Předával jsem ceny vítězům soutěže KyberRobot 2019

Přibližná doba čtení: min.

10.02.2019 Martin Marek Společnost

Na konci ledna tohoto toku mi připadla velmi milá povinnost. Jako člen managementu společnosti RS Components pro východní Evropu, jsem v Liberci předával ceny vítězům soutěže KyberRobot 2019. Pod tímto kombinovaným názvem se skrývá neformální kreativní soutěž pro mladé kybernetiky. Již po dvanácté jí pořádala Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (FM TUL). Ta je známá svým progresivním přístupem k výchově nových generací technických odborníků. RS Components soutěž podpořila sponzorským darem ve formě cen pro vítěze kategorií. Osobně jsem sponzorství podpořil a jeho poskytnutí tak beru za malý úspěch.

kyberr_1

Martin Marek předává ceny vítězům, v pozadí děkan pořádající fakulty pan Zdeněk Plíva

Hlavním cílem soutěže je zvýšení zájmu o studium technických oborů. K tomu vede cesta skrz posílení vztahů mezi středními a vysokými školami. Zábavnou formou pak umožňuje mladým lidem vyzkoušet své nápady v malých projektech, čímž si zároveň prověří své schopnosti dovézt konkrétní myšlenku k realizaci. Soutěž provázel tentokrát skutečně velkým zájmem. Více než osmdesát přihlášených dětí postavilo padesát týmů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Robot záchranář a Robot pomocník člověka. Do soutěže mohli vstoupit mladí kybernetici buď samostatně, nebo vytvořit malé týmy – dvou až tříčlenné. Zapojili se žáci základních a středních škol z celé republiky. Všichni chtěli ukázat to nejlepší. S ohledem na věk účastníků je obdivuhodné, co dokázali zkonstruovat a také naprogramovat. Sami členové poroty hodnotili úroveň soutěžních exponátů jako velmi dobrou.

kyberr_2

Soutěžící Jan Onodi z Liberce se svým robotem záchranářem

Mezi zajímavá řešení rozhodně patřil robot, který dekódoval morseovku a zaznamenával ji na pásek. Jiný zase demonstroval automatizované parkování pomocí senzorů. Ukázkou pokročilého programování byl robot, umožňující mapovat terén v nepřístupných místech – například jeskyních, s následným přednesením parametrů takového terénu do grafu. Mezi vyspělejších dovednosti patřila prezentace fungování realizovaného návrhu v aule, před publikem. Tímto způsobem představila Jana Tariro Mutori z Liberce svého robotického pomocníka pro handicapované.

kyberr_3

Jana Tariro Mutori při prezentaci svého nápadu

Žáci základní školy v Lomnici nad Popelkou, Lukáš Saska a Martin Daniel, přihlásili do soutěže svůj robotický nakladač. Jejich robot na příkaz vezme ze skladové pozice předmět, přenese ho na paletu a podle instrukcí ho předá na určené místo. Projekt zaujal porotu natolik, že zvítězili kategorii „Robot pomocník lidí“, v úrovni určené mladším žákům.

kyberr_4

Lukáš Saska a Martin Daniel se svým robotem

Zřejmě nenáročnější úkol stál před soutěžícími s roboty – záchranáři. Na jejich díla čekala trať připomínající bludiště. Kromě toho nikdo z nich předem nevěděl, jak bude vypadat. Přesto se rovných sedmnáct týmů, mladších i starších žáků, pustilo do klání. Každý robot se musel na trati nejprve zorientovat. Pak najít správnou cestu a dojet do cíle. Největší potíže způsobovaly slepé uličky. Projet celou trasu v přísnému časovému limitu dokázala na konec jen dvojice robotů. Ostatní mladí konstruktéři mají další rok k nalezení odpovídajícího řešení. Někteří o tom přemýšleli již na místě. Vezmeme-li v potaz, že soutěžící byli mnohdy žáci druhého stupně základních škol, nezbývá než před jejich kreativitou smeknout.

kyberr_5

Robot záchranář hledá cestu v bludišti

Na závěr soutěžního dne proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů kategorií v rozlehlé aule. Rozdávaly se knihy, poukázky na nákup technických výrobků či stavebnice a další užitečné dárky. Každý vítěz odešel s diplomem. Kromě zástupců Technické Univerzity Liberec, se předávání zúčastnili-li přítomní sponzoři.

kyberr_6

Pódium auly připravené k předávání cen

Proč RS Components podporuje takové soutěže, není příliš složité. Tato mezinárodní skupina si dává za cíl inspirovat vývojové trendy v mikroelektronice a kybernetice. Motivuje mladé konstruktéry k uskutečnění zajímavých projektů v naději, že někteří z nich budou chtít realizovat své nápady právě u RS Components.

Fotografie:

Jaroslava Kočárková, Technická Univerzita Liberec, (c) 2019

Poděkování:

Vyjadřuji tímto poděkování paní Jaroslavě Kočárkové z Technické Univerzity Liberec za pořízení fotografií a poskytnutí podkladů pro zpracování textu.

Odkazy:

http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:99470/nejmladsi-robotici-predvedli-co-umi-
https://www.tul.cz/
https://cz.rs-online.com/
https://www.electrocomponents.com/

 


Tagy:

Podnikání

Podobné články:

  • follow us in feedly