, nicméně poněkud bezobsažně. Následoval hejtman Plzeňského kraje pan Bernard, po němž vystoupil za město Plzeň pan Martin Baxa, který svoji řeč přednesl zcela z patra.

Karlov_6

Karla Šlechtová, ministryně obrany v demisi.

Karlov_7

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Za katolickou církev pronesl několik slov Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.

Karlov_8

Marin Baxa, náměstek primátora města Plzně.

Karlov_9

Mons. František Radkovský.

Když dozněla slova, přišlo na řadu položení květin a věnců. Na prvním, čestném místě, se tohoto slavnostního úkonu ujala paní ministryně s přítomnými veterány. Po té delegace armády, Obce sokolské, vojenských klubů, organizací a občanstva.

Karlov_10

Váleční veteráni a ministryně obrany vzdávají čest památce letců z Karlova.

Závěr patřil nejprve minutě ticha s večerkou, v provedení vojenského trubače. Následovaly státní hymny České republiky a Velké Británie. Poté akt skončil. Zhruba dvě stě shromážděných lidí se začalo rozcházet. Pro zájemce byla k dispozici ještě výstava o ČS letcích v RAF v prostorách sokolovny, u jejíž zdi došlo k odhalení památníku.

Karlov_11

Květinové dary.

Karlov_12

Členové vojenských klubů v historických uniformách.

Památník je věnován těmto karlovským rodákům:

  • Oldřich Hořejší – pilot, 311. ČS bombardovací peruť.
  • Vilém Soukup – pilot, 311. ČS bombardovací peruť.
  • Stanislav Peroutka – pilot, 310. ČS stíhací peruť.
  • Karel Pošta – pilot, 310. ČS stíhací peruť
  • Jindřich Zářecký – pilot, 310. ČS stíhací peruť
  • Miloslav Petr – pilot, 310. ČS stíhací peruť
  • Jiří Schwarz – žák, 56 OTU

Karlov_13

Památník s čestnou stráží v historických uniformách.

Odhalení památníku na Karlově nebylo jednou akcí připomínající Čechoslováky v RAF.  V centru Plzně se ještě nacházela replika historického tábora RAF. Kromě stanů a vlajek, nescházel samozřejmě uniformovaný personál, včetně dam pomocných sborů (WAAF). Příchozí měli možnost shlédnout informace o letcích z Plzeňska a Karlovarska. Členové vojenských klubů odpovídali za otázky zvídavých návštěvníků. Probíhal prodej drobných předmětů.

Karlov_14

Kdo se zeptá, dozví se - tábor RAF.

Karlov_15

Panely výstavy o letcích Plzeňska a Karlovarska.

Za velmi podařenou akci patří díky Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF a členům dalších zájmových spolků, jmenovitě pak Filipu Procházkovi, jehož nezměrné úsilí přineslo své ovoce ve formě důstojné vzpomínky na slavnou historii československých letců za druhé světové války.

Fotografie a videoklip:

Martin Marek © 2018

Odkazy:

http://www.276.cz/ https://danielsvecraf.webnode.cz/
http://www.rafaci.cz/
https://fcafa.com/
http://leteckyhistorickyklub-plzen.cz/


Tagy:

Československé letectvo ČS letci ČS perutě RAF Historie RAF

Podobné články:

  • follow us in feedly