Medaile věnovaná TGM z roku 1990

Přibližná doba čtení: min.

06.03.2023 Martin Marek Numismatika

Osobnost Tomáše Garrigue Masaryka je spjata s obnovením naší samostatné státnosti v první polovině dvacátého století. Pro mnohé představuje éru předmnichovské republiky a budováním státu na demokratických principech. Jeho odkaz byl zcela logicky umlčen v době německé okupace. Osvobození v roce 1945 přineslo krátké období, kdy se masarykovské ideály dostaly do popředí veřejnosti. Únor 1948 však znamenal obrat. Za nedlouho začalo propagandistické přepisování historie. Celé části byly buď překrouceny, nebo zcela vymazány. Sám Masaryk nemohl být z učebnic dějepisu úplně odstraněn. Posloužil jako příklad buržoazního politika, za jehož prezidenství docházelo k tvrdému potlačování práv proletariátu. Po listopadu 1989 nastaly společenské změny, jimiž se většina československé společnosti opětovně přihlásila k odkazu prvního prezidenta. Otevřely se dveře pro díla věnovaná TGM. Často v kontextu s Václavem Havlem, který byl po dlouhé době prvním nekomunistou v prezidentském úřadě. Se svojí iniciativou přišlo též Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. V průběhu roku 1990 vydalo bronzovou medaili s námětem T.G.Masaryka. Společně s ní vyšla ještě jedna, tentokrát věnovaná zvolení V. Havla prezidentem Československa. Měl jsem možnost medaili s Masarykem blíže prostudovat.T.G.Masaryk společně s E.Benešem na pamětním listu z roku 1948 (1)

Averz je převzatým dílem. Bylo součástí bronzové medaile vydané v roce 1922 tehdejší Českou akademií věd a umění pod názvem „Na paměť osvobození Československého národa, respektive jejím averzem. Autorem je český akademický sochař a medailér Josef Šejnost (*30.5.1878 Těšenov +9.2.1941 Praha). Prezidenta osvoboditele ztvárnil z profilu. Jeho postavu doplnil opisem:

T*G*MASARYK*I*PRESIDENT*REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Na tomto opisu je zajímavé, že poslední písmena ve slově „REPUBLIKY“ mají jinou velikost a mezi republikou a československé chybí symbol použitý pro oddělení předchozích slov. TGM byl prvním prezidentem což vyjadřuje římská jednička. Ve spodní části postavy se nachází identifikace autora „ŠEJNOST*1922“. Většina averzu má kruhový tvar, až na část, kde postava prezidenta s podpisem autora vstupuje do medaile. Ta je nepravidelná. Stejný rys má již zmiňovaná medaile z roku 1922. Oproti ní Uměleckoprůmyslové muzeum využilo dílo Josefa Šejnosta v drobném zmenšení.  Původní medaile má průměr 71 mm. A nejedná se o první případ opakovaného použití. Obdobný averz má medaile vydaná ke zvolení TGM prezidentem v roce 1934. Postava včetně podpisu autora je úplně stejná. Pouze doprovázející nápisy jsou jiné.


Avers medaile (2)

Reverzní stranu shledávám totožnou s medailí, kterou UPM věnovalo Václavu Havlovi. Ploché provedení s negativní ražbou, tj. pod úroveň povrchu. Ve středu najdeme obdélník s tehdejším logem UMPrum muzea. Po odvodu se nachází nápis „VYDALO UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE 1990“. Žádné další značky tam nejsou, kromě dvou vlnovek vyplňujících prostor jako spojnice mezi začátkem a koncem textu. Pravděpodobně se jedná o iniciály MM, což nás přivádí ke jménu Miroslav Mlynář – českému akademickému sochaři, malíři, medailérovi a šperkaři.  Odhad vychází z výskytu této iniciály na dalších dílech v držení Uměleckoprůmyslového Muzea v Praze od stejného autora. Uvedený fakt ve sbírkách ověřil kurátor sbírky obecných kovů tohoto muzea pan Michal Stříbrný.


Revers medaile (3)


Medaile o hmotnosti 126,5 gramů a průměru 60,50 mm při tloušťce 5 mm (nejužší část) je odlita z bronzu. Oproti medaili V.Havla je vyšší, což se projevuje na váze o třicet tři gramů více. Hranu má hladkou bez opisů. Objem nákladu momentálně není znám. Podle archivních údajů Uměleckoprůmyslového muzea se prodávala za tehdejších 95 Kčs. Na trh mířila v kartonové etuji bleděmodré barvy, v níž byla zasazena do výřezu potaženého červeným sametem. Datum vydání nemám momentálně k dispozici. Mohla být vydána souběžně s medailí Václava Havla – první polovina roku 1990 - nebo v souvislosti s výročím dvacátého osmého října. V tomto směru bude nutné dále pátrat.


Medaile obou prezidentů v etujích (4)
 

Medaile, jíž se tato stať věnuje byla ve své době relevantní počin. Mnoho let docházelo z politických důvodů k odsouvání T.G.Masaryka do pozadí výkladu historických událostí. Přitom byl nejen prvním prezidentem společného státu Čechů, Slováků a dalších národů, ale rovněž jedním z jeho zakladatelů. Bez jeho vize i neúnavné snahy by první Československá republika nevznikla. Medaile tak z určitého pohledu splácela dluh jeho odkazu.  Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze můžeme vděčit za její vydání.

Poděkování: Děkuji za pomoc s podklady Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, jmenovitě kurátorovi sbírky obecných kovů panu Michalu Stříbrnému a dále Ondřeji Kocourkovi za pořízení fotografií archivních medailí.

Fotografie:

*1 – sken ze sbírkového předmětu – Martin Marek
*2 - Ondřej Kocourek, UPM Praha © 2022, upravil Martin Marek
*3 - Ondřej Kocourek, UPM Praha © 2022, upravil Martin Marek
*4 - Michal Stříbrný, UPM Praha © 2022

Odkazy:

https://www.upm.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0ejnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Mlyn%C3%A1%C5%99


Tagy:

Pamětní medaile Prezident Tomáš Garrigue Masaryk

Podobné články:

  • follow us in feedly