Značka Thymolin propagovala Československou armádu

Přibližná doba čtení: min.

25.12.2018 Martin Marek Historie

Příprava na válku nebo válka samotná, je prakticky vždy provázená propagandou. Jednou podněcuje chuť obyvatel k boji. Jindy má vystrašit protivníka. Případně popularizuje armádu mezi širokými vrstvami veřejnosti. Prvorepublikové Československo také nestálo stranou. Tím, jak se po roce 1935 zintenzivnily práce posilující obranu státu, rostl objem propagandy ve spojení s Brannou moci Československou. Zatím co prvních patnáct let se stavělo na výchově k vlastenectví a tradicím, poslední předválečná léta jsou dobou systematické práce propagandistů. Za největší vrchol můžeme bezesporu považovat armádní dny na všesokolském sletu v červenci 1938. Nicméně armádou pořádané ukázky doprovázelo „promo“ zasahující každodenní život občanů. Do tiskové propagandy se zapojovaly především státní instituce. Neunikl jí soukromý sektor. Koneckonců možnost reklamy bylo potřeba využít. Zatímco „Kolínská cikorka“ vydávala ilustrované kartičky s minimem informací, pražská firma Schnöblig zvolila jinou cestu. Zapojila se do distribuce letáků Ministerstva Národní Obrany. Investovala do reklamních poutačů. K tomu využila jednu ze svých vlajkových lodí, zubní pastu Thymolin.

Zubni-Pasts-Thymolin

Bílým chrupem k obraně vlasti. Nedatovaný plakát Miloše Slováka. (1)

Její majitel, Benešovský rodák František Schnöbling (*), byl známou osobností v oboru léčiv. Farmaceutickou firmu převzal po otci. Stál za jejím podstatnou expanzí. Vlastnil šest pražských závodů, vyrábějících dentální či kosmetické přípravky. Do jeho držení patřilo několik populárních značek hygienických přípravků, včetně zmiňované zubní pasty Thymolin. Z dalších lze zmínit například stále prodávaný Aviril. Provozoval velkoobchod s léčivy i antibakteriálními preparáty, lékárny a lékárenské laboratoře. Držel licence na zahraniční výrobky, jak z oblasti zubní hygieny, tak například veterinářství. Zapojoval se do zviditelnění českých léčiv a kosmetiky v zahraničí. K ČS armádě měl blízký vztah. Nakonec po vzniku republiky působil na čs. vojenském velitelství v oboru vojenského lékárenství. Po roce 1945 se ani jemu nevyhnulo znárodnění. Některé zdroje mluví spíše o zabavení, neboť firma Schnöblig byla označena ze německou. Sám majitel přežil likvidaci své firmy jen krátce. V únoru 1949 v Praze zemřel. Značku pasty Thymolin získala v roce 1951 severočeská SETUZA, tehdy národní podnik. Do dnes je její název symbolem zdravého chrupu. „Thymolinový úsměv“ zdomácněl v hovorové češtině.

thym_vyrez

Detail povolení MNO uvedené na letáku.

Letáky a plakáty o ČS armádě vydávané značkou Thymolin, jsou odvozeny přímo ze zadání Ministerstva Národní Obrany. Tomu odpovídá tištěné povolení MNO vč. čísla jednacího do čísla osm. Číslo devět již ho nemá. Místo toho se objevuje prostá formulace, cituji: „Patisk se trestá“. Někteří prodejci opatřovali letáky ještě svým razítkem, patrně z důvodu další drobné reklamy. Letáky vycházely od roku 1937.

thym_1

Leták č.1 (MM)

thym_2

Leták č.2 (MM)

Jejich informační záběr je poměrně široký. Plno barevné letáky velikosti A4, kombinují text s ilustracemi. Každý je číslován.Celkově jsou letáky bohaté. Obsahují popis struktury armády – druhy zbraní, hodnostní označení, pořadovou přípravu bojovou činnost (vrh granátem) a dokonce detaily o střelbě z pušky vz.24. Tento typ informace má pro mě poněkud pikantní příchuť. V době mé služby v ČS armádě, tedy přelom osmdesátých a devadesátých let 20. století, všichni věděli, kolik má SA 58 v zásobníku, avšak na případný dotaz civila se mělo odpovídat syntetickým „plný počet“. Za první republiky to tak asi neviděli.  Vzhledem k tomu, že armádě tak jako tak sloužilo hodně Němců a Maďarů – tedy potenciální nepřítel měl přehled – tyto drobnosti utajení nepodléhaly.

thym_3

Leták č.3 (MM)

thym_5

Leták č.5 (MV)

Například letáky o dělostřelectvu pomohou i naprostým laikům získat rychlý přehled co je kanón a co houfnice. Leták o koních obsahuje až neuvěřitelnou hloubku detailů. Na druhou stranu je potřeba vzít v potaz, že ČS armáda byla na koních opravdu závislá. Motorizace postupovala ze zvyšující se intenzitou, nicméně do mnichovské krize se týkala především tzv. rychlých divizí.Leták věnovaný jezdectvu zase naznačuje průběh bojové činnosti této zbraně. Podobně jako cyklistické prapory, měly také jízdní pluky statut elitnějších útvarů. Kůň se využíval jako prostředek pro rychlý přesun. Většina boje měla být vedena po sesednutí. Na koni měl být veden útok vůči týlu dělostřeleckých baterií a podobně.

thym_6

Leták č. 6 (MM)

thym_7

Leták č.7 (MM)

Leták věnovaný jezdectvu zase naznačuje průběh bojové činnosti této zbraně. Podobně jako cyklistické prapory, měly také jízdní pluky statut elitnějších útvarů. Kůň se využíval jako prostředek pro rychlý přesun. Většina boje měla být vedena po sesednutí. Na koni měl být veden útok například vůči týlu dělostřeleckých baterií a podobně.

thym_8

Leták č. 8 (MV)

thym_9

Leták č.9 (MV)

Tisk je proveden jednostranně. Letáky disponují v záhlaví a zápatí hesly. Zápatí má vyčleněn sponzor, v tomto případě Thymolin.

thym_10

Leták č. 10 (MM)

thym_11

Leták č.11 (MV)

Záhlaví je motivační. Při jejich čtení je cítit snaha propagátorů, vzbudit skutečné nadšení pro obranu republiky. Nedokážu si v dnešní době představit moc soukromých subjektů, které by něco takového chtěli zaplatit. V lidech stále je hluboce zakořeněn odpor ke službě v armádě, pocházející z doby vlády jedné strany. Na příslušníky dnešní AČR určitá část občanstva pohlíží jako na žoldáky. Papír použitý na letáky  je standardní, hrubší, bez voskování.

thym_13

Leták č.13 (MV)

thym_14

Leták č.14 (MV)

Zatím se mi podařilo vykoupit na různých aukcích několik letáků. Další mi jako kopii poskytl sběratel Martin Vlach, s jehož laskavým svolením je zařazuji do článku. Další čísla se mohou vyskytovat v nabídce. Zatím nemám k dispozici číslo čtyři, dvanáct a také nedokážu odhadnout, jakým číslem celá série skončila. V následujícím období se pokusím vykoupit další letáky k doplnění série.

thym_15

Leták č.15 (MV)

thym_16

Leták č.16 (MV)

Vyjadřuji poděkování panu Martinu Vlachovi za poskytnutí osmi letáků, což je výrazná část publikovaných materiálů.

Fotografie:

*1 - http://webuyoldposters.com/zubni-pasta-thymolin-boy-holds-tube/ MM – Martin Marek MV – Martin Vlach, s dotazy se můžete obrátit na e-mail: cet.hrad@fronta.cz

Zdroje:

(*) František Schnöbling, , 1885-1949
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0357539-Schnobling-Frantisek-18851949/
https://sever.rozhlas.cz/odol-6916372
https://ekonomika.idnes.cz/odol-odolava-konkurenci-uz-112-let-do8-/ekonomika.aspx?c=A041206_104008_ekonomika_ven
https://jihlava.idnes.cz/zasyp-olej-aviril-velke-mezirici-vyroci-devadesat-90-let-velmezka-sypsi-batole-alpa-gkf-/jihlava-zpravy.aspx?c=A170718_2339418_jihlava-zpravy_mv  
 


Tagy:

1938 Československé letectvo ČS armáda Historie Všesokolský slet

Podobné články:

  • follow us in feedly