Rakouská pamětní medaile věnovaná padlým vojákům z let 1914-1915

Přibližná doba čtení: min.

26.07.2022 Martin Marek Numismatika

Po měsíci diplomatického našlapování vyhlásilo Rakousko-Uherské mocnářství 28.července 1914 válku Srbsku. Odveta za atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d`Este v Sarajevu vyvolala řetězovou reakci na Evropském kontinentě. Do konfliktu se záhy zapojily další mocnosti. Armády císařského Německa, Francie, Velké Británie a Ruska vytáhly do pole. Mnoho mužů nastupovalo s nadšením. Všichni čekali rychlé vítězství. Jenže počáteční euforii vystřídalo brzy vystřízlivění. Němci po hlubokých průlomech pochodovali na Paříž, než je zastavila francouzská protiofenziva na Marně. Dvě ruské armády provedly dlouho plánovaný úder do německého území, až jim došel dech. Německý protiútok jednu z nich zcela zničil. Druhá ustoupila s obrovskými ztrátami. Ani na srbské frontě to nešlo podle plánů vídeňských jestřábů. Srbové bojovali urputně a přes obrovskou přesilu podunajské monarchie se jejich rozdrcení nepovedlo. Rusové navíc prorazili v Karpatech. Kozáci dojeli až na území dnešního Slovenska, než společné úsilí Německa s Rakousko-Uherska vrhlo carské vojáky zpět. Armády na západě se zakopaly. Konflikt ztratil předpokládanou dynamiku. Vánoce ve znamení triumfu nebyly. Zůstaly nevídané ztráty na lidských životech. Zastaralý způsob vedení vojsk polními veliteli, moderní dělostřelectvo a automatické zbraně, to vše si vybíralo krutou daň. Lidstvo mělo poznat jatka nepředstavitelných rozměrů. Počty válečných vdov narůstaly geometrickou řadou. Nemocnice v zázemí se plnily válečnými invalidy. A to byl teprve začátek.


Nadšení vojáci císařského Německa vyrážejí v roce 1914 na frontu (1)

V roce 1915 válka pokračovala. Nadšení prvních měsíců vystřídaly obavy z budoucnosti a smutek za těmi, kteří se už nikdy nevrátí. Toto téma proniklo též do medailérství. Do sbírky se mi podařilo získat medaili vydanou v Rakousko-Uhersku za účelem připomenutí ztracených životů vojáků v letech 1914-1915. Materiál bronz. Hmotnost mnou drženého exempláře je 79,16g. Průměr osciluje od 60,6 mm do 60,8 mm.


Averz medaile (2)

Plastika se nachází pouze z jedné strany, zatím co ta druhá je plochá. Z toho lze usuzovat, že původně byla v nějaké etuji, případně krabičce. Ve středu medaile je vyvýšené pole kruhového tvaru. Hlavní figuru představuje voják na koni, sklánějící se spolu se zvířetem před památníkem. Bezesporu vyjádření úcty k padlým. Voják je vystrojen do pole, vybaven karabinou i šavlí. V ruce třímá přilbu C. a K. dragounů (Rakousko-Uherská jízda). Zajímavý prvek lze vidět nad patou pomníku. Na šavli v pochvě jsou vedle sebe položeny Rakousko-Uherská polní čepice a Německá přilba, známá Pickelhaube. Toto spojení demonstruje válečné spojenectví obou císařství. Nás nejvíce zajímá polní čepice, neboť ji přirozeně měli na hlavách vojáci R-U armády pocházející z českých zemí. Jedná se o provedení M.1908 Hechtgrau s černým koženým štítkem a mosazným odznakem nesoucím iniciály mocnáře FJI (František Josef I.). Pod nohami koně vpravo nalezneme značku medailéra „F.MAZURA“. Byl jím umělecký sochař Franz Mazura z Vídně.


Detail značky medailéra (3)

Výjev doprovází dva opisy po obvodu medaile. Jsou vyvedeny v pásu, který je ohraničen centrální plastikou a vyvýšeným okrajem. V horní části se nachází německý text „FÜR DIE GRABSTÄTETEN DER GEFFALLENNEN HELDEN VON“, zhruba přeloženo jako „Památce padlých hrdinů“. Opis v dolní části je klíčový pro období, jemuž je medaile věnována. Nalezneme tam „1914-LIMANOWA-TARNOW-GORLICE-1915“. Uvádí výčet zásadních střetnutí, které armády ústředních mocností vybojovaly proti Rusku. Zde je potřeba připomenout, že ruský průlom v Karpatech zásadně ohrožoval nejen tehdejší Uhry, ale představoval též nástupní oblast dalšího postupu na Moravu a do Čech. Pro Rakousku-Uhersko bylo životně důležité toto nebezpečí eliminovat. Ve spolupráci s císařským německém se mu to za značných ztrát podařilo. Posledně zmíněná bitva proběhla v květnu 1915. Následoval ruský ústup. Fronta se stabilizovala na podzim, ovšem v hloubi ruského území. Medaile tedy musela vzniknout buď v druhé polovině roku 1915 nebo až v roce 1916.


Opis věnovaný bitvám (4)

Popisovaná medaile je vzpomínkou na těžkou dobu válečných let. Ačkoli je věnována vojákům Německa a Rakousko-Uherska, nemůžeme opomenout fakt, že v řadách druhé jmenované armády byli tisíce mobilizovaných mužů z Čech a Moravy. Kulka, šrapnel nebo nemoci – nic z toho si nevybírá podle národnosti či uniformy. Stovky pomníků rozeseté po obcích naší republiky jsou toho dokladem. I jim je věnována vzpomínka vyjádřená touto medailí.

Fotografie:

*1 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1974-118-18,_Mobilmachung.jpg

*2-4 – Martin Marek © 2022


Tagy:

Historie Pamětní medaile Velká Válka

Podobné články:

  • follow us in feedly