Jedinečná medaile připomínající 100 let od vzniku ČS legií

Přibližná doba čtení: min.

28.02.2015 Martin Marek Numismatika

V letních měsících roku 2014 jsme si připomněli 100 let od chvíle, kdy na Evropském kontinentě vypukla první světová válka. K tomuto výročí bylo vydáno několik výroční ražeb českých mincoven i pamětní mince ČNB. Stranou nezůstala ani produkce z dílny České Numismatické Společnosti.

První výstřely světové apokalypsy zazněly 28 července 1914. Ve víru rozpoutaného konfliktu se ocitli příslušníci českého i slovenského národa na obou stranách fronty. Do armády starého mocnářství bylo odvedeno nebo dobrovolně vstoupilo zhruba 1,4 miliónu českých mužů. Odhady ukazují, že české matky položili na oltář monarchie oběť zhruba sto čtyřiceti tisíc svých synů. K tomu je potřeba připočíst dalších pět tisíc padlých pod prapory zahraničních vojsk. Spolu s dobrovolníky sloužících v jiných armádách se můžeme dostat odhadem na hodnotu 150 tisíc ztracených životů. Ačkoliv se jedná o poměrně vysokou hodnotu především na straně Rakousko-Uherska, zásadní pro novodobou historii našeho státu byl vznik proslulých československých legií. Jejích základ se začal rodit již krátce po začátku válečného konfliktu přesněji řečeno v srpnu 1914. V Rusku vzniká z dobrovolníků legendární „Česká družina“. Ve Francii pak další dobrovolníci vytvořili „Rotu Nazdar“.

Osud obou skupin byl poněkud odlišný. Dobrovolníci ve Francii se zapojili do bojů již v listopadu 1914 v kraji Champagne jako součást 1 pěšího pluku Cizinecké legie. Boje na západní frontě byly ovšem ve znamení masakrů zákopové války. Poměrně brzy došlo k vyčerpání lidské základny, což v konečném důsledku vedlo k rozptýlení zbytků jednotky do dalších útvarů Francouzské armády. Teprve později vzniká ČS brigáda, kam se část původních dobrovolníků dostala.

Na ruské frontě byla situace výrazně lepší. Rozsáhlé střety C a K armády s carskými ozbrojenými umožňovaly československým dobrovolníkům buď padnout do zajetí, nebo plánovitě přejít frontu. „Dobrovolci“ do bojů vstoupili velmi záhy, většinou jako rozvědčíci u ruských jednotek. Jejich nejslavnější chvíle přišla 2 července 1917. Českoslovenští legionáři se vyznamenali v bitvě u Zborova. Ovšem osud zamíchal nečekaně kartami. Bolševická revoluce a následné události zapříčinily, že místo na západ legie musely zamířit na východ. Nejprve se podařilo s bolševiky vyjednat volný odjezd, byť po vynuceném odzbrojení. Pak přišel tzv „Čeljabinský incident“ a události se daly do pohybu. Legie byly nuceny s bolševiky bojovat o železnici vedoucí do Vladivostoku. Dobře organizované a vysoce motivované dobrovolnické vojsko se stalo pro rudé tvrdým oříškem. Střety se odehrávaly téměř výhradně na železniční trase. Do legionářské historie se postupně zapsala taková místa jako Samara, Kazaň nebo Perm. Na mnohých místech vznikaly pomníky padlým legionářům. Takovým byl například Nižněudinsk v Irkutské oblasti. Na paměť bojů v roce 1918 a v roce 1920 zde byl postaven pomník, zhotovený sochařskou skupinou ČsOL Východ. Stál před nádražím. Bohužel se nedochoval, stejně jako většina podobných připomínek. Do vlasti se po mnoha peripetiích vrátili poslední Čechoslováci z Ruska téměř dva roky po válce.

Ke konci Velké Války měly jednotky československých zahraničních vojsk celkem přes 100 000 dobrovolníků (dobrovolců, bratrů – oficiální označení příslušníka vojska). Celkem padlo 5152 československých legionářů, z toho 4112 v Rusku, 630 ve Francii a 410 v Itálii.

Po návratu do Československa byli legionáři oslavováni jako podstatný prvek vzniku novodobého státu Čechů a Slováků. Příslušnost k legii měla vysokou společenskou prestiž. Jejich odvaha a připravenost bojovat za národní ideály z nich činí skutečné hrdiny i vzor pro další generace. Za to jim patří náš dík a patřičná úcta.

Odkaz Československých legií a stoleté výročí od jejich vzniku se stalo inspirací pro pobočku České Numismatické Společnosti z Hradce Králové. Pod taktovkou tamějšího člena Martina Foukala, vznikl návrh medaile, realizovaný v několika materiálových variantách. Díky relativně nízkému nákladu emise se jistě jedná o unikát, který si u sběratelů zaměřených na vojenské dějiny určitě získá zaslouženou pozornost. Aversu vévodí postavy dvou legionářů, stojících na podstavci tvořeném plastickou linkou. Legionář na levé straně je ve francouzské uniformě se zbraní u nohy, za ním se nalézá reliéf českého lva v podobě, jaké byl na zástavě „Roty nazdar“. Na tu odkazuje také nápis v polokruhu s datem 1. 8. 1914 a nápisem „VZNIK ROTY NAZDAR“. Postava napravo je v uniformě z ruské fronty, přičemž zbraň má na rameni a v pravé ruce drží kopí. Také v jeho případě se v pozadí nachází symboly spojené s český národem vycházející z tzv. Svatováclavského praporu České družiny. Tomu odpovídá i nápis po levici legionáře, kde je opět v polokruhu vyvedeno datum a nápis „VZNIK ČESKÉ DRUŽINY“. Letopočet je ovšem vyveden chybně a tak místo 20. 8. 1914 je vyraženo 20. 8. 2014. Pod podstavcem se stojícími postavami legionářů se nachází nápis „100 LET ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ“ s letopočty 1914 a 2014. Kombinace kopí a podstavce člení opticky avers na tři části rozdílné velikosti. Reverzní části jednoznačně dominuje vyobrazení již neexistujícího pomníku Československých legionářů před nádražím v Nižněudinsku v ruské irkutské oblasti. Ten vznikl jako připomínka padlých příslušníků ČS. vojska na Rusi v roce 1918. V horní části nesl nápis „PRO NÁROD PRO VLAST ZLATOU PRO SVOBODU“, který je dobře patrný i na medaili. Další nápisy již nejsou zcela čitelné. Dále se v polokruhu kolem pomníku nachází nápis „POMNÍK ČS. LEGIONÁŘŮ V NIŽNĚUDINSKU“. Pod pomníkem je další nápis a to „ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST V HRADCI KRÁLOVÉ“.

legie_obe_strany

Přehled vydaných variant medaile:

Přehled variant

Distribuce medailí probíhala výhradně z pobočky ČNS v Hradci Králové, přičemž drtivá většina vydaných kusů byla vyprodána záhy po zahájení prodeje. Pouze provedení cín na klipu nebylo možné zakoupit, protože se jednalo o zvláštní typ určený jako dar vybraným osobám. Informaci o dostupnosti medaile můžete získat přímo u autora pana Martina Foukala na e-mailu: marfou@atlas.cz

 

Použité zdroje informací:

Data Martina Foukala z pobočky ČNS v Hradci Králové
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie
http://www.vets.cz/vpm/17829-pomnik-obetem-1-svetove-valky-legionarum/

 


Tagy:

Československá obec legionářská Československé legie ČSOL Historie Investiční medaile Pamětní medaile

Podobné články:

  • follow us in feedly