Štěnovice bojují o most

Přibližná doba čtení: min.

11.10.2021 Martin Marek Společnost

Štěnovice jsou obec na jižním Plzeňsku. Nachází se pod vrchem Valík, jimž prochází známý tunel dálnice dé pět. Do Plzně je to doslova co by kamenem dohodil. Díky tomu zažívá obec v posledních letech období mohutného rozvoje. Jejím okrajem se vine řeka Úhlava. Ta protéká kolem dvou známých staveb. Štěnovického zámečku a areálu dnes již zaniklého pivovaru. Přesně mezi nimi pak prochází silnice třetí třídy číslo 18025. V tomto místě také překračuje tok řeky po zhruba 30 metrů dlouhém mostě. A právě plán na jeho rekonstrukci vyvolal poměrně nečekaný spor uvnitř obce, který s určitým zpožděním pronikl mezi místní obyvatele. Ačkoli to vypadá, že jablkem sváru je onen zmíněny most, nejspíše se jedná o konflikt mezi užitkem pro většinu a osobními zájmy několika jednotlivců. Jak jsem k tomu došel? Pro relevantních odpověď musíme jít na začátek celého příběhu.

most_sten_1

Most ve Štěnovicích (1)

Oba břehy Úhlava spojoval původně dřevěný most. V roce 1905 ho nahradil ten současný. Postavila ho společnost Müller-Kapsa jako projekt financovaný tehdejším okresním úřadem. Ve své době využíval moderní stavební postupy. Okresní úřad přišel na více než dvacet dva tisíce tehdejších korun (měna Rakousku-uherského mocnářství). Postupně přežil dvě světové války i budování socialismu. Za ta dlouhá léta se samozřejmě začala měnit skladba dopravy. Místo koňských povozů se na něm mnoho desetiletí prohání majoritně automobily. Kromě dílčích oprav k žádné rozsáhlejší modernizaci nedošlo.

most_sten_2

Pohled na vozovku, za mostem navazující 90° zatáčka (2)

Zatím co uživatelé šli s dobou, sám most technicky zůstal v době svého vzniku. Postupný rozvoj Štěnovic a přilehlých obcí přinesl nejen investiční výstavbu doprovázenou růstem počtu obyvatel, ale též znatelný nárůst intenzity provozu. Provedené statistické měření v roce 2018 zaznamenalo průjezd přes 6 tisíc vozidel během jednoho dne. Ovšem od dob trabantů a stodvacítek doznala vozidla značných změn. Jsou širší. Větší. Těžší. Most se pro ně stal díky tomu hůře průjezdný. Větší vozidla – nákladní či autobusy – musí projíždět po jednom.

most_sten_3

Typická situace – traktor musí na most sám (3)

Konstrukce mostu tím celkové trpí. A nejen ona. Přejet po jeho vozovce z žulových kostek se stává pro cyklisty docela nebezpečným kouskem. Doslova adrenalinovou záležitosti je překonání mostu pro chodce. A to nemluvím o pejskařích, kteří se také potřebují dostat na druhou stranu. S obojím mám osobní zkušenost. Ze strany od centra obce chybí chodník. Pěší cestovatel tak musí zhruba třicet metrů překonat po krajnici. Ta však vede poměrně prudkou zatáčkou, do níž mnohý šofér doslova vpadne po přejetí zmiňovaného mostu. Kombinace husté dopravy a celkové kompozice vede přirozené k vzniku dopravních nehod. Za poslední čtyři roky se v tomto místě stanou každoročně v průměru čtyři havárie. Kromě hmotných škod dochází bohužel též na zranění.

most_sten_4

Hustota dopravy je nepřehlédnutelná (4)    

Revize odhalily zhoršující se technický stav. Sto dvacet let si prostě vybírá svoji daň. Přesto zůstával štěnovický most dlouhou dobu na okraji zájmu nejrůznějších institucí. Ani jednání vedení obce se Správou Údržbou Silnic (SUS) Plzeňského kraje zpočátku nepřinášela posun. Když však jedna z revizí změnila kvalifikaci mostu z třetího stupně na čtvrtý (pátý je špatný), ledy se pohnuly. SUS předložila obci tři různé varianty řešení. Zatímco první dvě počítaly se zachováním stávajícího mostu, respektive různým stupněm jeho opravy, ta třetí byla skutečně radikální. Předpokládal vybudování mostu zcela nového, včetně úpravy návazné komunikace – odstranění problematické zatáčky. Návrhy projednalo zastupitelstvo obce. Nakonec se přiklonilo k třetí, tedy nejodvážnější variantě. Důvodem bylo bezesporu komplexních řešení celé dopravní situace a podstatné zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu včetně chodců. Nelze opomenout výrazné zlepšení průjezdu s pozitivním dopadem na plynulost dopravy.

most_sten_5

Navrhované přebudování mostu a navazující komunikace (5)  

Znenadání došlo k nečekanému obratu. Od rozhodnutí zastupitelstva uplynulo sotva dvacet čtyři hodin, když byl odboru památkové péče v Přešticích podán návrh na zahájení řízení o zápis předmětného mostu jako kulturní památky. Co takové řízení znamená pro plány na rekonstrukci mostu je nasnadě. Zvláštní je, že se tak nestalo za mnoho dekád, kdy most stojí. Nezajímaly se o něho ani příslušné památkové úřady. Ani nikdo z místních občanů s takovým podnětem nepřišel. Stalo se tak bezprostředně potom, kdy legitimně zvolení zástupci občanů obce rozhodli většinově tak jak rozhodli. A kdo za oním podáním stojí? To je mezi štěnovickými předmětem řady spekulací. Vedení obce ve své tiskovině – Štěnovických listech – celou věc okomentovalo velmi neutrálně s odkazem na „podání soukromou osobou”. Vzápětí se rozjela klasická šeptanda hledající zaručenou odpověď. V ní začal postupně převládat názor, že za akcí stojí místní spolek Osvěta. Pro své členy i příznivce zajišťuje zejména kulturně historickou činnost. Provozuje informační web. Především však vystupuje proti vedení obce. Vydává vlastní tiskovinu, kde dostávají prostor opoziční zastupitelé. Tohle je naprosto v pořádku. Opozice má v demokracii své místo. Proč je najednou spojován s kauzou štěnovického mostu?

most_sten_6

Úzké chodníky pro pěší, projíždějící vozidla míjí chodce doslova o pár centimetrů (6)  

Prvním zdrojem je několik nepotvrzených informací o angažmá nejméně dvou členů spolku na příslušných úřadech. Ovšem daleko konkrétnější stopu podává článek pod názvem „Štěnovický most přes řeku Úhlavu“ publikovaný v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji. Autorkou je kronikářka obce Štěnovice PhDr. Alena Vlčková, shodou okolností jedna ze zakladatelek spolku Osvěta a jeho aktivní členka. Tím se zdá zapojení spolku Osvěta více než pravděpodobné, třebaže se k tomu tento spolek zatím nepřihlásil. Pokud tomu tak skutečně je, pak nastává poměrně pikantní situace. Spolek se stylizuje do ochránce zájmů štěnovických občanů. Ve svých listech pravidelně kritizuje současné vedení obce a upozorňuje na možné plýtvání či neřešené problémy. A teď, když je příležitost významně přispět ke zlepšení dopravní situace najednou udělá pravý opak? Navíc sám sebe tento spolek označuje jako spojovatele lidí a tvrdí, že nechce politicky působit. Jak nazvat situaci, kdy je většinové rozhodnutí zastupitelstva obce torpédováno nějakou zákulisní aktivitou tohoto takzvaně nepolitického spolku? Nemůžu se ubránit dojmu, že daleko větší roli hrají osobní animozity členů spolku Osvěta vůči vedení obce. Ve výsledku jsme my, ostatní občané, rukojmími této hry.

most_sten_7

Pohled na most ze zatáčky od středu obce (7)  

Plány na rekonstrukci mostu ve Štěnovicích jsou momentálně na bodu nula. Probíhající řízení ohledně možného prohlášení kulturní památkou nic jiného ani neumožňuje. Současné vedení obce vede intenzivní jednání s příslušnými orgány, byť jeho možnosti jsou omezené. Ač je most ve Štěnovicích, jeho majitelem je kraj. Na výsledek si tedy budeme muset počkat.

Fotografie:

 *1-4, 6-7 – Martin Marek

*5 – převzato z dokumentace volně přístupné občanům na Obecním úřadě Štěnovice.  

Odkazy:

https://www.stenovice.cz/

http://osvetastenovice.wz.cz/


Tagy:

Plzeňský kraj Společnost Štěnovice

Podobné články:

  • follow us in feedly