Pozapomenutá medaile s Václavem Havlem

Přibližná doba čtení: min.

18.12.2022 Martin Marek Numismatika

V polovině prosince si pravidelně připomínáme skon politika, dramatika a disidenta, Václava Havla (5.10.1936 – 18.12.2011). V tomto roce je to výročí doslova symbolické. Před třiceti lety zbývalo Československu posledních třináct dní existence. Václav Havel byl posledním prezidentem Československa a zároveň prvním prezidentem dnešní České republiky. Jeho zvolení do čela ČSSR 29.12.1989 provázely velké emoce. Byl prvním nekomunistickým prezidentem za čtyři dekády vlády jedné strany. Zvolilo ho Federální shromáždění, kde drtivou většinu měli členové KSČ. Široká veřejnost do něho vkládala naděje na hluboké společenské změny, které skutečně přišly. Není proto divu, že v polistopadové euforii vznikla celá řádka děl věnovaných právě V. Havlovi. Pozadu nezůstalo ani Uměleckoprůmyslové Muzeum v Praze. V roce 1990 vydalo bronzovou medaili odkazující na datum zvolení Václava Havla prezidentem Československa. Shodou okolností se jeden exemplář nachází v mé sbírce. Získal jsem ho darem.


Václav Havel s Alexandrem Dubčekem v listopadu 1989 (1)

Na aversu se nachází pootočená bysta Václava Havla, vyplňující většinu plochy medaile, plasticky vystupující nad její povrch. Kolem větší části bysty je po obvodu nápis „VÁCLAV HAVEL PREZIDENT ČSFR 29.12.1989“.  Nejedná se o jednolitý text, spojení jména, názvu funkce a data jsou ve formě lipových ratolestí. Ač nápis působí logicky, fakticky správně není. V prosinci 1989 byl název společného státu Čechů, Slováků a dalších národností „Československá socialistická republika“ – zavedený změnou ústavy 11. července 1960. Transformace na Česká a Slovenská Federativní Republika", zkráceně ČSFR, přišla až později, konkrétně v dubnu 1990 a to 23.4.1990. Změně předcházel spor v tehdejším Federálním shromáždění známý dnes jako „pomlčková válka“. Další nápis se nachází na spodní části bysty na okraji medaile, pod límečkem V.Havla a to „MLYNÁŘ“. Je otočen obráceně než nápis předchozí. Pravděpodobně vyjadřuje jméno autora či medailéra. Mohl by jim být pan Miroslav Mlynář, akademický sochař, malíř, medailér a šperkař. Tuto informaci se zatím nepodařilo potvrdit, zdá se však jako nejpravděpodobnější.


Avers medaile (2)

Reverzní strana je oproti aversu plochá. Vše je na ní vyvedeno negativně, tj. pod úroveň povrchu. Ve středu najdeme obdélník s tehdejším logem UMPrum muzea. Po odvodu se nachází nápis „VYDALO UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE 1990“. Žádné další značky tam nejsou, kromě dvou vlnovek vyplňujících prostor jako spojnice mezi začátkem a koncem textu. Vlnovky na první pohled nedávají smysl. Ovšem pokud se na ně podíváme obráceně, než je ústřední text, vypadají jako iniciály MM, což nás opět přivádí k výše zmiňovanému Miroslavu Mlynářovi. Domněnku umocňuje výskyt této iniciály na dalších dílech v držení Uměleckoprůmyslového Muzea v Praze od stejného autora, jak zjistil kurátor sbírky obecných kovů tohoto muzea pan Michal Stříbrný


Revers medaile (3)

Medaile o hmotnosti 93,36 gramů a průměru 60,50 mm při tloušťce 3,11 mm (nejužší část) je odlita z bronzu. Hranu má hladkou bez opisů. Objem nákladu momentálně není znám. Podle archivních údajů Uměleckoprůmyslového muzea se prodávala za tehdejších 95 Kčs. Na trh mířila v kartonové etuji bleděmodré barvy, v níž byla zasazena do výřezu potaženého červeným sametem. Mnou vlastněný kus je bez originální etuje. Nemá ani žádný jiný ochranný obal. Díky použitému materiálu je ovšem stále v dobré kondici. Povrch nese jen několik drobných oděrek a škrábanců. Ačkoli není zatím k dispozici datum vydání, vodítkem je název státu, tedy ČSFR. V kombinaci s rokem 1990 se dostáváme k období od konce dubna do prosince daného roku. Za sebe tipuji první polovinu uvedené doby, kdy nadšeni ze společenských změn ještě netlumily sílící existenční obavy, pramenící z nastupující změny ekonomického prostředí. Ve stejném roce vydalo to samé muzeum ještě jednu medaili v podobné konfiguraci, věnovanou osobě prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. I v tom lze nalézt stopy euforie tehdejší doby.


Medaile obou prezidentů v etujích (4)

Popisovaná medaile je dokladem hlubokých změn z přelomu let 1989/1990. Odráží svým způsobem naděje vkládané do osoby Václava Havla. Ve spojení s medailí TGM se nabízí též nostalgie po první republice. V té hledala tehdejší občanská společnost kořeny pro restaurování demokracie v naší zemi. Jak dalece se to polistopadovým politikům povedlo či ne je věcí názoru každého z nás.

Poděkování: Děkuji za pomoc s podklady Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, jmenovitě kurátorovi sbírky obecných kovů panu Michalu Stříbrnému a dále panu Ondřeji Kocourkovi za pořízení fotografií archivních medailí.

Fotografie:

*1 – archiv autora, dobový tisk.
*2 - Ondřej Kocourek, UPM Praha © 2022, upravil Martin Marek
*3 - Ondřej Kocourek, UPM Praha © 2022, upravil Martin Marek
*4 - Michal Stříbrný, UPM Praha © 2022

Věnováno památce Ladislava Ovsíka z Plzně.

Odkazy:

https://www.upm.cz/
https://www.vaclavhavel.cz/cs/vaclav-havel/prezident
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Mlyn%C3%A1%C5%99


Tagy:

Pamětní medaile Prezident Tomáš Garrigue Masaryk Václav Havel

Podobné články:

  • follow us in feedly