Reportáž: Myslív slavila 75 let od osvobození

Přibližná doba čtení: min.

01.09.2020 Martin Marek Společnost

Myslív nedaleko Nepomuku se na dva srpnové dny vrátila do května 1945. Společným úsilím vojenských klubů a ČSOL tam proběhla akce s vše vypovídajícím názvem: „Cesta domů“. Jejím hlavním námětem bylo připomenutí sedmdesátého pátého výročí návratu příslušníků Československé samostatné obrněné brigády z Velké Británie do osvobozené vlasti a rozmístění jednotky na tzv. demarkační linii v létě 1945. Protože brigáda patřila k „západní“ armádě, musela se zdržovat za demarkační čarou mezi sektorem Rudé armády a armády USA, přesněji řečeno mimo sovětskou zónu. Byla jí sice povolena účast na slavnostní přehlídce v Praze, ale bezprostředně po ní se vrátila na svoji stranu. Dočasné útočiště nalezli hrdinové od Dunquerke právě v obci Myslív. Někteří si zdejší pobyt tak oblíbili, že v obci zůstali natrvalo, nebo se s ní propojili jiným způsobem. K dalším tématům akce patřila vzpomínka na osvobození obce americkou armádou. Místní neopomněli též svého muže od Tobruku, Františka Wawrečku.

Mysliv_1x

Vstup do tábora ČSOB a US Army

Přímo v obci vzniklo dobové tábořiště. Konkrétně československého vojska z Velké Británie, americké armády i československých legií. Příchozí zde nalezli ukázky vybavení a zbraní, techniku, přednášky či projekce historických filmů. Střed vesničky zaplavilo množství uniforem západního střihu. Na mnohých nechyběla domovenka „Czechoslovakia“. Budovy ozdobily vlajky. Objevily se dobové plakáty.

Mysliv_1

Dobové plakáty podtrhly celkovou atmosféru

Expozice Československé obce legionářské přinesla mnohé zajímavosti. Především nádherný exemplář osobního vozidla Ford z prvních dekád dvacátého století. Dále ukázky legionářské výzbroje a výstroje. Přítomní členové ČSOL poskytovali zasvěcený komentář, přičemž mnoho informací bylo skutečně poutavých. Například proč měl vystavený kulomet francouzského původu Chauchat, čili Fusil Mitrailleur Modele 1915 CSRG, polokruhový zásobník? Odpověď je prostá. Mohly za to používané náboje 8 × 50 mm R Lebel, které jiné provedení zásobníku neumožňovaly.

Mysliv_2

Nablýskaná Fordka s legionáři

Mysliv_3

Ukázky výzbroje a výstroje, Chauchat zcela vlevo

Sami „bratři“ prezentovali různé typy uniforem. Od opravdu elegantní francouzské, fešácké italské po kombinace ze závěrečného působení ČS zahraničních vojsk na Rusi.

Mysliv_4

Legionáři na stánku v historických uniformách

Mysliv_5

Francouzský stejnokroj našich legionářů v podání J.Charfreitaga

V přilehlé budově se nacházela putovní výstava věnovaná vzniku Československa. Zájemci si mohli osvěžit znalosti svázané se vznikem našich dobrovolnických jednotek. Dozvědět se více o hlavních postavách odboje.Přirozeně nemohl scházet den nejvýznamnější,  28.říjen 1918.

Mysliv_6

Panely s hlavními osobnostmi odboje

Mysliv_7

Cesta k samostatnosti rozhodně nebyla jednoduchá

Opravdovým lákadlem byla pro návštěvníky skvěle udržovaná technika. Původem z USA i Britského impéria. Středem zájmu byl nekorunovaný král tažení spojenců prakticky na všech frontách, Jeep Willys MB. Ten byl k vidění mnoha variantách. Doslova ráj pro modeláře.

Mysliv_7x

Jeep ovládl tábor v obci Myslív

Největším exponátem reprezentoval vyprošťovací vůz pro lehké a střední tanky, Ward la France. Nechyběly samozřejmě sanitní vozy, různé náklaďáky, motocykly, štábní vozidla nebo nezbytné přívěsy. Snad není potřeba dodávat, že jde o láskyplně udržované veterány ve špičkové kondici.

Mysliv_8

Ward la France v celé kráse

Mysliv_9

V táboře byla vidět různá vozidla

Vstup do ležení naší obrněné brigády oznamovala dobová tabule dodávající táboru naprosto neopakovatelnou atmosféru. A nebyla sama. Další informační panely popisovaly historii Československé samostatné obrněné brigády. Nevynechaly ani zásadní zbraně našich vojáků.

Mysliv_10

Tabule u vstupu do ležení brigády

Ačkoliv se akce věnovala hlavně pozemním jednotkám, bylo od pořadatelů velmi hezké, že nezapomněli na naše hrdiny vzdušných bojů. Vždyť rok 2020 je rokem kulatého výročí Bitvy o Británii, kde se naši letci připojili k dalším národům a společně uštědřili nacistické válečné mašinerii první větší porážku. Rytíři nebes tak měli své místo na informačních panelech uvnitř tábora.

Mysliv_11

Informační panely mezi stany

Ukázky, jakou hostila Myslív, dávají návštěvníkům různá vyžití. Kde jinde si můžete doslova sáhnout na to, co opravdu tvořilo historii. Nejinak tomu bylo i zde. Mnohé předměty doslova a do písmene tvořily ducha naší zahraniční armády. Přilba exotického vzhledu s ČS vlaječkou připomněla počátky ČS pěšího útvaru, působícího pod nezvyklým názvem: 11. československý pěchotní prapor – východ. Kapitolou jeho nejslavnější historie byla zcela jistě obrana severoafrického Tobruku.

Mysliv_12

Přilba z doby formování 11. ČS praporu-východního

Českoslovenští vojáci na západě byli začleněni pod britské síly. Dostávali tedy stejné vybavení jako ostatní armády britského impéria. Kromě fešáckých battledresů a talířových přileb, se jim do rukou dostaly zbraně. V Myslívském ležení se dalo narazit na některé opravdu zajímavé kousky. Například 3palcový (81,5 mm) minomet ORDNANCE ML 3″ MORTAR.  Anebo vrhač protitankových granátů PIAT. Ten na rozdíl od obdobných ručních protitankových zbraní nepoužíval projektily s reaktivním pohonem. Jednalo se totiž v podstatě o čepový minomet. Náraz pružiny do spodní části náboje vedl k jeho odpálení – přesněji řečeno vržení. Nevznikal žádný záblesk případně kouř. Zbraň proto bylo těžké odhalit. Dalo se s ní střílet též z budov, krytů, v leže a podobně. Protože vystřelovala 1,1 kg těžké kumulativní nálože, dokázala prostřelit až 100 mm silný pancíř. Třebaže se jednalo se o poměrně efektivní zbraň, měla několik negativ. Jmenujme poměrně velkou hmotnost, zpětný ráz a malý dostřel.

Mysliv_13

Britský 3palcový minomet

Mysliv_14

Netradičně vyhlížející PIAT

Sbírka britských zbraní by samozřejmě nebyla kompletní bez exempláře ikonického kulometu BREN, variace známého lehkého kulometu československé konstrukce ZB.26. Členové KVH Rota Nazdar podávali detailní výklad všem zájemcům. Musím uznat, že pro mě osobně to bylo velmi zajímavé ačkoli se vojenské historii dlouhodobě věnuji.

Mysliv_15

Zasvěcený výklad k vystaveným zbraním

Mysliv_16

…prostě BREN

Trochu opomíjenou složkou armád v terénu jsou polní úřady. Nemyslím tím jen poštu. Ta zcela neodmyslitelně patří k tomu, co většina z nás očekává. Nicméně provoz vojska vyžaduje další administrativu, jako například evidenci osob či materiálu. Nejen úřady jsou potřebné. Bez polní prádelny by se neměli vojáci do čeho převléknout. A to nemluvím o polní kuchyni. V jejich řadách se málo kdy zažije takový druh dobrodružství, jako u prvosledových útvarů. Ale řekněte sami, není hrdinstvím už jen to, že každodenní prací udržují armádu v chodu? Vždyť bez nich by to nešlo.

Mysliv_17

Zázemí polní pošty

Bojová činnost s sebou zákonitě přináší lidské neštěstí. Kromě smrti je to samozřejmě lidské trápení, kdy nešťastníci utrpí různá zranění. Včasná pomoc má mnohdy klíčový význam. Medik přímo na bojišti mohl provézt základní ošetření. K tomu dalšímu sloužily polní ošetřovny nebo větší polní nemocnice. Také je předvedly kluby ve svém táboře.

Mysliv_18

Výbava polní nemocnice

Mysliv_19

Ošetřovaný nešťastník dostává narkózu

Voják je jen člověk. Musí spát stejně, jako každý jiný. Někdy nemá jinou možnost než se schoulit v nějakém koutě pod celtou, v lepším případě pod dekou. Nezbytným „luxusem“ jsou pro vojáky polní tábory se stany. Poskytují přijatelné pohodlí. Možnost skutečného odpočinku. Přítomnost služeb i zábavy. V neposlední řadě třeba příležitost k výrazně lepší hygieně.

Mysliv_20

Stany v táboře doprovázené technikou

Mysliv_21

Voják má být hladce oholen, lehce navoněn a ….

Vojáci si do svých táborů často umisťovali různé ukazatele, které jim připomínaly, jak daleko jsou od domova, případně kolik kilometrů jim zbývá do jejich cíle. Podobné možná televizní diváci pamatují z populárního seriálu MASH. Také Myslívský tábor měl ve svém středu obdobný rozcestník. Navíc doplněný o tabulku upozorňující na okupační sektory. Hned vedle si bylo možné prohlédnout sbírku různých druhů palných zbraní.

Mysliv_21x

Rozcestník s výstražnou tabulkou

Zlatým hřebem podobných akcí jsou dynamické ukázky. Přitahují pozornost mnoha diváků. Ani Myslív nebyla výjimkou. Členové klubů předvedli nejprve palbu z kulometů v bezpečném prostoru. Díky tomu, že tábor stál o něco výše než prostor pro ukázky, měly přihlížející skvělý výhled. To bylo vyváženo nutností vydržet na přímém slunci, jehož paprsků dodávalo páteční vymetené nebe pořádnou razanci.

Mysliv_22

Diváci pod paprsky srpnového slunce, některým se podařilo využít stín vrhaný zaparkovanou technikou

Následovala střelba z britské houfnice QF25-pounder Mk.II (ráže 87,6 mm). Právě takové měli ve výzbroji dělostřelci ČS samostatné obrněné brigády na západní frontě. Přesněji Dělostřelecký pluk I. Houfnice byla skvěle udržovaný kus. Stejně tak dělostřelecký vozík neboli kolesna. Ta se při transportu připojovala mezi dělo a tahač. Houfnice však mohla být přepravována i bez ní. Kolesna sloužila pro převoz příslušenství k houfnici včetně základní zásoby munice – 32 ran.

Mysliv_23

Houfnice QF25-pounder Mk.II

Mysliv_24

Dělostřelecký vozík k houfnici

Obsluha nejprve předvedla nástřely a po korekci tři rychlé rány na stanovený cíl. Vše se odehrávalo jen slepou municí. Výkon obsluhy odměnili přítomní diváci potleskem.


Ještě jedna zbraň používaná ČS dělostřelci v letech druhé světové války reprezentovala britskou konstrukční školu. Konkrétně se jednalo o protitankový kanón QF6-pounder (ráže 57 mm). Uživatelem byla rota doprovodných zbraní motorizovaného praporu. Kanón stál zaparkovaný vedle neúnavného tahouna mnohých bitev druhé světové války, pásového transportéru Universal Carrier. I ten mohli návštěvníci vidět v pohybu.


Součástí pátečního programu bylo odhalení pamětní desky a položení věnců k pomníku válečných obětí z Velké války. Patřičnou vážnost dodaly čestné stráže v uniformách US Army od KVH Tommy & Yankee a KVH Rota Nazdar.

Mysliv_25

Čestná stráž US Army vyráží na pietní akty

Rota nazdar na místo dopravila též repliku bojové zástavy Dělostřeleckého pluku I., čímž podtrhla fakt, že naše jednotky na západní frontě disponovaly vlastním dělostřeleckým útvarem, navazujícím na tradice dělostřeleckých jednotek branné moci Československé.

Mysliv_26

Bojová zástava našich dělostřelců před budovou vyzdobeného obecního úřadu

Na budově úřadu již pamětní desky jsou. Připomínají osvobození obce americkou armádou v roce 1945. Vzpomínají též čestného občana, který bojoval za obnovení republiky u severoafrického Tobruku a v bažinách kolem přístavního města Dunkerque, již zmíněného Františka Wawrečku.

Mysliv_27

Pamětní deska připomínající osvobození a F.Wawrečku

Protože je památka na působení ČS. obrněné brigády je stále živá, rozhodla se obec umísti další pamětní desku, tentokrát věnovanou právě obrněné brigádě. Pietního aktu se zúčastnilo několik desítek lidí, jak z široké veřejnosti, tak z řad vojenských klubů. Diváci se shromáždili v milosrdném stínu pod kostelem naproti obecnímu úřadu. Zajímavým koloritem byl fakt, že se na místě pohybovalo několik příslušníků vojenské policie takzvaných empíků.

Mysliv_28

Shromáždění diváci pod kostelem ve středu obce

Na úvod přednesla starostka obce paní Marie Pícková projev. Při jeho přednesu se neubránila dojetí, což dodalo atmosféře hluboký lidský náboj. Je vidět, že Myslív je na svoji historii hrdá.

Mysliv_29

Řeč starostky obce v úvodu pietního aktu

Následoval vlastní akt, kdy jeden z potomků vojáka ČS obrněné brigády provedl odhalení pamětní desky, což se setkalo s všeobecným potleskem.

Mysliv_30

Deska čeká na slavnostní chvíli…

Mysliv_31

..a několika okamžiků po odhalení

Důstojnost slavnostní chvíli dodalo provedení pocty zbraní čestnými strážemi. Následně zazněly státní hymny.

Mysliv_32

Čestné stráže vzdávají poctu

Obec nevynechala své padlé z let velké války. Na pomníku našli své místo jak místní občané v uniformách Rakousko-Uherska, tak dobrovolníci, položivší svůj život pod prapory ČS zahraničního vojska. Za přítomnosti čestné stráže členů ČSOL v dobových stejnokrojích, položila starostka obce za doprovodu bratra Jiřího Charfreitaga z ústředí ČSOL věnec k pomníku.

Mysliv_33

Starostka obce s členy ČSOL

Mysliv_34

Pomník z čestnou stráží ČSOL a věnci

Vyvrcholením dne se stalo slavnostní poklepání na základní kámen muzea, které vznikne v prostorách Myslívské fary. A protože byla dvoudenní akce shodou okolností přesunuta z původně jarního termínu na srpnové dny, kdy si připomínáme okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, asi nepřekvapí, že toto osudové období rezonovalo též v Myslívu. Grafické vyjádření snad nepotřebuje další komentář.

Mysliv_35

Komunismus a fašismus, dvě strany téže mince

Akci uspořádalo Ústředí Československé obce legionářské a Klub vojenské historie Rota Nazdar ve spolupráci s obecními úřady Myslívu a Chanovic. Do organizace se též zapojil Klub vojenské historie Tommy & Yankee, KVH 4 OBRNĚNÁ „PRÁCHEŇSKO“, 43 polní četnictvo – detašovaný oddíl Horažďovice, KVH "Pětačtyřicítka" Brno o.s., Vojensko – historický klub ERIKA Brno, Klub vojenské historie HMC THE BIG RED ONE z.s. a K.V.H. České Budějovice. Všem organizátorům patří dík za skvěle odvedenou práci.

Fotografie a video:

Martin Marek © 2020, všechna práva vyhrazena

Odkazy:

https://rotanazdar.cz/
http://tommy-yankee.cz/
http://www.csol.cz/
https://www.petactyricitka.cz/
https://www.vhk-erika.cz/
https://www.facebook.com/HMCTheBigRedOne/?ref=py_c
http://www.kvhcb.cz/ https://www.obecmysliv.cz/cs  

banner_vmi_2020_v3


Tagy:

Československá obec legionářská Československé legie ČS armáda ČS obrněná brigáda ČSOL Dělostřelci Historie houfnice Plzeňský kraj

Podobné články:

  • follow us in feedly