Novodobé tituly medailí ztvárňující prvního prezidenta Československa

Přibližná doba čtení: min.

27.02.2016 Martin Marek Numismatika

Každoročně si na začátku března připomínáme výročí narození nejvýznamnější osobnosti v historii naši novodobé státnosti, Tomáše Garrigue Masaryka. Na své dlouhé životní pouti vystřídal řadu rolí. Byl vysokoškolským profesorem, psal články a odborné práce. Ovlivňoval českou veřejnost. Nebál se ani kontroverzních témat, které ve své době vyvolávaly řadu vášní. Za své názory byl mnohokrát odsuzován. Možná i díky tomu měl odvahu vstoupit na politické kolbiště. Dráhu politika začal nejprve jako poslanec zemského sněmu Rakousko-Uherska. Největší slávu mu však přinesl podstatný podíl na obnovení samostatnosti našeho národa spolu s národem Slovenským. V roce 1918 vznikla Republika Česko-slovenská. Záhy byl zvolen za jejího prezidenta. Po svém triumfálním návratu z exilu stál v čele státu navzdory svému věku dlouhých sedmnáct let. Z úřadu odstoupil ze zdravotních důvodů až koncem roku 1935. Zemřel o necelé dva roky později na svém oblíbeném zámku v Lánech. Již za života byla Masarykovi vyjadřovaná úcta v různorodých formách. Kromě obrazů, knih či známek, se často stával námětem četných ražeb. Plaket, medailí, štítků nebo mincí v rozmanité škále materiálů. Trojice zlato-stříbro-bronz byla nejpoužívanější. Tento směr pokračoval s určitými přestávkami i po jeho smrti. Změna politického systému státu v poslední dekádě dvacátého století dala tomuto trendu zcela jiný rozměr.

Tomáš_Garrigue_Masaryk_1925
TGM na snímku z roku 1925 (*1)

Ražeb  s námětem TGM existuje velké množství. Zde je několik stručných informací především k těm, které vznikly v posledních letech. Na úvod jedna z medailí vydaná ještě za života prezidenta Masaryka. V roce 1935 slavil Tomáš G. Masaryk kulaté výročí 85 let. Profesor Otakar Španiel (a) připravil návrh pamětní medaile pod názvem „Na paměť 85. narozenin prvního presidenta republiky Československé„. Tento jeho motiv  byl následně realizován v několika velikostech za použití různých materiálů. Nejčastěji stříbro a bronz. Jedním takovým titulem se stala medaile o průměru 32 mm a gramáži 14,2 g ze  stříbra 987/1000. Medaile je k sehnání na numismatických aukcích, případně jí lze dohledat na mnohých internetových stránkách zabývajících se prodejem mincí a medailí. Cena dle stupně zachování od cca 1200 Kč, ale pohybuje se i kolem 2000 Kč. Dají se zakoupit samozřejmě další varianty ze stříbra jako například o průměru 42 mm a gramáži 29,8 g  v ryzosti 987/1000

Masaryk_1935_1X

Avers (MM)

Masaryk_1935_2X

Revers (MM)

Aversu dominuje busta prezidenta s profilu s nápisem „TOMÁŠ G. MASARYK“ v polokruhu nad bustou. Jiný text zde není vyjma miniaturního označení autora „O. ŠPANIEL“ schovaného přímo pod bustou. Reversní strana je téměř celá  vyplněná textem. Obsahuje letopočty vztahující se k výročí narození tj. 7.3.1850 a 7.3.1935, a dále nápis „NA PAMĚT 85. NAROZENIN PRVNÍHO PRESIDENTA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ“. Nápis oddělují od letopočtů dvě snítky, přičemž jedna z nich je lipová. Hrana medaile je hladká, na obvodu se nachází příslušný puncovní symbol.

O rovných sedmdesát dva let později byla vydána medaile s názvem „70 let od úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka“. Motiv je velmi podobný jako v případě medaile z roku 1935, kdy pro avers je použita busta TGM z profilu. Autorem je tentokrát ak. soch. Vladimír Oppl (b). Ryteckého zpracování se ujal Lubomír Lietava. Medaile má průměr 37 mm při  31,1 g z ryzího stříbra 999/1000 s hladkou hranou. Vydala jí Česká mincovna, a.s. v prosinci 2007.  Do prodeje bylo dáno 2000 ks v provedení proof. Dalších 2000 ks mělo být vyraženo v běžné kvalitě, dle informace z certifikátu ale nebylo uvolněno k volnému prodeji. „Proofka“ se vyskytuje na numismatických aukcích. Česká mincovna jí v nabídce již nemá. Pravděpodobně bude k mání na internetových portálech věnujících se prodeji medailí.

Masaryk_2007_1X

Avers (MM)

Masaryk_2007_2X

Revers (MM)

Hlavním prvkem aversu je busta prezidenta z profilu s nápisem „TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK“ v polokruhu pod bustou. Na levé straně busty jsou nad sebou letopočty vyjadřující časovou osu života TGM a to 1850 a 1937. Na bustě je ve spodní části vyvedena značka autora „OPPL“. Na reversu jsou výrazné prvky české respektive československé státnosti. Přímo uprostřed je to postava českého lva ve skoku, po vnějším okraji jsou pak v kruhu orlice, které se dotýkají kružnice oddělující prostor se lvem. Okolo zobrazení této šelmy se nachází nápis „NEJVĚTŠÍ OSOBNOSTI ČESKÉHO NÁRODA“. Pod lvem je puncovní značka a nechybí ani logo České mincovny.

Poněkud pikantní je, že medaili se stejným názvem, obdobným ztvárněním a dokonce od stejného autora vydala také Pražská mincovna. Tentokrát ve dvou materiálových provedeních. Jedno z nich je klasická uncovka jako v případě České mincovny a to o průměru 37 mm při  31,1 g z ryzího stříbra 999/1000. Vydaná provedení jsou tři, jak je u Pražské mincovny zvykem. Proof, běžná kvalita a patina. Vše po 2000 ks. Existuje ještě jako tzv.  pamětní medailon ze zlata 999,9/1000. Rozměr a hmotnost jsou stejné jako v případě stříbra. Cena je samozřejmě diametrálně jiná. V době vzniku tohoto článku se nacházela běžně v prodeji. Oproti variantě z České mincovny jsou přidány jiné prvky. Avers má například jméno prezidenta uvedeno v horním polokruhu, zatímco ve spodním jsou data jeho narození a úmrtí v kompletním tvaru. Busta je oddělena od nápisů okružím. Na reversu leží pouze heraldický znak lva v kruhu v mnohocípé hvězdě. Na obvodu se v polokruhu nachází formulace ze zákona národního shromáždění R.Č.S: „TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK ZASLOUŽIL SE O STÁT“. Navíc je přidána informaci o hmotnosti a ryzosti doplněno o značku výrobce včetně puncovního označení. Rytci jsou tentokrát uváděni dva, kdy k Lubomíru Lietavovi přibyla ještě Martina Štenglová, DiS.  Vzhledem k tomu, že nemám medaili z Pražské mincovny ve své sbírce, provádím srovnání obou ražeb za použití fotografií z oficiálních stránek distributora.

Masaryk_2007_1X

(MM)

Masaryk_2007_PM_1

(PM)

 Srovnání aversů medaile

Masaryk_2007_2X

(MM)

Masaryk_2007_PM_2

(PM)

 Srovnání reversů předmětné medaile

O pět let později, v září roku 2012, vydala Česká mincovna další medaili s námětem TGM. Titul obdržel název „Stříbrná medaile 75 let od úmrtí T.G. Masaryka“. Autorem je Mgr.A Jan Hásek (c). Ve stříbře 999/1000 s povrchem proof je o průměru 37 mm při  váze 31,1 g s hladkou hranou na níž se nachází opis. Emise dala celkem 500 ks. Medaile byla vydána v sérii 150 ks i ve zlatě 999,9 / 1000.  Stříbrné provedení je u výrobce vyprodáno, lze tedy využít nabídku prodejců, aukce a nabídkové portály. Zlatá varianta je dostupná na dotaz u České mincovny.

Masaryk_75_1x

Avers (MM)

Avers (*3)

Avers (MM)

Averzní straně vévodí portrét T. G. Masaryka doplněný opisem „TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK“. Oproti předchozím medailím tedy není použita busta z profilu. Reverzní strana připomíná dobu existence R.Č.S. a to především vyvedením jejího malého znaku – český lev se slovenským křížem na štítě.  Motiv reverzní strany uzavírá text v opisu „75 LET OD ÚMRTÍ 1. PREZIDENTA ČESKOSLOVENSKA“, jako připomínka prezidenta, který se tak významně zasloužil o vznik naší první samostatné republiky.

Nejnovějším přírůstkem do rodiny medailí s Tomášem Garrigue Masarykem je titul z kolekce České mincovny „Českoslovenští prezidenti“. Autorství jde na vrub ak. soch. Jiřího  Dostála (d). Zde je na výběr hned ze tří variant. Medaile průměru 37 mm a váze 31,1 g z ryzího stříbra 999/1000 proof s hladkou hranou s popisem. Náklad emise 1000 ks. Dalších 500 ks dala stejná medaile doplněná pozlacením. Posledním je pak dukát ze zlata 986 / 1000 proof o průměru 20 mm a váze 3,49 g.  I tohoto dukátu bylo vyraženo 500 ks. Specifikem tohoto titulu je forma obalu. Jedná se o blistr s historickými informacemi. Odborným poradcem a tvůrcem historických textů série „Českoslovenští prezidenti“ se stal historik PhDr. Petr Koura, Ph.D. působící na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Certifikát původu je vytištěn přímo na stránkách blistru v místě, kam je vložena plastová kapsle s medailí/dukátem. Blistr má podobu jako všechny tituly ze série a dodává celé emisi neopakovatelný dojem. Dukát u výrobce již není dostupný. Pro jeho pořízení je nutné hledat jiné zdroje.

Masaryk_2014_1x

Avers (MM)

Masaryk_2014_21x

Revers (MM)

V případě aversu vyobrazil výtvarník Masarykův portrét z profilu spolu s nápisem "TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK ZASLOUŽIL SE“ a příslušné životopisné letopočty. Na reverzu lze vidět mapu R.Č.S. protknutou státním znakem ve středním provedení. Doplněno a nápis „PRVNÍ PREZIDENT ČESKOSLOVENSKA“ v polokruhu, přičemž oba konce textu spojuje ztvárnění lipového listu.

Existuje i jedna opravdu velká moderní medaile věnovaná našemu prvnímu prezidentovi. Jedná se o „kilovou“ investiční medaili od České mincovny. Průměr 85 mm. Zlato 999,9 / 1000, provedení standard. Na hladké hraně se nachází číslování. Oficiální název „Zlatá kilová investiční medaile T.G.Masaryk 5000 Kč standard“ ze série „České bankovky na českých medailích“. Vychází z motivu bankovky ČNB v hodnotě 5000 Kč. Autorem je ak. mal. Oldřich Kulhánek (e) S ohledem na výjimečnost titulu je medaile doplněna grafickým listem s portrétem T. G. Masaryka, opatřený číslováním a podpisem autora ak. malíře Oldřicha Kulhánka. Maximální počet vydaných kusů omezuje číslovka stopadesát. Datum vydání je udáváno na Duben 2010. Cena ani dostupnost na stránkách České mincovny není uvedena, tudíž se dá odvodit, že se medaile objednává na základě individuální dohody.

masaryk_zlato1x

Avers (ČM)

masaryk_zlato2x

Revers (ČM)

Na aversní straně medaile je ztvárněn portrét T. G. Masaryka s lipovými ratolestmi po levé i pravé straně jako symbol slovanství a nápisem „TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK“ doprovázený hodnotou bankovky „5000“. Reverzní stranu tvoří stylisticky zobrazený fragment z rubové strany bankovky, který ukazuje nejznámější pražské historické památky – Pražský hrad, chrám sv. Mikuláše a Staroměstskou radnici. V horní části jsou umístěny gotické znaky Prahy a Čech.

Zmiňuji jen některé medaile z nepřeberného množství. Věřím, že TGM zůstane jako symbol naší státnosti i nadále vyhledávaným námětem dalších ražeb. V následujících letech se můžeme my, fanoušci České republiky, těšit na emise nových titulů.

Pokud se na základě toho článku budete rozhodovat ohledně koupě investiční medaile, máte možnost svoji sbírku založit nebo doplnit o kusy z ryzích kovů věnovaných právě našemu „tatíčkovi““ Tomáši Garrigue Masarykovi. Jistě si to zaslouží.

Fotografie:

*1 - https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
(MM) – Martin Marek (PM) – Pražská mincovna, a.s.
(ČM) – Česká mincovna, a.s.

Poznámky:

(a) Španiel (*13. června 1881 Jaroměř – †15. února 1955 Praha) - významný český sochař, řezbář, medailér, profesor na UMPRUM a AVU https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_%C5%A0paniel

(b) Vladimír Oppl (* 19. ledna 1953 Ústí nad Labem) je český akademický sochař a medailér. K jeho nejznámějším realizovaným návrhům patří Řád Tomáše Garrigua Masaryka, český oběžný padesátihaléř nebo česká oběžná dvacetikoruna. https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Oppl

(c) Jan Hásek (* 9. srpna 1969 Jablonec nad Nisou) je český rytec skla, medailér a středoškolský učitel. http://www.janhasek.com/

(d) Jiří Dostál (*1. 10. 1945) je autorem celé řady návrhů českých pamětních mincí a medailí. Jako všestranný umělec, proslulý řemeslnou precizností, se ale zabývá také grafikou, malbou a průmyslovým designem. Za sebou má desítky výstav doma i těch pořádaných za hranicemi České republiky. Dlouhá léta působil jako ředitel Střední umělecko-průmyslové a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.

(e) ak. mal. Oldřich Kulhánek (*26. února 1940 - †28. ledna 2013) Světově proslulý grafik a kreslíř byl žákem prof. Karla Svolinského, v jehož ateliéru na VŠUP studoval. Oldřich Kulhánek byl autorem návrhů současných českých bankovek, jakož i mnoha poštovních známek včetně té prezidentské. Více zde: http://www.krasnaumeni.cz/oldrich-kulhanek


Tagy:

Historie Investiční medaile Prezident Tomáš Garrigue Masaryk

Podobné články:

  • follow us in feedly