Pamětní medaile 50. výročí Bitvy o Británii

Přibližná doba čtení: min.

27.10.2020 Martin Marek Numismatika

Hlavním cílem československých letců sloužících pod křídly RAF byl návrat domů. Do osvobozené vlasti. Tato myšlenka byla jejich hnacím motorem už od prvních dnů války. Nakonec se pod dlouhých šesti letech skutečně vrátili. Dočkali se slávy a díků za svoji statečnost. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byli z hrdinů najednou občané druhé kategorie. Čekaly je drakonické tresty, lágry, vyhazování z bytů a dehonestace. Některých se perzekuce dotkla více. Jiných méně. Spolu s nimi mělo být z paměti národa vytlačeno vše, co s nimi souviselo. Atmosféra se začala částečně měnit v druhé polovině šesté dekády. Větší uvolnění přineslo období „perestrojky“. Úplný zlom přišel po sametové revoluci na konci roku 1989, především však v roce 1990. Shodou okolností se jednalo o rok, kdy od Bitvy o Británii uplynulo rovných padesát let. Euforická doba umožnila naplno připomenout význam téměř devadesáti letců z Československa, kteří společně s dalšími spojenci vypojovali velké vítězství na anglickém nebi. Jednu takovou připomínku zhmotnil tehdejší Svaz letců ČSFR (a) ve formě pamětní medaile věnované právě kulatému výročí Bitvy o Británii.

Bob_50let_1

Hawker Hurricane Mk.I - ikona „Bitvy o Británii“ (1)

Na počátku vzniku předmětné medaile stála snaha připomenout roli československých letců na západní frontě. V září 1990 proto svaz vydal publikaci s názvem „Slavná letecká bitva o Británii" s podtextem „Stručná historie“. Jejím autorem se stal vedoucí historické sekce tehdejšího Svazu letců ČSFR, autor několika knih s leteckou tématikou Václav Borovan, za redakční spolupráce Miroslava Kotršála. Vyšla v sešitové formě o celkem 46 stranách. Autorem obálky se stal Vratislav Melmuka. Tisku se ujala tiskárna pražská tiskárna MÍR, s. p. Praha (b). Souběžně s publikací bylo u tehdejší Státní mincovny ve slovenské Kremnici objednána emise pamětní medaile, kterou dnes známe pod názvem „50. výročí Bitvy o Británii“. Čítala rovných desetitisíc kusů. Informace o medaili se ocitla přímo v knize, a to na druhé straně.

Bob_50let_X1

Informace o medaili na druhé straně publikace (2)

Sekretariát svazu následně zahájil její distribuci. Určitá množství obdržely všechny jeho pobočky v ČSFR. Došlo k vykrytí objednávek individuálních zájemců. Samozřejmě byla k dispozici na různých společenských akcích, leteckých dnech a podobně. Podle dostupných informací se nevedla žádná evidence. S ohledem na vydané množství a časový odstup již část medailí změnila svoje původní vlastníky. Pokračovatel činnosti Svazu Letců ČSFR, respektive dnešní Český Svaz Letectví stále disponuje určitým množstvím.

Bob_50let_2

Koláž publikace společně s medailí (3)

Jedná se o oboustranně raženou medaili o průměru 30,28 mm, tloušťce 2,9 mm a hmotnosti 14,48 g (údaje mnou drženého kusu). Je vyrobena z postříbřeného bronzu. Povrch byl opatřen patinou, což dodává medaili atraktivní vzhled. Hlavním motivem averzu je legenda Bitvy o Británii, stíhačka Hawker Hurricane. Prochází jeho středem, přičemž přímo nad letounem je výrazná číslice padesát – odkazující na výročí, k němuž byla medaile vydána. V horní části se nachází v polokruhu nápis „BITVA O BRITÁNII“. Na protilehlé straně pod letadlem je umístěno vyjádření časového úseku, kdy střetnutí zahrnutá pod bitvu probíhala, tedy 10.7.-31.10.1940. Číslo nula v datu desátého června má viditelnou vadu. Tento problém se vyskytuje na obou mnou vlastněných kusech. Našel jsem ho také na dostupných fotografiích z internetu. Z toho odhaduji vadu razidla použitého při výrobě.

Bob_50let_3

Vada ražby u čísla nula v červencovém datu (4)

Následuje anglická varianta opisu, z horní části - „THE BATTLE OF BRITAIN”. Kompozice je vyvážená. Informaci, kdo je autem averzu zatím nemám k dispozici. Podle kvality práce osobně odhaduji někoho s výtvarným vzděláním například sochaře nebo medailéra.

Bob_50let_4

Averz medaile (5)

Samotná stíhačka je tvarově správně. Lze rozeznat detaily jako výsostné znaky, konstrukci kabiny včetně zrcátka, výfuky, a dokonce vrtule vypadá jako dvoulistá, což by odpovídalo verzi Mk.I. Ta tvořila podstatnou část britské stíhací obrany v roce 1940. Psal jsem o tom v recenzi stříbrné medaile z Polska (více ZDE). Jenže při bližším pohledu objevíte na křídle hlavně dvou zbraní vystupujících z křídla. To je ovšem charakteristické pro verzi Mk.IIC, disponující čtveřicí kanonů Hispano Mk.I nebo Mk.II ráže 20 mm – dva v každém křídle (c ). Tato verze vzlétla poprvé v prosinci 1940. Do operační služby u RAF vstoupila v dubnu 1941. Vzdušných soubojů v Bitvě o Británii se zúčastnit nemohla. Autor medaile použil pro ztvárnění Hurricanu nesprávný typ.

Bob_50let_5

Detail stíhačky (6)

Reverz je výrazně skromnější. Přímo ve středu se nachází v kruhu znak Svazu letců ČSFR – zprava do leva letící pták doprovázený iniciálami SL a výsostným znakem ČS letectva. Obdobný znak používá rovněž současný Český Svaz Letectví, kompozice je samozřejmě trochu jiná. V horní části se nachází v polokruhu nápis „SVAZ LETCŮ ČSFR“, bezesporu se jedná o vyjádření emitenta medaile. V dolní části se je umístěno datum vydání – 31.10.1990. Ani v tomto případě se mi zatím nepodařilo dohledat autora.

Bob_50let_6

Reverz medaile (7)

Případní zájemci o tento historický kousek musí zkoušet své štěstí na aukčních portálech, numismatických burzách, internetu nebo u starožitníků. Vzhledem k tomu, že hodnota medaile je vyloženě sběratelská, nestojí její pořízení tisíce korun. V relativně dobrém stavu se dá pořídit za pár stovek. Zaznamenal jsem nabídky zhruba od 130 Kč. V případě knihy Slavná letecká bitva o Británii je situace obdobná. Nezbývá než prohledávat antikvariáty, internet a podobně. V jejím případě se bude jednat o poněkud větší úsilí. Případně lze využít některou z veřejných knihoven.

Obě díla jsou odpovídajícím připomenutí doby, kdy po mnoha letech řízeného opomíjení došlo k úplné rehabilitaci významné části našeho národního odboje v letech druhé světové války.

Poděkování: Výše uvedené poznatky bych nezkompletoval bez pomoci několika lidí, kteří mi poskytli chybějící informace. Jedná se konktrétně o pana plk. Jiřího Pavlíka, pana Filipa Procházku z Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, pana Miroslava Bínu a Jaromíra Kopačku z Českého Svazu Letectví. Všem vyjmenovaným pánům touto cestou velice děkuji.

Poznámky:

(a) Oficiální název Československa od roku 1990 zněl Česká a Slovenská Federativní Republika.
(b) https://www.databazeknih.cz/knihy/slavna-letecka-bitva-o-britanii-223765
(c) https://cs.wikipedia.org/wiki/Hawker_Hurricane

Fotografie:

*1 - Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hawker_Hurricane_I_%27R4118_UP-W%27_(G-HUPW)_(41455530471).jpg
*2 – 7 – Martin Marek

Odkazy:

https://www.276.cz/
https://cesky-svaz-letectvi.webnode.cz/  
 

banner_vmi_2020_v3


Tagy:

Bitva o Británii Československé letectvo ČS letci ČS perutě RAF Historie RAF

Podobné články:

  • follow us in feedly