Štěnovice vzpomínaly na husity bránící místní tvrz

Přibližná doba čtení: min.

24.10.2021 Martin Marek Společnost

Krásné počasí předposlední poslední říjnové neděle se stalo kulisou pro netradiční vzpomínku ve Štěnovicích. Necelých třicet lidí se sešlo, aby si připomnělo šestisté výročí od dobytí místní husitské tvrze. Staletí sice zahladila většinu stop, nicméně příběh přetrvává ve vyprávění místních. Badatel JUDr. Miroslav Houška prošel historické prameny a z nalezených útržků zrekonstruoval pravděpodobný průběh předmětných událostí.


Účastníci vzpomínkové akce krátce před jejím začátkem

Nad údolím řeky Úhlava stávala ve Štěnovicích tvrz, jejímiž majitelem byl zhruba od roku 1387 rod Pábínků. Tvrze byly opevněná sídla drobnější šlechty. Dokázaly poskytovat základní obranu pro své držitele – pomocí valů a hradeb či palisád. Ačkoli stačily na loupežné bandy – dobově lapky – v případě střetu s armádou příliš šancí na úspěch nedávaly. Ta štěnovická moha disponovat rozměrnou věží a obytnou budovou s hospodářským příslušenstvím. Z pramenů vyplývá, že měla velmi solidní dvojitý val. V období náboženského konfliktu, který po upálení Mistra Jana Husa zachvátil české království, se Pábinkové přidali na stranu husitů. Především paní Kateřina byla známá jako intenzivní podporovatelka podobojí. V rámci demonstrace své víry dokonce na plzeňském náměstí měla do ohně vhodila svůj majetek. Ovšem obdobně hovoří záznamy o sypání majetku do kádí v Táboře – i zde byla paní Kateřina. Nakonec si za „jiný” majetek koupila dům v Praze. Dnes bychom řekli, že byla prostě flexibilní.


JUDr. Miroslav Houška vypráví přítomným příběh štěnovické tvrze

Majitelé tvrze tedy podporovali husity. Kde se tam vzala husitská posádka? Zcela jistě víme, že se tam zastavil Jan Žižka po bitvě u Nekmýře (přelom 1419-1420). Buď jí na tvrzi zanechal, nebo tam byla už dřív a do jejího čela postavil zkušeného hejtmana. Zajímavostí je, že kromě mužů tvořily určitou sílu i husitské ženy. V každém případě, když Jan Žižka odtáhl s vojskem do Tábora, zůstaly Štěnovice osamocené v poměrně širém okolí. Bez zásadnějšího nebezpečí vydržely téměř rok. V polovině roku 1421 se však situace radikálně změnila. Z nedaleké Plzně vyrazilo vojsko, aby husity eliminovalo. Obvykle útočníci na začátku učinili obráncům výzvu, aby se vzdali. Výměnou například za volný odchod. Jenže po Čechách se šířily zvěsti, jak jsou takové dohody dodržovány. Několik husitských oddílů se vzdalo a zaplatilo za to cenu nejvyšší. Posádka štěnovické tvrze dohodu nepřijala. Kladla tuhý odpor. Dokonce větší, než útočníci očekávali. Těm nezbylo než přistoupit k obléhání. 26.10.1421 boje vyvrcholily. Tvrz byla dobyta. Všech šedesát husitů – mužů i žen – přišlo o život. Pomoc v čele s Janem Žižkou dorazila pozdě. I když ne tak docela. Ze Štěnovic táhl k husitské posádce oblehnuté v Krasíkově, kterou svým zásahem vyprostil (10. 11. 1421).


Paní Kateřina Hamr hovoří o husitských ženách


ThDr. Tomáš Butta, Th.D při závěrečné modlitbě

Vzpomínková akce proběhla na ulici V potocích pod Lidovými domem. Vedení obce reprezentoval starosta Petr Slavík. Zastupitelstvo pan Kamil Kosnar a pan Steinbach. Za přítomnosti praporečníka v historickém oděvu nejprve pan JUDr. Miroslav Houška seznámil přítomné s výsledky svého bádání ve formě příběhu štenovické tvrze. Paní Kateřina Hamr osvětlila roli žen v husitském hnutí. To bylo na svou dobu velmi pokrokové a dalo ženám četná práva. Účastnily se přímo bojů. V některých případech dokonce zajišťovaly bezpečnost ve městech. V další části pan Ing. Jan Šneberk uvedl na pravou míru některé rozšířené mýty týkající se role města Plzně za husitské revoluce. Závěr patřil patriarchovi Církve československé husitské, panu ThDr. Tomáši Buttovi, Th.D. Nejprve několika slovy shrnul význam husitského hnutí a pak přednesl modlitbu.


Přítomní pozorně naslouchají vystoupením řečníků

Po skončení plánované části celá skupina vystoupala skrz zástavu takzvaných starých Štěnovic na vrchol vyvýšeniny, kde tvrz stála. Místní občan pan Kamil Kosnar zavedl přítomné k památnému stromu, který je věnován obětem dobývání tvrze. Následně upozornil na dodnes znatelné zbytky valů.


Kamil Kosnar ukazuje místo, kde stála tvrz


Účastníci při prohlídce zbytků valů

Nad Štěnovicemi pak vzpomínková akce definitivně skončila a celá skupina se vydala zpět do obce. Především hosté se potřebovali vrátit ke svým vozidlům. Církevní zástupci odměnili několik zájemců drobnou knížečkou – sborníkem projevů a přednášek – věnované významné osobnosti Jana Žižky z Trocnova.


Návrat skupiny posluchačů a pořadatelů do Štěnovic 8

Vzpomínku uspořádal JUDr. Miroslav Houška ve spolupráci s Církví československou husitskou. Skvělá příležitost především pro štěnovické občany k seznámení s historií obce, kde žijí.

Fotografie:

Martin Marek (c) 2021

Odkazy:

https://www.ccsh.cz/
https://www.stenovice.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Nekm%C3%AD%C5%99e


Tagy:

Husité Štěnovice

Podobné články:

  • follow us in feedly