Stříbrná medaile Hawker Hurricane z Polska

Přibližná doba čtení: min.

25.09.2020 Martin Marek Numismatika

Od památné Bitvy o Británii dělí rok 2020 rovných osmdesát let. Ač osm dekád, heroický výkon hrstky letců stále vzbuzuje emoce. Vždyť dokázali zastavit masivní ofenzivu německé Luftwaffe a uštědřit tak hitlerovské agresi první závažnější porážku v druhé světové válce. V řadách britské RAF stála na straně spojenců skupina letců z rozbitého Československa. Statistiky udávají, že se jich aktivně do bojů v kabinách, letadel téměř devadesát. Většina z našich stíhacích pilotů usedala za řízení tehdy početného Hawker Hurricane, jako například rtm. Josef Hubáček. Ačkoli byl Hurricane později upozaděn mnohem známějším Spitfirem, v roce 1940 tvořil páteř stíhacích perutí RAF. Některé zdroje uvádí, že na jeho vrub připadá až 60% ztrát způsobených Luftwaffe v průběhu bojů, což podtrhává jeho význam v tomto kritickém období války. Na tento fakt nezapomněli v britském imperiálním muzeu, když se jako symbol připomenutí podstatné účasti zahraničních letců na obraně nebe hrdého Albionu rozhodli opatřit zachovalý exemplář historickou kamufláží s imatrikulací, jíž používal nejúspěšnější stíhací pilot bitvy, Čech, Josef František. Obdobně na to nezapomněli ani v sousedním Polsku. V roce 2017 vydala obchodní organizace polské mincovny, Skarbiec Mennicy Polskiej S.A, sadu stříbrných pamětních medailí, věnovanou vybraným  strojům v rukou polských pilotů pod názvem „Asy Polskich Przestworzy“. Jedna z nich nese právě zmiňovaný Hawker Hurricane. Jak se obě věci prolínají? Odpověď je poměrně jednoduchá. Josef František byl sice Čech, nicméně své úspěšné působení v RAF spojil s polskou 303. perutí. Vzdušná vítězství i smrt nalezl v kabině zmíněného Hurricanu.

Model Hurricanu našeho pilota rtm. Josefa Hubáčka ze září 1940 symbolicky stojící na mapě Německa (1)

Model Hurricanu našeho pilota rtm.Josefa Hubáčka symbolicky stojící na mapě Německa (1)

Hawker Hurricane byla jednomístná stíhačka, konstruovaná jako jednoplošník. Ačkoli měla některé části trupu potažené plátnem, v zásadě se jednalo o celokovové letadlo. Na prknech konstruktérů se objevil počátkem třicátých let dvacátého století, původně jako derivát jiného stroje z výroby Hawker Aircraft Ltd. Tímto „předchůdcem“ byl Hawker Fury. Nakonec vznikl úplně nový letoun moderního pojetí. Disponoval uzavřenou kabinou, zatahovacím podvozkem, přičemž pohonnou jednotkou se stal motor kapalinou chlazený vidlicový dvanáctiválec Rolls-Royce Merlin různých verzí. Vrtule byly z počátku kovové, dvoulisté a posléze třílisté. Došlo k použití též nastavitelných vrtulí ROTOL nebo de Havilland. Vývojem procházela samozřejmě výzbroj. Nejprve jí tvořilo osm kulometů Browning ráže 7,7 mm, umístěných v křídle, posléze dvanáct, přičemž existovaly verze s kanóny ráže 20 mm a 40 mm. Dokázal nést dvojici pum o hmotnosti 250 případně 500 liber. Do služby u RAF vstoupil 24. prosince 1937 u 111. perutě na základně v Northoltu na západě Londýna. Kromě Velké Británie probíhala jeho výroba například v Kanadě nebo licenčně v Jugoslávii (Království SHS) a Belgii. Exportoval se do řady zemí. V rámci spojenecké pomoci putovalo do SSSR téměř tři tisíce těchto rytířů Albionu. Do konce výroby, tedy v roce 1944, vzniklo celkem 14 487 kusů různých verzí. Sloužil též na lodích – označovaný jako Sea Hurricane. Ačkoli výkonově poněkud zaostával za Spitfirem, byl jednoduší, levnější a nepříliš náročný na údržbu. Na začátku Bitvy o Británii, v červenci 1940, mělo velení RAF k dispozici 26 perutí vybavených verzí Mk.I. Jejich počet se rozrostl následně na 32 a zcela převýšil počet nasazených Spitfirů. Oproti nim však především varianta Mk.I na německé Messerschmitty Bf 109E nestačila. Byla zkrátka pomalejší. Nižší rychlost vyvažovali piloti v kabinách Hurricanu větší bojovností. S příchodem dalších verzí se silnějšími motory doznala situace zlepšení. Hurricane obstál v roli nočního stíhače. Zaznamenal úspěchy při bitevních náletech na nepřátelskou pozemní techniku. Na evropském nebi se do role hlavního stíhače postupně propracoval výkonnější Spitfire. Hurricane začal být od roku 1941 přesouván v rámci RAF na jiná bojiště. Podporoval spojenecký postup v Africe. Podílel se na vzdušné obraně přístavu Murmansk. Až do konce války operoval v Asii. Je bezpochyby zásadní zbraní, která pomohla zlomit vítězný postup vojsk Osy Berlín-Řím-Tokio v průběhu druhé světové války.

hawk_2

Pohled na Hurricane Mk.I ze tří perspektiv (2)

Cesta pilotů z Polska do Velké Británie začala hrdinskou, leč neúspěšnou obranou proti agresi dvou totalitních sousedů. Nejprve německé třetí říše, která vpadla do země 1.9.1939, čímž fakticky rozpoutala Druhou světovou válku. Po téměř třech týdnech se z východu začala na nešťastné Poláky valit ještě Rudá armáda. Osud novodobého státu polského národa byl v té chvíli zpečetěn. Z rozbité republiky ovšem dokázaly uniknout skupiny vojáků, odhodlané pokračovat v boji. Byli mezi nimi samozřejmě piloti. V jejich řadách sloužila také skupina letců z Československa. Část se jich rozhodla nevyužít nabídky na odchod do Francie. Tak se stalo, že stáli po boku svých polských bratrů od prvních hodin válečného konfliktu. Těm šťastnějším se podařilo vyhnout nejistému zajetí sovětského molocha. Různými peripetiemi doputovali do Francie. Někteří z českých letců nechtěli opustit spolubojovníky z polské kampaně a zůstali s nimi i ve Francii. Toto se opakovalo po jejím pádu, když z evakuovaných letců byly stavěny nové perutě RAF. Mezi nimi 303.polská stíhací peruť. Založena byla 2.8.1940. Věrna tradicím si do svého názvu vložila jméno národního hrdiny Tadeusza Kościuszki. Jeho legendární čapka se dostala na neoficiální znak perutě. Do své výzbroje obdržela Hurricany. S nimi prošla svým nejslavnějším zápasem za obnovu samostatné polské státnosti, Bitvou o Británii, když bojovala přímo na přístupech k Londýnu. Díky sto dvaceti šesti (126) potvrzeným sestřelům v období od 30.8. do 10.10.1940, patří nejúspěšnějším perutím RAF z této fáze války. Poláci jsou na to patřičně hrdí. A to byl důvod, proč se zrovna britská stíhačka dostala mezi stoje, vybrané jako esa v rukou polských pilotů. Jen pro úplnost dodejme, že během války vzniklo v RAF více polských perutí, obdobně jako v případě Československa.

Znak používaný 303.perutí spolu s podobou výsostného označením letadel polského vojenského letectva (3)

Znak používaný 303.perutí spolu s podobou výsostného označením letadel polského vojenského letectva (3)

Sada „Asy Polskich Przestworzy“ se skládá z celkem 8 kusů stříbrných, oboustranně ražených medailí. Reverzy jsou stejné. Nachází se na něm mapa Polska po roce 1945 se státním znakem – orlicí opatřenou královskou korunou. Kromě medaile s Hurricanem je u zbývajících sedmi použit v případě averzu obdobný námět jako na reverzu, přesněji řečeno mapa Polska. Tentokrát se jedná o reliéf, kde jsou vyznačeny regiony – vojvodství. Přes mapu je vyveden příslušný typ letadla. Nad mapou se nachází název a GPS souřadnice místa spojeného s vyobrazením stroje, tedy příslušné letecké základny. Těchto sedm medailí je věnováno současným letadlům polských vzdušných sil, přičemž každé z nich doprovází ještě silueta při pohledu z předu. Jedná se o následující typy: F-16 JASTRZAB, CASA C-295, PLZ-130 ORLIK, SU-22, PZL M28 BRYZA, MIG-29, a PZL TS-11 ISKRA. K zvýraznění letadel byla použita metoda barevného digitálního potisku, což dává medailím atraktivní vzhled. Stroje mají příslušnou kamufláž včetně výsostných znaků. Každá medaile je samozřejmě certifikátem v polském jazyce. Medailí bylo vydáno jen 1940 kusů od titulu. Zájemce je mohl nakoupit buď postupně, jak docházelo k emisi, případně jako celou sadu. Pro sběratele připravila mincovna pěknou etuji v modré barvě s průhledným předním krytem.

Celá kolekce medailí „Asy Polskich Przestworzy“ (4)

Celá kolekce medailí „Asy Polskich Przestworzy“ (4)

Medaile věnovaná Hawkeru Hurricane je z ryzího stříbra 999/1000 o průměru 32 mm a váze 10 g v provedení proof. Averzu dominuje vlastní stíhačka, která je zobrazena v letu zprava do leva přes mapu Velké Británie a Irska. Pod letounem se nachází jeho název „HAWKER HURRICANE“. Nad ním je směrová růžice vymezující orientaci mapy. Pod růžicí vpravo se nachází silueta Hurricanu z čelního pohledu doprovázená dvěma nápisy. Nad siluetou je to „DYWIZJON 303“, což je polská varianta pro označení 303. (polské) perutě RAF. Pod siluetou pak „BITWA O ANGLIE 10.07-31.10.1940“. Překlad věřím není nutný.

hawk_5

Averz medaile (5)

Dominantní námět – stíhačka Hurricane – je zvýrazněna digitálním barevným tiskem, což jí na lesklém povrchu medaile dělá nepřehlédnutelnou. Tato metoda zároveň umožnila realistické ztvárnění kamufláže i označení. Zde ovšem narazíme na zásadní nepřesnosti. Letoun nese kódové označení XP. Patřilo sice polské stíhací peruti, byla to ale jednotka pod číslem 318. Ta vznikla až v roce 1943. Do Bitvy o Británii tedy zasáhnout nemohla. Stejné označení používala též 174. peruť RAF (a). Další nepřesností je svrchní kamufláž. RAF vstupovala do bitvy nad domovskými ostrovy v klasické denní kamufláži z počátku čtyřicátých let, což byla kombinace nepravidelných barev zemitá hnědá a tmavě zelená. Zkušenosti z bojů vedly k zavedení nového typu v roce 1941, který vydržel na denních stíhačkách až do konce války. Tmavá zelená zůstala. Přidala se šedá (ocean grey), doprovázená žlutými prvky na nábězích křídel (b). Zobrazený stroj Hurricane je. Bohužel neodpovídá ani zbarvením, ani označením 303. stíhací peruti RAF. Nejviditelnějším důkazem je světlezelený pruh před ocasem. Ten stroje v roce 1940 rozhodně neměly. Velmi pravděpodobně při návrhu někdo vycházel z fotografie existujícího stroje Hawker Hurricane IIB BE505 / XP-L, jenž je v barvách 174. perutě RAF předváděn na leteckých ukázkách. Nachází se ve sbírce The Hangar 11 Collection (c). Nepříliš pečlivý přístup k podkladům, respektive podcenění odborné přípravy, v zásadě narušilo vypovídající hodnotu medaile pro sběratele zabývající se historií letectví.

hawk_6

Hawker Hurricane, který se pravděpodobně stal předlohou medaile (6)

Reverz mnoho komentářů nepotřebuje. Je shodný s ostatními medailemi – mapa Polska po roce 1945 doplněná státním znakem – orlicí s královskou korunou. Na pravé části se nachází označení materiálu – Ag999 – doprovázené značkou zhotovitele, kterým není nikdo jiný, než Mennica Polska S.A.

hawk_7

Reverz medaile (7)

Reverzní strana je propojovacím prvkem celé kolekce, protože je stejná na všech osmi titulech. Toto se týká také averzu u sedmi medailí. Jen medaile věnovaná Hurricanu je jiná, což uváděj již výše. Jednak místo mapy Polska pod letounem najdeme mapu Velké Británie – což je poměrně logické – dále pak absencí jména lokality a GPS souřadnic.

hawk_8

Porovnání averzů Hurricane a F-16 JASTRZAB ve vyšším kontrastu (8)

Jak je u renomovaných výrobců běžné, medaile mají patřičný certifikát pravosti. Každá samostatně. V tomto případě oboustranně tištěný. Tyto konkrétní certifikáty jsou vybaveny atributy cenného papíru, tedy vodoznakem, symboly viditelné pod UV světlem, mikro tisk, specifická grafika. Člověk by podobné zabezpečení čekal spíš u bankovky. Též jemnost papíru, na němž jsou certifikáty vyvedeny je bankovce velmi podobná. Z jedné strany jsou detaily vztažené ke konkrétní medaili.

hawk_9

Údaje na certifikátu medaile HAWKER HURRICANE (9)

Druhá strana je pro všechny exempláře ze sady stejná. Obdobně, jako v případě reverzů medailí. Mimo jiné se tam nachází jméno prezidenta společnosti - Skarbiec Mennicy Polskiej S.A - s jeho podpisem. Inspirace bankovkami je v tomto případě také zřejmá.

hawk_10

Jednotný vzhled certifikátů všech medailí velmi připomíná bankovku (10)

Certifikáty jsou od výrobce vloženy do obálky. Na své přední straně má vytištěný přehledný návod, jaké ochranné prvky lze na každém z nich nalézt. I úplný laik tímto způsobem dostává do ruky návod, na co by se měl zaměřit při ověření pravosti certifikátu.

Schéma ochranných prvků na obálce s certifikáty (11)

Schéma ochranných prvků na obálce s certifikáty (11)

Druhá strana obálky je potištěna textem s kontakty a stručným návodem, jak udržet medaile v patřičné kondici.

hawk_12

Kontaktní informace a stručný návod na druhé straně obálky (12)

Stříbrná medaile Hawker Hurricane z výše zmíněné sady je profesionálně odvedeným kusem, jehož nosným tématem je připomenout legendární stroj v rukách polských pilotů a neméně legendární bitvu na Britském nebi. Je škoda, že došlo k podcenění přípravy. Zobrazený stroj neodpovídá ani barvou ani kódovým označením události, jíž má připomínat. Tato chyba pochopitelně význam polských perutí RAF na porážce Německa nijak nesnižuje. Patří jím obdiv za odvahu i nezlomnost, s níž bojovali za obnovu svého státu.

Fotografie:

*1 – Martin Marek - model z kolekce věnované pilotům ze západních Čech, více ZDE

*2 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hawker_Hurricane_3-view.svg

*3 – 4 – Martin Marek

*5  - https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHHII_(7118135643).jpg

*6-11 – Martin Marek

Poznámky:

(a) https://cs.qwe.wiki/wiki/List_of_RAF_Squadron_Codes

(b) http://www.theworldwars.net/resources/resource.php?r=camo_rafww2

(c) http://www.militaryplanes.co.uk/be505-h.html

Odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/303._st%C3%ADhac%C3%AD_peru%C5%A5

https://www.valka.cz/topic/view/21149

http://www.hangar11.co.uk/index.html

https://inwestycje.mennica.com.pl/produkty-kolekcjonerskie/monety

https://www.mennica.com.pl/  

banner_vmi_2020_v3


Tagy:

Bitva o Británii ČS letci Historie Polské perutě RAF

Podobné články:

  • follow us in feedly