Přednáška o AČR pro žáky ZŠ Štěnovice

Přibližná doba čtení: min.

11.03.2017 Martin Marek Společnost

Ve spolupráci projektu Vojenské Investiční Medaile a Nadačního fondu REGI Base I. proběhla dne 9.3.2017 od 10:00 přednáška pro žáky druhého stupně ZŠ Štěnovice pod názvem „Armáda České Republiky – Moderní ozbrojená složka demokratického státu“. Její hlavní náplní bylo seznámit žáky se základními informacemi o AČR, jako jsou příslušné zákony, organizace, výzbroj, poslání v rámci obrany včetně zapojení do integrovaného záchranného systému. Samozřejmě byly zmíněny alianční a spojenecké závazky AČR. Samostatným oddílem se stala kapitola o rozsahu a způsobu účasti českých vojenských jednotek ve válkách i mírových misích v krizových oblastech. Hlavním přednášejícím byl příslušník AZ AČR a prezident Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků CIOR NATO pplk. Ing.Arnošt Líbezný. Podporu poskytl soukromý vojenský historik ze Štěnovic Martin Marek. Žáků se dostavilo přibližně sto, od šestého do devátého stupně.

pred_zahajenim

Zkouška techniky před začátkem přednášky

Jak je již na ZŠ Štěnovice tradicí, přednáška se odehrála v multimediální aule, vybavené příslušným zázemím. Kromě prezentace čekala na posluchače dvě překvapení. Jedním byla praktická ukázka hmotnosti výstroje příslušníka pěšího útvaru. K tomu posloužil nosný systém a přilba US Army staršího provedení, doplněné realistickou replikou americké karabiny – útočné pušky – M4 – v úpravě pro airsoft. Vybavení zapůjčil Martin Marek. Dalším se stal vědomostní kvíz o hodnotné ceny. V tomto případě se jednalo o knihy s životním příběhem brigádního generála Jaroslava Klemeše a upomínkové předměty Nadačního fondu REGI Base I. Tři z výherců také obdrželi triko z limitované edice „Podporuji naše vojáky“, kterých bylo vyrobeno pouhých 200 ks.

kviz2

Žáci sledují prezentaci

Po krátkém úvodu ředitele ZŠ Mgr. Petra Lišky, vysvětlil Martin Marek několika větami účel přednášky. Především zdůraznil, proč jsou ozbrojené složky nezbytné pro zachování bezpečnosti a právního řádu. Připomněl žákům, že pouhý den před akcí uplynulo sedmdesát čtyři let od bitvy o ukrajinské Sokolovo, jehož se zúčastnila ČS vojenská jednotka v roce 1943. Toto střetnutí uvedl jako příklad dokazující známé rčení: „Svoboda není zadarmo“. Následně se slova ujal pplk. Líbezný a ihned na Sokolovo navázal. Památného boje se zúčastnili jeho rodinní příslušníci, což žáky poměrně překvapilo a bylo bezpochyby zajímavým vstupem do přednášky. Následně se rozběhla perfektně připravená prezentace. V jejím úvodu nemohl chybět známý propagační videoklip AČR „Jsme profesionálové“. Následovaly pasáže se základními daty.

pohled_zaver

Poutavý výklad pplk.Líbezného v aule ZŠ

Přednáška byla panem Líbezným vedena interaktivní formou. Žáci se mohli již od začátku zapojovat a odpovídat na jednoduché otázky. Dokázali odhadnout většinu diskutovaných věcí. Velký zájem vyvolaly pestré znaky jednotlivých útvarů a především otázka „Speciálních sil“ v naší armádě. Ve chvíli, kdy došlo na popis výstroje příslušníků AČR, vstoupila na scénu praktická ukázka. Jeden dobrovolník byl v několika krocích vybaven nosným systémem, přilbou a replikou zbraně o celkové hmotnosti kolem 10 kg. Vyzkoušel si pohyb s takovou zátěží a sdělil své pocity ostatním, přičemž dával najevo údiv nad nesenou vahou.

oveseni_nosny+helma

Dobrovolník zkouší hmotnost vojenské výbavy

karabina

"Flinta" budila u kluků největší zájem

Žáci si pak mohli potěžkat karabinu. Přednáška pokračovala informací o výzbroji. Rozhodně nejsilnějším okamžikem se stala část zmiňující zahraniční mise. Nejprve byl připomenut občan obce Štěnovice Nikolaj Martynov, který zahynul právě na zahraniční misi, konkrétně v Afganistánu. Dojetí vyvolal videoklip nazvaný „Píseň padlých“, věnovaný příslušníkům AČR, kteří položili své životy při plnění úkolů v zahraničí. Také výčet realizovaných misí byl rozhodně zajímavý. Jako poslední přišly na řadu kvízové otázky.

kviz1

Žáci odpovídají na kvízové otázky  

Žákům bylo promítnuto pět otázek plus jedna prémiová. Odpovídalo se ve klasicky, zakroužkováním odpovědí a-b-c. Ve správnosti odpovědí tradičně uspělo více dívek. V samém závěru byla ze správných odpovědí vylosována čtveřice výherců.

losovani

Mgr.Liška losuje výherce jedné z cen

gratulace2

pplk.Líbezný gratuluje jedné z výherkyň

gratulace1

Martin Marek předává cenu

Po předání cen přišla na řadu možnost vyzkoušení zbraně a výstroje. A stály se fronty….

fronta

Téměř všichni si chtěli karabinu osahat

ukazka_bajonet

Ukázka nasazení bodáku na repliku zbraně

Přednáška byla připravena atraktivně s cílem rozšířit povědomí žáků o roli ozbrojených sil a jejich místě v demokratické společnosti. Rozhodně nesklouzla do formy „náborové“ akce. Podařilo se ukázat nejen přitažlivou tvář vojenské služby, ale i bolestnou stránku, která k tomuto životu patří. Poděkování patří Vojenským Investičním Medailím za podporu akce a její financování, Nadačnímu fondu REGI Base I. i vedení ZŠ Štěnovice za umožnění přednášky, jmenovitě panu řediteli Mgr. Petru Liškovi. Stejně tak žákům zúčastněných tříd. Věnovali tématu pozornost a se zájmem se zapojili do celého průběhu.

Video z přednášky

 

Fotografie (c) Martin Marek, 2017

 

 

Nadace, která pomáhá českým válečným veteránům

logo_regi          


Tagy:

Společnost

Podobné články:

  • follow us in feedly